Lietuvos gamtos fondas http://www.glis.lt/?site=1 <table border="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> <p style="text-align: justify;"><strong>Lietuvos gamtos fondas</strong> - labdaros paramos fondas, veikiantis tam, kad būtų i&scaron;saugota sveika ir nepažeista Lietuvos gamtinė aplinka.</p> <p style="text-align: justify;">LGF yra Pasaulio gamtos fondo (WWF) partneris Lietuvoje ir Pasaulio gamtos sqjungos (IUCN) narys.</p> </td> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=107" border="0" /></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=105" border="0" /></td> </tr> </tbody> </table> lt Perkamos durpynų hidrologinio režimo atkūrimo projektavimo paslaugos http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=578 <p>Lietuvos gamtos fondas skelbia mažos vertės pirkimą apklausos raštu būdu dėl Sacharos durpyno, Pūsčios telmologinio draustinio, Amalvos pelkės pietinės dalies hidrologinio režimo atkūrimo supaprastintų projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų. Pasiūlymų pateikimo terminas 2017 m. rugsėjo 25 d. 14 val. 00 min tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP&nbsp;IS. Ketinantys dalyvauti daugiau informacijos ras centriniame vie&scaron;ųjų pirkimų portale</p> <p><a href="https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2017-183787">https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2017-183787</a></p> <p>I&scaron;kilus klausimams kreiptis į Lietuvos gamtos fondo projektų vadovą - pirkimo organizatorių -&nbsp; Nerijų Zableckį, Algirdo 22-3, Vilnius, Telefonas /8 5 2310700, mobilus tel.: +37065620426, el. pa&scaron;tas:&nbsp;<a href="mailto:nerijus.z@glis.lt">nerijus.z@glis.lt</a></p> Wed, 13 Sep 2017 21:44:01 GMT Duokime unguriui šansą išlikti http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=577 <p style="text-align: justify;">Europinio ungurio i&scaron;tekliai per paskutinius 30 metų sumažėjo drasti&scaron;kai &ndash; &scaron;iuo metu yra likę vos 5 proc. buvusių jų i&scaron;teklių. Esamos apsaugos priemonės yra neveiksmingos, todėl mokslininkai ir visuomeninės organizacijos nuolat ragina imtis efektyvių apsaugos priemonių. Lietuvos gamtos fondas pritaria praėjusią savaitę Europos Komisijos pateiktam pasiūlymui uždrausti ungurių žvejybą Baltijos jūroje bei ragina visas &scaron;alis nares uždrausti ungurių žvejybą nacionaliniuose vandenyse ir&nbsp;papildomai stiprinti ungurių apsaugą.</p> <p style="text-align: justify;">Verslinė ungurių žvejyba XX a. pabaigoje ir XXI a. Baltijos regione labai suintensyvėjo: vien Kur&scaron;ių mariose 1955-1975 m. kasmet buvo sugaunama po 200-480 t. ungurių. Prie&scaron; kelis de&scaron;imtmečius smarkiai sumažėjo į Europą i&scaron; ner&scaron;taviečių atplaukiančių jauniklių &ndash; stiklinių unguriukų. Pradžioje jų gerokai sumažėjo tik Baltijos jūros regione, tačiau jau 1980 m. visoje Europoje fiksuotas 90 proc. nuosmukis. Unguriui, kažkada buvusiam įprastam daugelyje Baltijos jūros regiono pakrančių, upių ir ežerų, &scaron;iuo metu yra i&scaron;kilusi grėsmė i&scaron;nykti. Tokiam katastrofi&scaron;kam populiacijos sumažėjimui visų pirmą įtakos turėjo pernelyg intensyvi žvejyba. Nykimą dar labiau paspartino ungurių parazitų i&scaron; Azijos paplitimas Europoje, buveinių nykimas, upių tvenkimas, vandens užter&scaron;tumas, klimato pokyčiai ungurių gimtojoje Sargaso jūroje.</p> <p style="text-align: justify;">&Scaron;iuo metu taikomos apsaugos priemonės yra nepakankamos, o ungurių būklė vis dar sparčiai blogėja. Todėl ICES (International Council for the Exploration of the Sea &ndash;&nbsp;Tarptautinė jūrų tyrimų taryba) siūlo imtis esminių priemonių unguriui apsaugoti nuo i&scaron;nykimo. Siekdama užtikrinti sėkmingą ungurių ner&scaron;tą tolimosiose jūrose, Europos Komisija pasiūlė uždrausti verslinę ir mėgėji&scaron;ką ungurių žvejybą Baltijos jūroje.