Seminaras Nemuno deltoje

2008-09-25 | Temos: renginys, seminaras
Š.m. rugsėjo 30 d. Lietuvos gamtos fondas Rusnės saloje rengia seminarą dėl nykstančių paukščių ir jų buveinių išsaugojimo užliejamose pamario pievose Nemuno deltoje.

Užliejamos pamario pievos Rusnės saloje yra svarbi aliuvinių pievų buveinė daugeliui tilvikinių paukščių bei itin saugomoms rūšims: meldinėms nendrinukėms, stulgiams, griežlėms, bei kitoms Lietuvoje ir Europos Sąjungoje nykstančioms ir saugomoms paukščių rūšims, taip pat svarbi migruojančių paukščių poilsio vieta. Tačiau lyginant praėjusio dešimtmečio Rusnės saloje ornitologinių apskaitų duomenis su pastaraisiais metais Nemuno deltos regioninio parko vykdomų apskaitų duomenimis pastebimas perinčių retųjų paukščių sumažėjimas.

Remdamiesi Lietuvos gamtos fondo nuo 1996 metų vykdomo tęstinio gamtotvarkos projekto Uostadvario polderio pievose rezultatais bei atsižvelgdami į ekspertų nuomonę, esame įsitikinę, jog neigiama įtaka paukščių populiacijoms daroma dėl buveinių sunaikinimo vykdant gamtosauginių reikalavimų neatitinkantį pievų naudojimą, kuomet žemės naudotojų vykdomas ankstyvas (gegužės-birželio mėnesiais) šienavimas sunaikina perinčių paukščių dėtis ir jauniklius, bei dėl netinkamo hidrologinio režimo reguliavimo. Dabartinis vandens išpumpavimas iš polderių kanalų, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2001 m. gegužės 1 d. Įsakymu Nr. 238 „Dėl žuvų apsaugos ir verslinės žvejybos Šilutės r. polderiuose“ yra nesuderinamas nei su gamtosauginiais, nei su ūkiniais interesais. Uostadvario polderio pievos pavasarį ir vasaros pradžioje būna pernelyg nusausinamos paukščių perėjimo metu, o antrąją vasaros pusę pernelyg užmirkusių pievų neįmanoma nušienauti ūkininkaujant pagal agroaplinkosaugines priemones. Tokiu būdu sudaromos sąlygos tik intensyviam pamario pievų naudojimui nesilaikant gamtosauginių reikalavimų.

Seminaro metu bus ieškoma sprendimo būdų, kaip išsaugoti saloje žemės naudotojų vejamus retuosius paukščius, atkurti ir palaikyti geros būklės aliuvinių pamario pievų buveines, atsižvelgiant į ūkinius interesus.

Herefordų galvijai pajėgūs nugraužti pamario nendrynus, bet ne kovoti su biurokratinėmis kliūtimis.