Tarptautinė diskusija apie aplinkosaugos įsipareigojimus BŽŪP 2014-2020

2013-11-11

Šiandien Vilniuje diskusijai apie iššūkius ir galimybes įgyvendinant aplinkosaugos įsipareigojimus 2014-2020 BŽŪP etape renkasi aplinkosauginininkai, žemės ūkio, agrarinės aplinkosaugos ekspertai, ministerijų specialistai, žemės ūkio konsultantai, ūkininkai, ūkininkų savivaldos atstovai. Į šią diskusiją suinteresuotas šalis sukvietė Lietuvos gamtos fondas kartu su Pasaulio gamtos fondo (WWF) Baltijos ekoregiono programa. Seminaras "Bendroji žemės ūkio politika 2014-2020: iššūkiai ir perspektyvos įgyvendinant aplinkosaugos įsipareigojimus" yra oficialus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginys, jis organizuojamas bendradarbiajant su LR Užsienio reikalų ministerija.

Visą BŽŪP reformos laikotarpį regiono aplinkosaugininkai aktyviai diskutavo ir ragino dalintis patirtimi formuojant naujojo BŽŪP periodo nacionalines Kaimo plėtros programas taip, kad lėšos būtų panaudotos efektyviai, kuo daugiau dėmesio skiriant aplinkos tausojimui. Šiuo metu Vilniuje vykstantis Baltijos jūros regiono strateginis forumas - puiki proga atkreipti strategų dėmesį į vieną didžiausių grėsmių Baltijos jūros ekosistemai - aplinkos netausojantį žemės ūkį. Dėl netvarių žemės ūkio veiklų į Baltijos jūrą patenka maždaug pusė eutrofikaciją sukeliančių azoto ir fosforo junginių.

Tai jau trečias seminaras, į kurį pakviesti Baltijos regiono žemės ūkio specialistai, ūkininkai, valdžios ir mokslo institucijų atstovai dalinsis gerąja patirtimi ir įžvalgomis mažinant neigiamą žemės ūkio poveikį Baltijos jūrai. Seminaro metu bus pristatomi plenariniai pranešimai, po kurių vyks dvi darbinės sesijos. Viena sesija skirta apžvelgti gerąsias žemdirbystės praktikas ir pristatyti projektų patirtis, o antroji skirta Baltijos jūros regiono šalių kaimo plėtros programų ir agro-aplinkosaugos priemonių naujajame Bendrosios žemės ūkio politikos periode apžvalgai.

Susirinkusiems apie 70 forumo dalyvių sveikinimo žodį tars Baltijos jūros likimui neabejinga europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė ir Lietuvos gamtos fondo valdybos pirmininkas Pranas Mierauskas.

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (DG AGRI) atstovas Jüri Rute svarstys, ar naujoji BŽŪP padės išgelbėti Baltijos jūrą?

Helsinkio komisijos vyriausiasis sekretorius Mikhail Durkin bandys analizuos priežastis. kodėl Baltijos jūros veismų planas nebuvo įgyvendinamas taip efektyviai kaip tikėtasi.

Aplinkosaugos organizacijų koalicijos „Coalition Clean Baltic” (CCB) vykdomasis sekretorius Gunnar Norén analizuos finansinės BŽŪP paramos svarbą siekiant įgyvendinti politines ambicijas išsaugoti Baltijos jūrą.

Kokias savo galimybes tausoti aplinką naujuoju BŽŪP periodu mato ūkininkai, pristatys konkurso "Aplinkai draugiškiausias Baltijos ūkininkas 2013"  nugalėtojas, ūkininkas iš Estijos Juhan Särgava.

Ekologinę Baltijos jūros būklę aptars Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vedėja Aistė Kubiliūtė.

Aplinkosauginius aspektus naujosiose kaimo plėtros programose aptars organizacijos „Fundatia Adept Transilvanija“ (Rumunija) atstovas; aplinkosauginių organizacijų vidurio ir rytų Europoje tinklo „CEEweb for biodiversity“ Kaimo plėtros darbo grupės koordinatorius Nathaniel Page.

Po pietų seminaro dalyviai bus pakviesti diskusijoms grupėse, kur aptars įgyvendintų kooperacijos projektų patirtį bei KPP agrarinės aplinkosaugos priemones skirtingose Europos šalyse.

Lietuvos gamtos fondo informacija

Seminaro „Bendroji žemės ūkio politika 2014-2020: iššūkiai ir perspektyvos įgyvendinant aplinkosaugos įsipareigojimus\" pranešimai