</p> <p style="text-align: justify;"><em>&bdquo;&Scaron;is pasiūlymas teikia vilčių ir yra ai&scaron;kus ženklas i&scaron; Komisijos, kad būtina imtis griežtų sprendimų siekiant apsaugoti ungurį nuo i&scaron;nykimo &ldquo; sako Lietuvos gamtos fondo specialistas dr. Robertas Staponkus.</em></p> <p style="text-align: justify;">Nesivadovaudami mokslininkų teikiamomis rekomendacijomis, mes rizikuojame sąmoningai i&scaron;naikinti vieną i&scaron; vertingiausių žuvų rū&scaron;ių Baltijos jūros regione. Todėl Lietuvos gamtos fondas pritaria tokiom EK pasiūlytoms priemonėms. Vis dėlto, siekiant užkirsti kelią ungurių nykimui, turi būti imtasi gerokai visų įmanomų apsaugos priemonių. Ungurių žvejyba turi būti uždrausta ne vien Baltijos jūroje, bet ir likusios Europos bei &Scaron;iaurinės Afrikos vandenyse. Ungurių žvejybą būtina stabdyti tol, kol i&scaron;tekliai visi&scaron;kai atsikurs. Mes norime pabrėžti, kad nacionaliniu lygiu taip pat turi būti imtasi priemonių, kurios užtikrintų laisvus migracijos kelius tiek i&scaron; Sargaso jūros migruojančioms lervutėms tiek migruojantiems atgal į ner&scaron;tavietes unguriams:</p> <p style="text-align: justify;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;žuvų pralaidų pritaikymas ungurių migracijai,</p> <p style="text-align: justify;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hidroelektrinių turbinų stabdymas ungurių migracijos laikotarpiu,</p> <p style="text-align: justify;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;verslinės ungurių žvejybos stabdymas vidaus vandenyse.</p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;Mes raginame Lietuvos ir kitų Baltijos &scaron;alių vyriausybes atsižvelgti ES rekomendacijas dėl gamtinių i&scaron;teklių apsaugos bei laikytis žuvininkystę reglamentuojančių ES teisės aktų, kad Europiniam unguriui būtų duotas &scaron;ansas i&scaron;likti&ldquo; sako Lietuvos Gamtos fondo direktorius Edmundas Greimas.</em></p> <p style="text-align: justify;">Europinis ungurys yra sena ir unikali žuvų rū&scaron;is. Ji pradėjo formuotis dar prie&scaron; 3,5 milijonų metų, kuomet&nbsp; Pietų ir &Scaron;iaurės Amerikas atskyrė Panamos sąsiauris&nbsp; pradėjo formuotis dvi giminingos rū&scaron;ys &ndash; Europinis ir Amerikinis unguriai. Europinis ungurys ner&scaron;ia Sargaso jūroje už 5000-6000 km nuo mūsų krantų. Ten i&scaron; ikrų i&scaron;siritusios lervutės 2-3 metus yra ne&scaron;amos Golfo srovės kol&nbsp;pasiekia&nbsp;Europos krantus ir jau tada savaranki&scaron;kai plaukia į mūsų upes ir ežerus. Vidaus vandenyse praleidę 4-7 metus ir sukaupę pakankamai atsargiai vėl migruoja į savo tolimąsias ner&scaron;tavietes. I&scaron;gyvenusiam net Europos ledynmečius, kai dabartinės buveinės buvo užklotos &scaron;imtų metrų&nbsp; storio ledu, unguriui dabar kur kas didesnę grėsmę kelia beatodairi&scaron;ka žmogaus veikla.</p> <p>Daugiau informacijos:<br /> Robertas Staponkus, Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas</p> <p>Tel:&nbsp;<a href="tel:+370%20647%2081681" target="_blank">+370 647 81681</a></p> <p>Email:&nbsp;<a href="mailto:robertas.s@glis.lt" target="_blank">robertas.s@glis.lt</a></p> <p>Lietuvos gamtos fondo informacija. Sauliaus Kirvelos nuotrauka.</p> Tue, 05 Sep 2017 23:26:51 GMT Kviečiame dalyvauti kursuose „Baltija be plastiko“ http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=576 <p>Plastiko gaminiai ir jų naudojimas pavirto kasdienybe, o susidarančių atliekų kiekiai vis didėja.&nbsp; Tar&scaron;a plastiko atliekomis dažnai rėžia akį, tačiau ar žinojote, jog mus supančiose aplinkoje yra mažesnių nei mūsų raudonieji kraujo kūneliai plastiko dalelių?