Lietuvos gamtos fondas http://www.glis.lt/?site=1 <table border="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> <p style="text-align: justify;"><strong>Lietuvos gamtos fondas</strong> - labdaros paramos fondas, veikiantis tam, kad būtų i&scaron;saugota sveika ir nepažeista Lietuvos gamtinė aplinka.</p> <p style="text-align: justify;">LGF yra Pasaulio gamtos fondo (WWF) partneris Lietuvoje ir Pasaulio gamtos sqjungos (IUCN) narys.</p> </td> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=107" border="0" /></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=105" border="0" /></td> </tr> </tbody> </table> lt bandymas http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=605 <p>bandymas</p> Wed, 18 Jul 2018 15:38:33 GMT „Vabalganiai“ šunys – tokius turi vos kelios Europos šalys, tarp jų – ir Lietuva http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=604 <p style="text-align: justify;"><strong>&Scaron;unys gali ie&scaron;koti narkotikų, draudžiamų pervežti per sieną gyvūnų ar jų dalių, surasti pasiklydusius žmones mi&scaron;ke ir kalnuose. Jie gali sekti žvėries pėdsakais padėdami &scaron;eimininkui medžioti arba užuosti po žeme augančius brangiausius grybus &ndash; trumus. &Scaron;uns uoslė tūkstantį ar daugiau kartų jautresnė, nei žmogaus. Ir kuo toliau, tuo daugiau atsiranda netikėtų &scaron;ios keturkojų savybės pritaikymo būdų. Pavyzdžiui, liepos pradžioje atvykusi biologė ir &scaron;unų trenerė i&scaron; Austrijos mokė tris lietuvi&scaron;kus &scaron;unis užuosti niūriaspalvio auksavabalio lervas.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Kas tie </span><em>osmo&scaron;unys?</em></p> <p style="text-align: justify;">Vie&scaron;nios, &scaron;unų trenerės licenciją turinčios dr. Gabriele Sauseng teigimu, &scaron;į, aplinkosaugininkams daugybę laiko sutaupyti galintį darbą, geba dirbti bet kokios veislės &scaron;unys.</p> <p style="text-align: justify;">G.Sauseng pasakoja, jog treniruoti &scaron;unis pradėjo prie&scaron; 20 metų, kai dar mokė juos rasti žmones. Vėliau sekė trumų (itin vertinamų grybų), rytinių ūsuočių (invazinių vabalų) paie&scaron;kos ir galiausiai, 2013-aisiais metais Italijos niūriaspalvio auksavabalio apsaugos grupei toptelėjo mintis, kad &scaron;unys galėtų padėti atrasti ne tik kenkėjus, ar vertingus grybus, bet ir vertingus vabalus.</p> <p style="text-align: justify;">Pirmasis niūriaspalvį auksavabalį gebantis užuosti &scaron;uo Teseo buvo i&scaron;treniruotas 2014-aisiais. &Scaron;iuo metu, kai tam treniruojami ir &scaron;unys Lietuvoje, tokių &scaron;unų yra Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje ir Italijoje. Jis vadinami &bdquo;osmo&scaron;unimis&ldquo; (nes niūriaspalvis auksavabalis lotyni&scaron;kai vadinamas<em> Osmoderma eremita</em>).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ankstesni paie&scaron;kų metodai: gamtininkai &ndash; nusiplūkę, vabalai negali poruotis</strong></p> <p style="text-align: justify;">Lietuvos gamtos fondas &scaron;iuo metu vykdo projektą, kuriuo siekiama i&scaron;siai&scaron;kinti naujas niūriaspalvio auksavabalio gyvenamas teritorijas. Lietuvos gamtos fondo direktoriaus Edmundo Greimo teigimu, tam tikslui gamtininkai arba turi kopti į medžius ir tikrinti, ar drevėse yra auksavabalio lervų, arba i&scaron;dėlioti daugybėje vietų specialias gaudykles, su vabalus viliojančiu kvapu. Gaudykles gamtininkai turi itin dažnai tikrinti, kad vabalams nieko blogo nenutiktų.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Įsivaizduokite: niūriaspalvio auksavabalio lerva trejus metus būna tokios būsenos. Vėliau &ndash; i&scaron;sirita į suaugėlį vabalą ir skraido bei gali poruotis vos 3-4 savaites. Turime labai intensyviai dirbti būtent tomis savaitėmis, pastatyti gaudykles ir jas tikrinti. Į gaudykles dedame puvėsių, senų lapų, sutrūnijusios medienos, kad vabalas ten jaustųsi gerai, bet vis dėlto, tuo metu, kol jis yra gaudyklėje, mes sulaikome jį nuo poravimosi!