Lietuvos gamtos fondas http://www.glis.lt/?site=1 <table border="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> <p style="text-align: justify;"><strong>Lietuvos gamtos fondas</strong> - labdaros paramos fondas, veikiantis tam, kad būtų i&scaron;saugota sveika ir nepažeista Lietuvos gamtinė aplinka.</p> <p style="text-align: justify;">LGF yra Pasaulio gamtos fondo (WWF) partneris Lietuvoje ir Pasaulio gamtos sqjungos (IUCN) narys.</p> </td> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=107" border="0" /></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=105" border="0" /></td> </tr> </tbody> </table> lt Aukštumala – dokumentiniame filme ir pažintiniame leidinyje http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=563 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Auk&scaron;tumala atgyja&ldquo; &ndash; dokumentinį filmą, pasakojantį pastangas i&scaron;saugoti vieną gražiausių Lietuvos auk&scaron;tapelkių ir jos gamtines vertybes jau visai netrukus galėsite pamatyti Lietuvos gamtos fondo &bdquo;Youtube&ldquo; kanale. Patys pirmieji &scaron;į filmą i&scaron;vydo renginio &bdquo;Žemės dienos&ldquo; proga lankytojai, kartu susipažinę ir su pažintiniu leidiniu apie Auk&scaron;tumalą.</p> <p style="text-align: justify;">Praėjusią savaitę Valstybės saugomų teritorijų tarnybos lankytojų centre įvyko ilgai laukto pažintinio leidinio &bdquo;Auk&scaron;tumala: praeitis, dabartis, svajonės&ldquo; pristatymas bei dokumentinio filmo &bdquo;Auk&scaron;tumala atgyja&ldquo; premjera, pritraukusi daugiau nei 40 dalyvių dėmesį. Renginys pradėtas trumpu knygos pristatymu. Pasak vieno i&scaron; &scaron;io leidinio bendraautorių ir ilgametę patirtį Auk&scaron;tumalos pelkės tyrimuose turinčio dr. Romo Pakalnio, idėja i&scaron;leisti &scaron;ią knygą kilo i&scaron; noro dalintis žiniomis apie vieną garsiausių Lietuvos pelkių. Autorius pabrėžė ir tai, jog knyga nebūtų i&scaron;vydusi dienos &scaron;viesos be geranori&scaron;kos pagalbos įamžinant nuostabias pelkės akimirkas, redaguojant, verčiant, konsultuojant bei maketuojant leidinį. Knygos puslapiai padės Jums suprasti, kuo vertinga paslaptinga auk&scaron;tapelkės ekosistema, kaip lengvai galima ją sužaloti ir kaip sudėtinga gydyti žmogaus padarytas žaizdas. Knygoje apra&scaron;yta Auk&scaron;tumalos auk&scaron;tapelkės formavimosi istorija, supažindinama su auk&scaron;tapelkėms būdingu gyvosios gamtos lobynu, papasakota XIX a. pabaigos &ndash; XX a. pradžios greta pelkės gyvenusių pelkininkų buitis.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=1411" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Renginio data pasirinkta neatsitiktinai. Kovo 20 d. pasaulis mini tarptautinę žemės dieną. Dokumentinio filmo &bdquo;Auk&scaron;tumala atgyja&ldquo; premjera &scaron;į renginį labai pagyvino. 25 minučių trukmės filme nuosekliai atsispindi Auk&scaron;tumalos praeitis ir dabartis, kadruose įamžintos gamtinės pelkės&nbsp; vertybės &ndash; retos augalų ir gyvūnų rū&scaron;ys bei Europos mastu saugomos buveinės. Dokumentinei juostai gyvumo suteikia i&scaron; pauk&scaron;čio skrydžio filmuoti Auk&scaron;tumalos vaizdai, kurių dėka galima dar geriau įsitikinti taikytų gamtotvarkos priemonių efektyvumu. Filmo autorius Eugenijus Osta&scaron;enkovas Auk&scaron;tumalą filmuoti pradėjo daugiau nei prie&scaron; 10 metų, todėl dokumentiniame filme i&scaron;vysite ir pirmuosius &scaron;ios unikalios pelkės atūrimo žingsnius.