</p> <p>Norite sužinoti daugiau?</p> <p>Kviečiame visus, norinčius daugiau sužinoti apie plastiko ir mikroplastiko poveikį aplinkai bei žmogui, prisijungti prie nemokomų internetinių kursų &bdquo;Baltija be plastiko&ldquo;.</p> <p>&Scaron;iuose kursuose dėstytojai, Gdansko universiteto tyrėjai, specialistai atliekų srityje, gydytojas-onkologas bei ES reglamentų ir nuostatų konsultantas atskleis plastiko atliekų sukeliamas problemas bei būdus kaip jas sumažinti.</p> <p>Nuotoliniai kursai, kuriuos sudarys 7 teminiai moduliai, truks nuo 2017 rugsėjo 01 d. iki 2017 lapkričio 15 d.</p> <p><strong>Temos</strong>, kurios sudarys kursą apie jūrinių atliekų (<em>angl. marine litter; ML</em>) bei mikroplastiko (<em>anlg. microplastics; MP</em>) problemas:</p> <ol> <li>Bendra informacija apie jūrines atliekas ir mikroplastiką; &scaron;altiniai; tipai; cheminės medžiagos. Jūrinių atliekų ir mikroplastiko poveikis aplinkai, biologinei įvairovei, mitybos grandinei;</li> <li>Jūrinių atliekų valdymas, reglamentavimas, nacionalinė ir tarptautinė politika;</li> <li>Mikroplastiko dalelių pa&scaron;alinimo galimybės i&scaron; nuotekų bei vandens telkinių;</li> <li>Plastiko poveikis žmogaus sveikatai;</li> <li>Medžiagos galinčios pakeisti plastiką kosmetikos bei farmacijos produktuose;</li> <li>Būdai sustabdyti jūrinių atliekų ir mikroplastiko patekimą ir cirkuliaciją jūrose ir vandenynuose, būtini veiksmai, vartojimo modeliai. </li> <li>Atliekų &scaron;altinių atskyrimas</li> </ol> <p><strong>Teminių modulių komponentai:</strong></p> <ul> <li>1 minutės vaizdo įra&scaron;as - dėstytojo prisistatymas;</li> <li>10 ar kiek daugiau puslapių mokomoji medžiaga skaitymui;</li> <li>Papildomos priemonės, kurias pasirinkns dėstytojas;</li> <li>Glausta informacija paskaitos tema: vaizdo įra&scaron;ai, animaciniai filmai, filmai, pristatymai ir kita;</li> <li>Savaranki&scaron;kas testas;</li> <li>Trumpi namų darbai -&nbsp; kuo prakti&scaron;kesni ir ai&scaron;kesni.</li> </ul> <p>Dalyviai teminius modulius gali nagrinėti bet kokia tvarka. Galite pasirinkti, nuo kurių dalių pradėti, o kurias atlikti kurso pabaigoje!</p> <p>Registracija bei daugiau informacijos apie kursus:</p> <p><a href="https://ekoagora.pl/plastic-free-baltic-4/">https://ekoagora.pl/plastic-free-baltic-4/</a>&nbsp;</p> <p>Turite klausimų? Ra&scaron;ykite:&nbsp;<a href="mailto:indre.c@glis.lt">indre.c@glis.lt</a></p> <p>Lietuvos gamtos fondo informacija. Pasaulio gamtos fondo (WWF) nuotrauka.</p> Fri, 01 Sep 2017 17:42:18 GMT Erasmus http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=575 Wed, 09 Aug 2017 22:10:44 GMT Atsisiųskite programėlę „Žuvies gidas” http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=574 <p>Kviečiame atsisiųsti mobiliąją programėlę &bdquo;Žuvies gidas&ldquo;, skirtą atsakingam žuvies ir jūros gėrybių vartotojui. &Scaron;i programėlė padės Jums i&scaron;sirinkti žuvį taip, kad jos dar ilgai užtektų ir Jūsų stalui, ir pasaulio vandenynams. Atsisiųsti programėlę galite<a href="http://mobileapp.glis.lt/fiskguiden/"> ČIA</a>.</p> <p>Pasaulio gamtos fondas (WWF) daugelį metų skyrė vartotojų &scaron;vietimui atsakingo vartojimo klausimais, ypatingą dėmesį skirdamas žuvies i&scaron;tekliams. Nuo 2010 m. Lietuvos gamtos fondas pagal Pasaulio gamtos fondo rekomendacijas leidžia vadovą atsakingam žuvies vartotojui &sbquo;Žuvies gidas&ldquo;, o keičiantis situacijai pasaulio jūrose ir žuvininkystės ūkiuose, rekomendacijas nuolat aktualizuoja ir atnaujina.