&ldquo;, &ndash; paai&scaron;kino Lietuvos gamtos fondo projekto vadovė Dalia Bastytė.</p> <p style="text-align: justify;">Niūriaspalviai auksavabaliai įra&scaron;yti į Lietuvos Raudonąją knygą ir yra saugoma rū&scaron;is prakti&scaron;kai visoje Europoje. Todėl siekiama kuo mažiau trukdyti jų poravimosi procesą.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&Scaron;unys irgi klysta &ndash; tačiau dažniau &scaron;eimininkai juos supranta neteisingai</strong></p> <p style="text-align: justify;">Tuo metu &scaron;unys gali tiesiog parodyti gamtininkams medį, kuriame gyvena niūriaspalvio auksavabalio lerva. Vie&scaron;nia i&scaron; Austrijos, dr. &nbsp;G. Sauseng papasakojo, kaip jie to i&scaron;mokomi.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Turime susieti &scaron;uns galvoje kvapą su teigiama emocija. Taigi pirmiausia duodame &scaron;uniui pauostyti tikrą lervą &ndash; ir i&scaron;kart apdovanojame kokiu nors skanėstu&ldquo;, &ndash; ai&scaron;kino dr. G. Sauseng.</p> <p style="text-align: justify;">Paskutinei treniruotei su vie&scaron;nia i&scaron; Austrijos pasirinktas Dūk&scaron;tų ąžuolynas, kuriame i&scaron; tiesų gausu niūriaspalvių auksavabalių. Treniruotėje dalyvavo trys Lietuvos gamtos fondo darbuotojų augintinės: Berta, Uoga ir Taiga. Trenerės teigimu, tapti vabalų paie&scaron;kos profesionalėmis joms prireiks pusantrų arba dvejų metų.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Bet gal ir &scaron;unys kartais klysta?</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Taip, jie padaro klaidų nuo 4 iki 15 % atvejų. Tačiau &scaron;uo turi turėti stiprų ry&scaron;į su &scaron;eimininku ir &scaron;is turi suvokti &ndash; ar tai tikrai klaida? Kažkada papra&scaron;ytas užuosti invazinį, mi&scaron;kus naikinantį vabalą rytinį ūsuotį mano &scaron;uo lakstė kaip paklaikęs lodamas, nuo vieno medžio prie kito. Pagalvojau, kad jam reikia poilsio. Tačiau kitą dieną jis elgėsi taip pat &ndash; pasirodo, mi&scaron;kas buvo taip paveiktas &scaron;io vabalo, kad visi medžiai buvo užkrėsti jo lervomis, &scaron;uo negalėjo net suvokti, į kurį medį &bdquo;rodyti&ldquo;, &ndash; prisiminė dr. G. Sauseng.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Gamtosaugininkai laukia pastiprinimo </strong></p> <p style="text-align: justify;">&Scaron;unų treniruotėms naudojamos arba niūriaspalvio auksavabalio lervų i&scaron;matos, arba specialūs celiuliozės filtrai su lervos kvapu. Lietuvos gamtos fondo projekto vadovė Dalia Bastytė prisiminė, kaip dienos pabaigoje &scaron;unys dvejodami, tačiau vis tik praėjo medį, kuriame gyveno ne niūriaspalvio auksavabalio, bet jam giminingo vabalo lervos ir ai&scaron;kiai rodė ženklus ties medžiu, kur tikrai yra ie&scaron;komo vabalo lervų.</p> <p style="text-align: justify;">&Scaron;iuo metu Lietuvos gamtos fondas mėgina atrasti naujas niūriaspalvio auksavabalio gyvenamas teritorijas visoje Lietuvoje. Kadangi plotai &ndash; itin dideli, tikimasi, kad jau netrukus į vabalų &bdquo;žvalgybą&ldquo; bus galima vykti su keturkojėmis padėjėjomis. &nbsp;I&scaron; anksčiau žinomos niūriaspalvių auksavabalių populiacijos gyvena Dūk&scaron;tų bei Kauno ąžuolynuose. Gamtos fondo specialistų užduotis, pagal Europos Sąjungos finansuojamą projektą &bdquo;LIFE Osmoderma&ldquo;, bus &scaron;ias teritorijas saugoti ir sujungti tarpusavyje &ndash; jei ne ąžuolais ar kitais medžiais senoliais, tai bent auksavabaliams skirtais inkilais, kad vabalai, panorėję, galėtų nuskristi pas &bdquo;giminaičius&ldquo;.