Išleistas naujas Baltic 21 informacinis biuletenis

2004-11-18
Šiame Baltic 21 informaciniame biuletenyje 2/2004 pirmas straipsnis parašytas buvusio Danijos užsienio ministro, dabar esančio Baltijos vystymosi forumo pirmininko. Straipsnyje trumpai apibendrinami svarbiausi rezultatai gauti paskutiniame Baltic 21 aukštesniųjų atstovų susirinkime. Susirinkime buvo iškelti klausimai: kodėl svarbus regiono tvarus vystymasis ir buvo pristatomi NVO požiūriai į Baltic 21 ir Baltijos regiojo tvarų vystymąsi. Šiame numeryje taip pat yra keti išsamūs straipsniai apie esamas tvaraus vystymosi iniciatyvas Baltijos jūros regione ir Europoje bei apie naują politiką, kuri paveiks regiono stabilumą ateityje. Taip pat šiuose straipsniuose aptariama ES plėtimosi įtaka tvaraus vystymosi iniciatyvoms regione. Be to biuletenyje aprašomos pasirinktos Baltic 21 veiklos, kurios skatina švietimo, miškininkystės ir turizmo tvarų vystymąsi. Galiausiai, pateikiama informacija apie paskutinius leidinius ir naujus Interneto resursus tiesiogiai susijusius su Baltijos jūros regionu ir jo tvarių vystymusi.

Informacinį biuletenį galite atsisiūti šiuo adresu: http://www.baltic21.org/attachments/newsletter22004.pdf