</p> <p>Siekiant, kad informacija pasiektų kuo daugiau vartotojų, įvairiose &scaron;alyse sukurtos virtualios &scaron;io vadovo versijos &ndash; mobilioji programėlė &ldquo;Žuvies gidas&rdquo;. Baltijos jūros regione pirmasis &scaron;ią programėlę sukūrė Pasaulio gamtos fondas &Scaron;vedijoje (WWF Sweden). Pagal jų pavyzdį kitose Baltijos regiono &scaron;alyse sukurtos nacionalinės programėlės versijos, pritaikytos skirtingų &scaron;alių vartotojams. Lietuvoje mobiliosios programėlės adaptavimu rūpinosi Lietuvos gamtos fondas.</p> <p>Rekomendacijos &scaron;iame vadove pateikiamos remiantis &scaron;viesoforo taisykle: žalios spalvos rekomendacijos ragina &ldquo;valgyti į sveikatą&rdquo;; geltona spalva perspėja, kad &scaron;iais produktais mėgautis derėtų itin retai ir prie&scaron; tai apsvarsčius galimas alternatyvas, na o raudona spalva pažymėtų produktų pra&scaron;oma atsisakyti.</p> <p>Nerimą kelia pasaulio jūrose nepermaldaujamas įvairių žuvų rū&scaron;ių nykimas. Vieną didžiausių grėsmių žuvies i&scaron;tekliams ir jų buveinėms kelia pernelyg intensyvi žvejyba. Labai svarbu pažaboti &scaron;ią tendenciją, atkurti pažeistus žuvies i&scaron;teklius ir i&scaron;saugoti sveikas bei subalansuotas vandens ekosistemas. Vartotojų skatinama aplinką tausojančių produktų paklausa yra galinga jėga, galinti padėti i&scaron;saugoti vandens ekosistemų i&scaron;teklius.</p> <p>Kviečiame pasitelkus mobiliosios programėlės &ldquo;Žuvies gidas&rdquo; rekomendacijas tapti atsakingais žuvies vartotojais ir padėti i&scaron;saugoti vandens ekosistemas bei žuvies i&scaron;teklius visame pasaulyje.</p> Fri, 14 Jul 2017 10:18:25 GMT Pristatome mobiliąją programėlę „Žuvies gidas” http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=573 <p>Lietuvos gamtos fondas, kartu su Pasaulio gamtos fondu &Scaron;vedijoje (WWF Sweden) sukūrė ir Lietuvos auditorijai pristato mobiliąją programėlę &bdquo;Žuvies gidas&ldquo;. &Scaron;i programėlė padės vartotojams atsakingai i&scaron;sirinkti žuvį ir kitas jūros gėrybes &ndash; kad jų dar ilgai užtektų vandenynams ir mūsų stalui.</p> <p>Maloniai kviečiame, &scaron;.m. liepos 14 d. 10 val. kviečiame į mobiliosios programėlės &ldquo;Žuvies gidas&rdquo; pristatymą ir diskusiją apie tausojantį vartojimą su žuvininkystės srityje dirbančiais mokslininkais, specialistais ir žvejais.</p> <p>Pasaulinė maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis 52 proc. pasaulio žuvies i&scaron;teklių yra pereikvoti,o&nbsp; dar 28 proc. &ndash; ženkliai sumažėję. Prognozuojama, kad jei dabartinės žvejybos ir žuvies vartojimo tendencijos nepasikeis, jau 2048 metais daugumos komercinių žuvų i&scaron;teklių eksploatacija turės būti nutraukta. Siekdamas sustabdyti pergaudytų žuvų i&scaron;teklių naudojimą ir jūrų buveinių naikinimą žalingais žvejybos būdais, Pasaulio gamtos fondas (WWF) skatina vartotojus atsakingai rinktis žuvies ir jūros produktus. Lietuvos gamtos fondas nuo 2011 m. leidžia ir atnaujina vadovą atsakingam žuvies ir jūros gėrybių vartotojui.</p> <p><strong>Renginio programa:</strong></p> <p>Klaipėdos mokslo ir technologijų parke H. Manto g. 84, Klaipėda.</p> <p>9.45&ndash;10.15&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dalyvių registracija.</p> <p>10.15&ndash;10.20&nbsp; Įžanginis žodis ir renginio programos pristatymas</p> <p>10.20&ndash;10.40&nbsp; Žuvų gido aplikacija</p> <p>Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas dr. Robertas Staponkus</p> <p>10.40&ndash;11.00&nbsp; Žuvų i&scaron;teklių valdymas Lietuvoje</p> <p>Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas</p> <p>11.20&ndash;11.40&nbsp; Atrankiosios žvejybos įrankių ir tausojančių gamtines buveines žvejybos būdai</p> <p>Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Kontautas</p> <p>11.40&ndash;12.00 Priekrantės žvejų poveikis Baltijos jūros i&scaron;tekliams</p> <p>Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos pirmininkas Rimantas