&nbsp;&nbsp;</p> Mon, 16 Jul 2018 17:19:51 GMT Kvietimas teikti pasiūlymą supaprastinto projekto parengimo paslaugos pirkimo konkursui http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=603 <p>Lietuvos gamtos fondas skelbia konkursą dėl Plink&scaron;ių pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto parengimo paslaugų, projekto vykdymo ir statinio priežiūros paslaugų pirkimo.</p> <p>Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos vie&scaron;ųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apra&scaron;u, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (Valstybės žinios, 2010-09-18,&nbsp;Nr. 110-5648).</p> <p>Pirkimo dokumentus galima gauti nuo &scaron;ios paskelbimo dienos iki 2018 07 05 d. adresu Algirdo g. 22-3, LT-03218 Vilnius. Kontaktinis asmuo Nerijus Zableckis, tel. (8-5) 2310700, faks. (8-5) 2310441, el. p. <a href="mailto:nerijus.z@glis.lt">nerijus.z@glis.lt</a>.</p> <p>Pasiūlymai turi būti pateikti ra&scaron;tu &ndash; pa&scaron;tu, per kurjerį, asmeni&scaron;kai, faksu ar elektroniniu pa&scaron;tu Lietuvos gamtos fondui, Algirdo g. 22-3, LT-03218, Vilnius, faksas (8-5) 2310441, el.p. <a href="mailto:nerijus.z@glis.lt">nerijus.z@glis.lt</a> .</p> <p>Pasiūlymų pateikimo terminas: iki <strong>2018 07 13</strong><strong> </strong><strong>10.00 val.</strong> Lietuvos laiku.</p> <p>Pasiūlymas turi būti parengtas pagal konkurso sąlygas. Vokų su pasiūlymais atplė&scaron;imo procedūra nebus taikoma, pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas bus vykdomas nedalyvaujant tiekėjų atstovams.</p> Tue, 10 Jul 2018 18:16:31 GMT Kvietimas teikti pasiūlymus supaprastinto projekto parengimo ir natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbų pirkimo konkursams http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=602 <p>Lietuvos gamtos fondas skelbia konkursą dėl Plink&scaron;ių pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto parengimo paslaugų bei natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbų Amalvos ir Sacharos pelkėse bei Pūsčios telmologiniame draustinyje pirkimo. Pirkimas skaidomas į 4 dalis. Pasiūlymus galima pateikti kiekvienai daliai atskirai.</p> <p>Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos vie&scaron;ųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apra&scaron;u, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (Valstybės žinios, 2010-09-18,&nbsp;Nr. 110-5648).</p> <p>Pirkimo dokumentus galima gauti nuo &scaron;ios paskelbimo dienos iki 2018 07 03 d. adresu Algirdo g. 22-3, LT-03218 Vilnius. Kontaktinis asmuo Nerijus Zableckis, tel. (8-5) 2310700, faks. (8-5) 2310441, el. p. <a href="mailto:nerijus.z@glis.lt">nerijus.z@glis.lt</a>.</p> <p>Pasiūlymai turi būti pateikti ra&scaron;tu &ndash; pa&scaron;tu, per kurjerį, asmeni&scaron;kai, faksu ar elektroniniu pa&scaron;tu Lietuvos gamtos fondui, Algirdo g. 22-3, LT-03218, Vilnius, faksas (8-5) 2310441, el.p. <a href="mailto:nerijus.z@glis.lt">nerijus.z@glis.lt</a> .</p> <p>Pasiūlymų pateikimo terminas: iki <strong>2018 07 </strong><strong>10</strong><strong> </strong><strong>10.00 val.</strong> Lietuvos laiku.</p> <p>Pasiūlymas turi būti parengtas pagal konkurso sąlygas. Vokų su pasiūlymais atplė&scaron;imo procedūra nebus taikoma, pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas bus vykdomas nedalyvaujant tiekėjų atstovams.</p> Mon, 25 Jun 2018 16:44:59 GMT Aplinkosauginė nevyriausybinė organizacija Lietuvos gamtos fondas skelbia konkursą direktoriaus pareigybei užimti http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=601 <p>Skelbiama atranka aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos Lietuvos gamtos fondo&nbsp; direktoriaus pareigybei užimti.