</p> <p style="text-align: justify;">Knyga &bdquo;Auk&scaron;tumala: praeitis, dabartis, svajonės&ldquo; yra platinama nemokamai. Visi norintys įsigyti &scaron;į leidinį kreipkitės Į Lietuvos gamtos fondą kontaktais: jursend@gmail.com</p> <p style="text-align: justify;">Lietuvos gamtos fondo informacija</p> Wed, 29 Mar 2017 15:23:49 GMT Kažkas apie kažką http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=562 Mon, 20 Mar 2017 16:08:58 GMT Baltijos ateitis http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=561 <p style="text-align: justify;">Įsibėgėjant pavasariui, dažnam pabunda žemės &scaron;auksmas, kviečiantis sėti ir akėti. Arimuose, gėlių darželiuose ar ant palangės &ndash; visa sėja turėtų vykti atsakingai, prisiimant atsakomybę už grėsmes, kurias Jūsų pasėtas augalas gali sukelti. Kiekvieną pavasarį primename apie invazinių augalų sukeliamas grėsmes, tačiau, deja, to nepaisydami, prekybininkai &scaron;ių augalų sėklomis prekiauti nesiliauja. Todėl visos mūsų viltys &ndash; į Jus, atsakingi sėjėjai. Labai pra&scaron;ome nepirkti tokių augalų sėklų ir kreiptis į prekybininkus el. ry&scaron;io priemonėmis su pra&scaron;ymu liautis prekiavus grėsmę Lietuvos gamtai keliančių augalų sėklomis.</p> <p style="text-align: justify;">Svetimžemių rū&scaron;ių įsigalėjimas yra vienas i&scaron; svarbiausių gamtos degradavimą lemiančių veiksnių visame pasaulyje. Svetimžemės rū&scaron;ys &ndash; tai augalai ir gyvūnai, tikslingai ar atsitiktinai įvežti į vietovę, kurioje jie niekada anksčiau neaugo, negyveno. Ypač agresyvios svetimžemės rū&scaron;ys yra vadinamos invazinėmis. Jos geba įsikurti didelėje teritorijoje ir pakeisti ekosistemų savybes, būklę, tipą, i&scaron;vaizdą.</p> <p style="text-align: justify;">Gausialapis lubinas, kurį dažnai mėgstama sodinti gėlių darželiuose, yra vienas pavojingiausių Lietuvoje i&scaron;plitusių invazinių augalų. Dėl gebėjimo kaupti azotą jis naudingas žemės ūkiui, tačiau natūraliose teritorijose patrę&scaron;damas natūralias pievas jas sunaikina, ilgainiui paverčia beverčiais dilgėlynais. Gausialapis lubinas i&scaron; &Scaron;iaurės Amerikos į Lietuvą atvežtas XX a. pradžioje, sėtas mi&scaron;kuose ir pami&scaron;kėse žvėrių pa&scaron;arui, dirvožemiui pagerinti, i&scaron; jo formuotos prie&scaron;gaisrinės juostos. &Scaron;ie augalai greitai plinta ir tankiai suželia, taip sunaikina buvusias augalų bendrijas, vietinę pievų ir laukymių augaliją, pakeičia kra&scaron;tovaizdį.</p> <p style="text-align: justify;">Nepaisant &scaron;io invazinio augalo keliamų grėsmių ir didžiulių gamtosaugininkų pastangų kovai su jo plitimu, Lietuvoje vis dar galima įsigyti &scaron;io augalo sėklų. Gausialapis lubinas, kaip dekoratyvinis ir žemės ūkio tikslais auginamas augalas puikuojasi daugelio sėklomis prekiaujančių prekybos tinklų lentynose, informaciniuose bukletuose ir interneto parduotuvėse. Invazinių rū&scaron;ių kontrolę ir naikinimą Lietuvoje nustato Invazinių rū&scaron;ių kontrolės ir naikinimo tvarkos apra&scaron;as, kuriuo numatoma, kad &bdquo;gyvybingų invazinių rū&scaron;ių įvežimas, perkėlimas, prekyba ar kitoks jų platinimas yra draudžiamas&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Pernai susisiekėme su &scaron;io augalo sėklomis prekiaujančiais prekybininkais ir informavome juos apie grėsmę gamtai, tačiau, deja, &scaron;io augalo sėklų vis dar gali įsigyti.</p> <p style="text-align: justify;">Invazinės rū&scaron;ys kenkia ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai, žemės ūkiui, kitoms ekonomikos &scaron;akoms. &Scaron;iuo metu Europoje yra įvertinta tik 10 proc. invazinių rū&scaron;ių daromos žalos, tačiau ir &scaron;ie nuostoliai skaičiuojami 12 milijardų eurų. Europoje aptinkama apie 11 000 svetimžemių rū&scaron;ių ir &scaron;is skaičius didėja neįtikėtinai sparčiai. Lietuvoje &scaron;iuo metu yra žinoma apie 550 svetimžemių augalų rū&scaron;ių, i&scaron; jų apie 19 rū&scaron;ių yra invazinės ir dar apie 60 &ndash; potencialiai invazinės, ateityje galinčios kelti rimtų ekologinių problemų.