Rimeikis</p> <p>12.00&ndash;12.45&nbsp; Diskusija</p> Thu, 13 Jul 2017 15:30:27 GMT Nayjas http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=572 Thu, 22 Jun 2017 22:06:06 GMT Žuvies gido appsas http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=571 Wed, 21 Jun 2017 11:53:15 GMT Žuvies gido appsas http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=570 Fri, 12 May 2017 21:31:45 GMT Aukštumalos pažintinį taką nusiaubė gaisras http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=569 <div id=":258" class="adO adP gt ii" style="font-size: 12.8px; direction: ltr; margin-top: 5px; margin-right: 15px; padding-bottom: 5px; position: relative; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;"> <div id=":1h9" class="m15bd7d42a2521f7f aXjCH a3s" style="overflow: hidden;"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div style="font-size: 12pt; font-family: Calibri; color: #000000;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">&nbsp;Vakar pavakare Auk&scaron;tumalos pažintiniame take įsiplieskė gaisras. VĮ &Scaron;ilutės mi&scaron;kų urėdijos ir Nemuno deltos regioninio parko specialistų duomenimis 0,48 ha plote ugnis sunaikino žolinę augalinę dangą, sužalojo tako pakra&scaron;čiuose augančių beržų medelius bei krūmus.&nbsp; Visi&scaron;kai sudegė arba buvo stipriai apgadinta apie 150 m. naujojo medinio tako dangos.&nbsp; Gamtos patirtus nuostolius įvertins atsakingi darbuotojai, bet juk ne viskas vertinama&nbsp; kupiūromis ir monetomis.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">&nbsp;&nbsp; Su nuoskauda mename neatsakingus tako lankytojus, kurie apsimesdami gamtos gerbėjais visgi neturi supratimo apie elgesio gamtoje normas. Ugnis - numestos nuorūkos, degtuko ar bet kokiame kitame pavidale&nbsp; - pelkėse, mi&scaron;kuose, pievose tampa gaisro ne&scaron;ėja.&nbsp; Gaisro metu nukenčia ne tik augalija, bet gyvūnų pasaulis, ypač mažųjų&nbsp; bei stambesnių gyvūnų jauniklių, kurie neturi galimybės pasprukti nuo pražūtingos liepsnos.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nuo&scaron;irdžiai dėkojame apie gaisrą prane&scaron;usiems&nbsp;<strong><em><span style="color: #008000;">vietos gyventojams</span></em></strong>&nbsp; ir&nbsp;<em><strong><span style="color: #008000;">&Scaron;ilutės prie&scaron;gaisrinės gelbėjimo tarnybos&nbsp;</span></strong></em><span class="m_-5569509959356973048_5yl5"><em><strong><span style="color: #008000;">3 pamainos ir Kintų bei Saugų komandų ugniagesiams</span></strong></em>&nbsp; už itin operatyvų darbą gesinant gaisrą Auk&scaron;tumalos pažintiniame take (o juk vakar buvo&nbsp;<span class="m_-5569509959356973048mediumbold">&Scaron;v. Florijono -&nbsp; Gaisrų sergėtojo diena)</span>.&nbsp; Tik jų dėka gaisras nei&scaron;plito po likusią pelkės dalį, nors</span></span><span class="m_-5569509959356973048_5yl5"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">&nbsp;prie gaisro židinio ugniagesiams teko apie 1 kilometrą eiti pėsčiomis ir ne&scaron;tis gesinimo įrangą.</span><br /></span><span style="font-family: &amp;amp;amp;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;">INFORMUOJAME, kad &scaron;iuo metu takas lankymui UŽDARYTAS!</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Labai pra&scaron;ome netapti nuotykių ie&scaron;kotojais-smalsuoliais ir laikytis Nemuno deltos regioninio parko darbuotojų nurodymų. Tai yra ne tik Jūsų pačių, bet ir mūsų visų Auk&scaron;tumalos pelkės saugumui...</span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">Lietuvos gamtos fondo informacija</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=1423" border="0" style="border: 1px solid black;" /></span></div> </div> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 May 2017 13:17:31 GMT