</p> <p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Susidomėjusius pra&scaron;ome siųsti pra&scaron;ymą ir gyvenimo apra&scaron;ymą LGF valdybos pirmininkui elektroniniu pa&scaron;tu:&nbsp;<a href="mailto:pranas.mierauskas@gmail.com">pranas.mierauskas@gmail.com</a>&nbsp; arba faksu: 8-5-2310441&nbsp;&nbsp;<span><strong><strong>iki &scaron;. m. liepos mėn. 1 d.</strong></strong></span>&nbsp;Telefonas pasiteiravimui: 8-5-2310700</span></p> <p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></p> <p><span style="font-weight: bold; text-align: justify;">Reikalavimai kandidatams:</span></p> <ul> <li>nori dirbti nevyriausybinėje organizacijoje ir realizuoti savo idėjas gamtos apsaugos srityje;</li> <li>turi auk&scaron;tąjį universitetinį i&scaron;silavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilyginamą), susijusį su aplinkosauga (aplinkosaugos vadyba, aplinkotyra ir aplinkotvarka, ekologija, biologija);</li> <li>yra kompetentingas dirbti gamtos apsaugos ir aplinkotvarkos srityse;</li> <li>turi ne mažiau kaip 5 metų administravimo ir finansų valdymo, tarptautinių projektų parai&scaron;kų rengimo bei projektų valdymo patirtį;</li> <li>gerai moka anglų kalbą;</li> <li>yra iniciatyvus, kūrybingas ir komunikabilus.&nbsp;</li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>Pirmenybė bus teikiama kandidatams, kurie:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>turi ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo aplinkosaugos srityje patirtį;</li> <li>yra dirbę nevyriausybinės organizacijos vadovais;</li> <li>gerai moka daugiau nei vieną užsienio kalbą.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>Svarbiausios direktoriaus pareigos/užduotys:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>vadovauti Lietuvos gamtos fondui;</li> <li>formuluoti, pristatyti ir atstovauti aplinkosaugines organizacijos pozicijas;</li> <li>inicijuoti aplinkosauginius projektus, dalyvauti juos rengiant ir įgyvendinant;</li> <li>aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, skleisti aplinkosaugines idėjas;</li> <li>atstovauti organizacijai tarptautiniuose renginiuose ir akcijose;</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Minimalus darbo laiko užimtumas&nbsp; - 25% (ketvirtis etato)</p> Fri, 08 Jun 2018 10:15:47 GMT Kviečiame pažinti Kauno ąžuolyną renginyje „Gamtos paslaptys Kauno ąžuolyne“ http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=600 <p style="text-align: justify;">Kauno ąžuolynas &ndash; tai didžiausias Europoje mieste esantis ąžuolynas, tapęs ne tik Kauno gyventojų ir &scaron;io svečių mėgstama laisvalaikio praleidimo vieta, bet ir ypač svarbia buveine retoms, su brandžiais medžiais susijusioms organizmų rū&scaron;ims. Čia prie &scaron;imtamečių medžių prisiglaudusios auga į Lietuvos raudonąją knygą įra&scaron;ytos ąžuolines kepenos (<em>Fistulina hepatica</em>) ir kuok&scaron;tinės grifolės (<em>Grifola frondosa</em>), į kamienus įsilipę krokiniai mink&scaron;teniai (<em>Hapalopilus croceus</em>), o drevėse slepiasi &scaron;io ąžuolyno pasididžiavimas &ndash; Lietuvoje ir visoje Europoje ypač griežtai saugomi niūriaspalviai auksavabaliai (<em>Osmoderma eremita (barnabita</em>)).</p> <p style="text-align: justify;">Tad kviečiame pažinti Kauno ąžuolyną&nbsp; renginyje &bdquo;Gamtos paslaptys Kauno ąžuolyne&ldquo;, kuris vyks birželio 16d. Kauno ąžuolyne, ties paminklu Dariui ir Girėnui. Renginyje jūsų laukia nemokamos paskaitos, ekskursijos ir užsiėmimai vaikams apie gamtą!</p> <h3 style="text-align: center;"><strong>Renginio programa:</strong></h3> <p><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://glis.lt/image.php?id=1463" border="0" /></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/events/180627689267213/"><strong>Daugiau apie renginį rasite renginio Facebook paskyroje <span style="text-align: justify;">&bdquo;Gamtos paslaptys Kauno ąžuolyne&ldquo; !