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.glis.lt">Lietuos gamtos fondo</a> informacija</p> Fri, 17 Mar 2017 16:59:36 GMT Mobilioji programėlė padės pažinti varliagyvius http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=560 <p style="text-align: justify;">&Scaron;iandien startuoja pirmoji Lietuvoje mobilioji programėlė, kuri padės Jums pažinti varliagyvius. &Scaron;ios pragramėlės dėka galėsite ne tik identifikuoti skirtingas varliagyvių rū&scaron;is bei sužinoti apie jų gyvenimo būdą, bet ir prisidėti prie Lietuvoje gyvenančių varliagyvių i&scaron;saugojimo. Programėlė suteikia galimybę pažymėti pastebėtas varliagyvių migracijos vietas. Žymėdami pastebėtas migracijos vietas, padėsite mums surinkti informaciją apie varliagyvių migraciją. Žinodami varliagyvių migracijos situaciją Lietuvoje ir pačius &bdquo;kar&scaron;čiausius&ldquo; migracijos ta&scaron;kus, ateityje galėsime i&scaron;saugoti &scaron;imtus tūkstančių varliagyvių gyvybių.</p> <p style="text-align: justify;">Varliagyvių žūtys keliuose pavasarinės migracijos metu &ndash; viena didžiausių grėsmių varliagyvių i&scaron;ikimui ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. &Scaron;iemet jau ketvirtą kartą tversime apsaugines tvoreles Vingio parke ir padėsime varliagyviams saugiai migruoti per kelią, su džiaugsmu stebime ir prisidedame prie kitų vietinių bendruomenių iniciatyvų gelbėti migruojančias varles. Tačiau tam, kad &scaron;ios pastangos duotų ženklių rezultatų ir i&scaron;gelbėtume nebe de&scaron;imtis, bet tūkstančius migruojančių varliagyvių, reikia imtis veiksmų visoje Lietuvoje, o tam visų pirma reikia surinkti detalius duomenis apie migracijos vietas. Padėti surinkti &scaron;ią informaciją galite Jūs: tereikia atsisiuntus mobiliąją programėlę de&scaron;iniajame vir&scaron;utiniame ekrano kampe pasirinkti vietovės žymelę ir atsiverusiame lange pažymėti pastebėtą varliagyvių migracijos vietą.</p> <p style="text-align: justify;">Mobiliosios aplikacijos kūrėjas &ndash; Edgaras Žigis, gamtos pažinimo entuziastams pažįstamas i&scaron; praėjusį pavasarį pasirodžiusios ir itin didelio populiarumo sulaukusios vabzdžių pažinimo mobiliosios programėlės &bdquo;Entomologas&ldquo;. Dalijantis įžvalgomis apie gamtos pažinimo iniciatyvas su Lietuvos gamtos fondo atstovais ir gimė &scaron;ios mobiliosios programėlės, skirtos pažinti varliagyvius ir žymėti jų migracijos vietas, idėja. Programėlė &bdquo;pakrik&scaron;tyta&ldquo; &bdquo;Herpetologo&ldquo; vardu, nes &nbsp;herpetologija - zoologijos &scaron;aka, tirianti &scaron;altakraujus sausumos stuburinius - varliagyvius ir roplius.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&bdquo;Mano tikslas kuriant tokius appsus yra nematerialus, a&scaron; noriu priartinti gamtą prie žmogaus. Technologijos palengvina žmogaus kasdienį gyvenimą, tad pagalvojau, kad jos gali palengvinti ir pažinimo procesą. Galų gale, dabar visi lindi telefonuose, ypač jaunimas, tad čia jiems ir yra skirta. Tikėtis, kad kažkas savaime pradės domėtis, pavyzdžiui, varlėmis ar vabzdžiais yra naivu, dėl to mums visiems gamtos atstovams reikia pasistengti ir palengvinti tą pažinimo procesą. Tai mūsų atsakomybė. Nes esu įsitikinęs - tai atsipirks&ldquo;, - sako Edgaras.