</span></strong></a></p> Thu, 07 Jun 2018 13:13:13 GMT Rūšių ralis – kasmet gamtininkų bendruomenę suburiantis renginys http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=599 <p style="text-align: justify;">Paskutinį gegužės savaitgalį Dubysos regioniniame parke vyko &scaron;e&scaron;tasis Rū&scaron;ių ralis. Tai jau tradicija tapęs renginys, kasmet nuo 2013 metų sukviečiantis gamtininkų bendruomenę į vis kitą Lietuvos vietą tyrinėti gamtos ir varžytis, kuri komanda pamatys ir atpažins daugiau augalų, gyvūnų bei grybų rū&scaron;ių.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=1462" border="0" style="vertical-align: middle;" /></p> <p style="text-align: justify;">Ralio idėja kilo 2012 m. nedidelei grupelei gamtininkų lankantis Punios &scaron;ile ir tyrinėjant &scaron;ios ypatingos vietos florą ir fauną. Jau kitais metais čia buvo surengtas pirmasis Rū&scaron;ių ralis, toliau sėkmingai keliaujantis po visą Lietuvą. 2014 m. Rū&scaron;ių ralis vyko Margupio botaniniame draustinyje (Jurbarko raj.), jo buvo rasta ypač reta (žinomos tik trys radavietės Lietuvoje) kalninė cikada (<em>Cicadetta montana)</em>. 2015 m Renavo dvaro apylinkėse (Mažeikių raj.) buvo aptikta nauja rū&scaron;is Lietuvai &ndash; drugys klevinė pamenė (<em>Pammene regiana</em>). Rekordinis komandų skaičius &ndash; net 22 &ndash; dalyvavo Rū&scaron;ių ralyje 2016 Labanoro regioniniame parke. 2017 m. Veisiejų regioniniame parke vyko atkakli kova dėl nugalėtojų titulo, skirtumas tarp pirmąją ir antrąją vietas užėmusių komandų buvo tik 7 rū&scaron;ys. 2018 metais Dubysos regioniniame parke buvo sumu&scaron;tas Rū&scaron;ių ralio rekordas &ndash; pirmąją vietą užėmusi komanda Malus cruenta rado ir pažino net 1012 rū&scaron;ių! Kokios staigmenos laukia Rū&scaron;ių ralio 2019 dalyvių..?</p> <p style="text-align: justify;">Kiekvienais metais Rū&scaron;ių ralio metu vyksta ir edukaciniai užsiėmimai. &Scaron;iai metais vyko dvi paskaitos: dr. Jurgos Motiejūnaitės i&scaron; Gamtos tyrimų centro&nbsp; &bdquo;Kerpių įvairovė Lietuvoje&ldquo; bei entomologų draugijos prezidento dr. Andriaus Petra&scaron;iūno &bdquo;Kaip pažinti dvisparnius vabzdžius (<em>Diptera</em>)?&ldquo; Jas pažūrėti galite čia:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4sOe6wBSrj0&amp;feature=youtu.be">Kerpių įvairovė Lietuvoje</a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4hL3yFfhtx0&amp;feature=youtu.be">Kaip pažinti dvisparnius vabzdžius?</a></p> <p style="text-align: justify;">Taip pat &ndash; akimirkos i&scaron; praktinio rū&scaron;ių pažinimo:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=30ZdGIkJoqg&amp;feature=youtu.be">Rū&scaron;ies vien i&scaron; paveisklėlio neatskirsi</a></p> <p style="text-align: justify;">Daugiau įspūdžių ir informacijos apie Rū&scaron;ių ralį:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://rusiuralis.lt/">https://rusiuralis.lt/</a></p> Tue, 05 Jun 2018 12:13:02 GMT Kviečiame susipažinti su Pelkininkyste http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=598 <p>2018 metais Lietuvos gamtos fondo ir V&scaron;Į Gamtos paveldo fondo specialistai atnaujino Lietuvos durpynų duomenų bazę. Remiantis &scaron;ios bazės duomenimis nustatyta, kad apie 10 proc. (653 933 ha) &scaron;alies teritorijos dengia durpynai (durpė gilesnė kaip 0,3 m). I&scaron; jų net 67 % (440 tūkst. ha) yra sausinti. Sausinimas sudaro geresnes galimybes durpynų ūkiniam naudojimui, tačiau turi ir neigiamas pasekmes: &scaron;iltnamio efektą sukeliančių dujų (&Scaron;ESD) smarkiai padidėjusį i&scaron;siskyrimą, bioįvairovės praradimus, vandens telkinių tar&scaron;ą, durpynų gaisrus ir kitas durpės apsausėjimo ir skaidymosi sukeltas pasekmes.&nbsp;</p> <p>Pagal parengtą duomenų bazę 44&nbsp;% - nusausintų durpynų naudojami&nbsp;mi&scaron;kininkystėje (51&nbsp;% jų yra sausinti), 38 proc. &ndash; žemės ūkyje (95 % &ndash; sausinti), 2 % - durpių gavybai, 5&nbsp;% sudaro nusausintos ūkio reikmėms nenaudojamos&nbsp;teritorijos. Remdamiesi Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 2014 m. i&scaron;leistame &Scaron;ESD inventorizacijos Priede dėl &scaron;lapynių nurodytais emisijų koeficientais galime apskaičiuoti, kad i&scaron; žemės ūkiui naudojamų durpynų 2017 metais i&scaron;skyrė 7,2 mln, mi&scaron;kų ūkiui &ndash; 1,9 mln., durpių gavybai &ndash; beveik 1 mln., kituose sausintuose plotuose &ndash; 0,7 mln. tonų &Scaron;ESD CO<sub>2</sub>&nbsp;ekvivalento. Taigi, per metus i&scaron; nusausintų durpynų i&scaron;siskyrė apie 11 mln. tonų &Scaron;ESD, t.y. apytiksliai tiek pat kiek i&scaron; Lietuvos energetikos sektoriaus. Dėl nesausintiems durpynams (pelkėms) būdingo &Scaron;ESD i&scaron;skyrimo, maksimalus teori&scaron;kai įmanomas vidutinis &Scaron;ESD sumažinimo potencialas siekia 63&nbsp;%. Didžiausias galimas potencialas yra durpių gavybos sektoriuje &ndash; 96 %,&nbsp;žemės ūkyje &ndash; 67&nbsp;%, mažiausias &ndash; mi&scaron;kų ūkyje &ndash; 33&nbsp;%.&nbsp;</p> <p>Labiau pasvertam resursų naudojimui būtina i&scaron; &scaron;iandienos turimų žinių ir poreikių perspektyvos įvertinti nusausintuose durpynuose gaunamą naudą ir praradimus. Pelkių atkūrimas, ar kryptingi naudojimo pokyčiai nusausintuose plotuose leistų efektyviai siekti ne tik &Scaron;ESD emisijų mažinimo, bet ir pavir&scaron;inio vandens kokybės gerinimo, bioįvairovės apsaugos strateginių tikslų. Durpynų duomenų analizė, kurios rezultatus numatoma pristatyti seminare, sudaro prielaidas pažvelgti į esamą durpynų naudojimą &scaron;alyje i&scaron; platesnės perspektyvos ir ie&scaron;koti jo optimizavimo.</p> <p>Gamtosaugininkai siūlo pelkininkystę kaip alternatyvą įprastiniam pelkėtų žemių naudojimui. Pelkininkystė (ang. <em>Paludiculture</em>) &ndash; tai Klimatui palankus natūralių ir atkurtų pelkių ūkinis naudojimas, apimantis vietinių pelkinių augalų produkcijos paruo&scaron;ą, natūralioms pelkių buveinėms būdingo hidrologinio režimo palaikymą ir (ar) atkūrimą, durpėdaros skatinimą, pelkių biologinės įvairovės apsaugą siekiant užtikrinti pelkių ekologinį stabilumą.</p> <p>Todėl kviečiame jus dalyvauti seminare &bdquo;Pelkininkystė. Tausus pažeistų pelkių naudojimas&ldquo;, kuris vyks &scaron;.m. birželio 14 d. Vilniuje, Saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų centre, Antakalnio g. 25, Vilniuje. Seminaro metu pelkių apsaugos srityje dirbantys Michaelio Zukovo fondo ekspertai pristatys pelkininkystės idėją bei jos vystymą Vokietijoje ir kitose &scaron;alyse. Bus pristatyta atnaujinta Lietuvos durpynų duomenų bazė,&nbsp; galimybių studijos apie pelkininkystei tinkamas &nbsp;potencialias teritorijas mūsų &scaron;alyje pirmieji rezultatai, &scaron;iltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų matavimo ypatumai. Seminaro metu numatytos diskusijos apie pelkininkystės perspektyvas Lietuvoje: kur ir ką būtų perspektyvu auginti, ar i&scaron;eksploatuotus durpynus galima rekultivuoti juos pritaikant pelkinių augalų (pvz. kiminų) auginimui, ar tai patrauklu ūkininkams ir žemių naudotojams (savininkams), pvz. žemapelkių naudojimas biomasės auginimui, kokios skatinimo priemonės reikalingos ir pan.</p> <p>Ketinančius dalyvauti pra&scaron;ome registruotis&nbsp;<a href="http://el.pa/" target="_blank">el.pa</a>&scaron;tu&nbsp;<a href="mailto:nerijus.z@glis.lt" target="_blank">nerijus.z@glis.lt</a>&nbsp;iki 2018 m. birželio 8 d.<span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline;"></span></p> <p>I&scaron;kilus klausimas kreiptis į Lietuvos gamtos fondo projektų vadovą Nerijų Zableckį, tel.&nbsp;8656 20426.</p> <p>Preliminari programa pridedama.</p> <p><img src="http://glis.lt/image.php?id=1459" border="0" /></p> Wed, 30 May 2018 14:53:25 GMT Minėdami tarptautinę biologinės įvairovės dieną pristatome durpių substratų pakaitalus http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=597 <p style="text-align: justify;">Gegužės 22 dieną pasaulis minėjo Tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Ta proga VU Botanikos sode Kairėnuose jau 17-ąjį kartą buvo organizuojamas tradicija tapęs renginys, kurio programą užpildė įvairios pažintinės ekskursijos, paskaitos, parodos bei pramoginiai renginiai.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://glis.lt/image.php?id=1457" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">&Scaron;ventės svečius pelkėmis domėtis kvietė Lietuvos gamtos fondas. &Scaron;į kartą fondo atstovai ne tik pristatė &scaron;iuo metu įgyvendinamą &bdquo;Peat Restore&ldquo; projektą, bet ir supažindino renginio dalyvius su opia pelkių apsaugos problema &ndash; durpiniu substratu naudojimu sodininkystėje. Durpė - puikus natūralios kilmės organinis substratas, kuris palengvina augalų &scaron;aknų aprūpinimą deguonimi ir vandeniu. Reikiamai paruo&scaron;us tai &scaron;vari augimo terpė, kurioje nėra piktžolių sėklų ir patogenų. Deja, &scaron;io substrato naudojimas neatsiejamas nuo pelkių eksploatavimo. Dėl naujų kasybos plotų įruo&scaron;imo prarandamos unikalios ekosistemos su vertingomis buveinėmis, retomis augalų ir gyvūnų rū&scaron;imis. Nederėtų užmir&scaron;ti ir fakto, jog sausinant pelkes ir mineralizuojantis durpėms į atmosferą i&scaron;siskiria &scaron;iltnamio efektą sukeliančios dujos.</p> <p style="text-align: justify;">Durpių i&scaron;tekliai yra riboti, tad nuolat ie&scaron;koma atsinaujinančių gamtinės ar dirbtinės kilmės jų pakaitalų. Ar galime kaip nors prisidėti prie &scaron;ių i&scaron;teklių naudojimo mažinimo? Nors visi&scaron;kai atsisakyti durpių &scaron;iuo metu ko gero nepavyks, tačiau atsakingai sodininkaujant galime gerokai sumažinti &scaron;ių i&scaron;teklių poreikį. &Scaron;tai keletas patarimų:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Prekybos vietose teiraukimės substratų, kurių sudėtyje nėra durpių arba sumažintas jų kiekis.</li> <li>I&scaron;mokime tinkamai kompostuoti organines buitines ir sodo atliekas arba įsigykime jau pagaminto komposto (su durpėmis arba be jų).</li> <li>Norėdami pagerinti dirvožemio struktūrą, palaikyti derlingumą taikykime sėjomainą su žaliosiomis trą&scaron;omis.</li> <li>Rūg&scaron;čiose dirvose augančius augalus (rododendrus, &scaron;ilauoges) mulčiuokime pu&scaron;ų žieve, spygliais.</li> <li>Orchidinius augalus sodinkime į specialiai jiems sukurtus substratus i&scaron; žievės gabalėlių, vulkaninės uolienos ir vermikulito.</li> <li>Durpinius daiginimo puodelius galima pakeisti pagamintais i&scaron; perdirbto popieriaus arba specialiai apdoroto sudžiovinto galvijų mė&scaron;lo. Galima naudoti ir daugkartines plastikines daiginimo paletes.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img src="http://glis.lt/image.php?id=1455" border="0" /></p> <p>&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p style="text-align: justify;">Lankydami Lietuvos gamtos fondo ekspoziciją renginio svečiai turėjo galimybę i&scaron;vysti ir paliesti įvairius durpinių substratų pakaitalus. Besidominantiems aplinkosauga fondo atstovai papasakojo kaip ilgai formuojasi durpės, kaip greit pažeidžiamos trapios pelkių ekosistemos ir kaip sudėtinga jas atkurti.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Specialiai renginiui i&scaron;leistą lankstuką galite rasti <a href="https://life-peat-restore.eu/lt/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/skrajute-durpiu-naudojimo-alternatyva-sodininkams.pdf">čia</a>.</p> Tue, 22 May 2018 13:41:47 GMT „Rūšių ralis 2018“ šiais metais kviečia į Dubysos regioninį parką http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=596 <p style="text-align: justify;"><strong>Apie rū&scaron;ių ralį</strong></p> <p style="text-align: justify;">Rū&scaron;ių ralio idėja gimė Punios &scaron;ile, čia 2013 metais buvo surengtos ir pirmosios varžytuvės, kurių metu siekiama ne tik užfiksuoti kuo daugiau augalų, gyvūnų, grybų karalysčių atstovų, bet ir prisidėti prie geresnio Lietuvos bioįvairovės i&scaron;tirtumo.</p> <p style="text-align: justify;">Rū&scaron;ių ralis suteikia progą kasmet aplankyti vis kitą Lietuvos kampelį ir pasisemti žinių i&scaron; geriausių gamtos mokslų ekspertų. Savo patirtimi bei įspūdžiais su gamtos stebėtojais dalijasi skirtingas organizmų grupes tyrinėjantys specialistai.</p> <p style="text-align: justify;">Ralio metu tradici&scaron;kai organizuojamos paskaitos ir mokymai, neretai atskleidžia tokių praktinių rū&scaron;ių pažinimo aspektų, kurių jokiuose vadovėliuose nepavyktų rasti.</p> <p style="text-align: justify;">Renginys vyksta jau 6 metus. Per &scaron;į laikotarpį buvo identifikuota nauja vabzdžių rū&scaron;is Lietuvoje, aptikta daug retų ir nedažnai sutinkamų mūsų kra&scaron;te gyvenančių organizmų &ndash; per vieną ralio savaitgalį gamtiniu požiūriu nemokamai i&scaron;tiriama didelė gamtinė teritorija &ndash; tai varžytuvės, kuriose pilna atradimo džiaugsmo.</p> <p style="text-align: justify;">Rū&scaron;ių ralis: gamtai, tyrinėjantiems mokslininkams, gamtos stebėtojams &ndash; mėgėjams, gamtos mokslų studentams.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&bdquo;Rū&scaron;ių ralis 2018&ldquo;&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Renginio data tradicinė &ndash; paskutinis gegužės savaitgalis (gegužės 25-27 dienos). Dalyvaukite ir tyrinėkite Dubysos apylinkių gamtą!</p> <p style="text-align: justify;">Ralio tikslas &ndash; rasti ir atpažinti kuo daugiau rū&scaron;ių (augalų, gyvūnų, grybų). Komandą gali sudaryti 2&ndash;5 asmenys.</p> <p style="text-align: justify;">Komisija komandas suskirstys į dvi lygas: A (daugiau rū&scaron;ių pažįstančiųjų) ir B (mažiau rū&scaron;ių pažįstančiųjų). Komandos bus priskirtos A arba B lygoms pagal rastų rū&scaron;ių skaičių, tikslią informaciją sužinosite per patį renginį. Ralio teritorija taip pat bus paskelbta per renginio atidarymą.</p> <p style="text-align: justify;">Maitinimas. Penktadienį ir &scaron;e&scaron;tadienį vakariene vai&scaron;ins organizatoriai, kitu metu maistu pasirūpinkite patys. Taip pat atsivežkite savą dubenėlį ir &scaron;auk&scaron;tą bei puodelį penktadienio vakarienei.</p> <p style="text-align: justify;">Nakvynė. Nakvynės variantai apra&scaron;yti lentelėje apačioje. Lyduvėnų bendruomenės namuose ant kilimėlio miegmai&scaron;yje ir palapinėse prie Dubysos &ndash; nemokama. Kiti nakvynės variantai yra mokami. Nakvynei registruoja Dubysos regioninio parko direkcijos darbuotojai. Apie savo apsisprendimą prane&scaron;kite registruodami komandą registracijos formoje arba el.pa&scaron;tu info@rusiuralis.lt</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Daugiau informacijos bei registracijos formą&nbsp; rasite <a href="https://rusiuralis.lt/2018-2/">https://rusiuralis.lt/2018-2/</a>&nbsp;</strong></p> Tue, 22 May 2018 10:17:45 GMT