</p> <p style="text-align: justify;">Mobiliąją programėlę galite atsisiųsti adresu: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zigis.herpetologas" target="_blank">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zigis.herpetologas</a></p> Thu, 16 Mar 2017 19:46:18 GMT Žemės dieną kviečiame švęsti renginyje apie Aukštumalą http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=559 <p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">Kovo 20 d. 15.30 maloniai kviečiame dalyvauti pažintinio leidinio &bdquo;Auk&scaron;tumala: praeitis, dabartis, svajonės&ldquo; pristatyme visuomenei. Knygoje apra&scaron;yta Auk&scaron;tumalos auk&scaron;tapelkės formavimosi istorija, supažindinama su auk&scaron;tapelkėms būdingu gyvosios gamtos lobynu (buveinėmis, augalais ir gyvūnais), papasakota XIX a. pabaigos &ndash; XX a. pradžios greta pelkės gyvenusių pelkininkų buitis. Knygos puslapiai padės Jums suprasti, kuo vertinga paslaptinga auk&scaron;tapelkės ekosistema, kaip lengvai galima ją sužaloti ir kaip sudėtinga gydyti žmogaus padarytas žaizdas.</span><br style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;" /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">Renginyje bus paminėta Pasaulinė Žemės diena, vyks dokumentinio filmo &bdquo;Auk&scaron;tumala atgyja&ldquo; premjera.</span><br style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;" /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">Renginys vyks Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre, Antakalnio g. 25, Vilnius.</span></p> <div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><strong><br />Renginio programa:</strong><br /><br />15.30 Žemės dienos renginio pradžia.<br /><br />15.40 &bdquo;Auk&scaron;tumalos auk&scaron;tapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke&ldquo; &ndash; projektas, skirtas pelkės apsaugai.<br /><br />15.45 Knygos &bdquo;Auk&scaron;tumala: praeitis, dabartis, svajonės&ldquo; pristatymas.<br /><br />16:20 Dokumentinio filmo &bdquo;Auk&scaron;tumala atgyja&ldquo; premjera.<br /><br />16.45 Diskusija.<br /><br />Renginio organizatoriai:<br />Lietuvos gamtos fondas<br />Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba<br /><br />Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Jūratę Sendžikaitę (861153582)</div> <div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><a href="http://www.glis.lt">Lietuvos gamtos fondo</a> informacija</div> Wed, 15 Mar 2017 16:51:06 GMT Kuri varlė nubus pirma? http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=558 <p style="text-align: justify;">Kuriame Lietuvos kra&scaron;te pavasarį anksčiausiai suskamba varlių chorai? Kviečiame akylai stebėti varliagyvių nubudimą ir apie anksčiausiai pabudusias varles prane&scaron;ti mums. Padėkite mums i&scaron;siai&scaron;kinti, kur varlės nubunda pirmos. Kviečiame dalintis žiniomis ir nuotraukomis Lietuvos gamtos fondo facebook paskyroje arba ra&scaron;yti mums adresu: <a href="mailto:dalia.b@glis.lt">dalia.b@glis.lt</a></p> <p style="text-align: justify;">Taip pat labai pra&scaron;ytume prane&scaron;ti apie pastebėtas aktyvios varliagyvių migracijos vietas. Daugelis varliagyvių, peržiemoję sausumoje, traukia ie&scaron;koti ner&scaron;tui tinkamų vandens telkinių. Deja, tokiems telkiniams nykstant, kasmet jiems tenka sukarti vis ilgesnį kelią ir įveikti daugiau pavojų, todėl ner&scaron;to vietas pasiekia vis mažiau gyvūnų. &Scaron;imtus metų tuo pačiu taku keliavo jų protėviai, taip tiesiausiu keliu instinktų vedamos traukia ir varlės ir &scaron;iandien. Deja, tiesiant intensyvius kelius į tai neatsižvelgta, todėl pavasarį migracijos vietose kelią nusėja žuvusių varlių kūneliai.</p> <p style="text-align: justify;">Migruoja varlės vos keletą parų, tačiau labai intensyviai, ypač naktį. Jei pavasarį, po stipresnio lietaus, ant kelio pastebėsite varlę ar rupūžę, sumažinkite greitį &ndash; greičiausiai paskui ją at&scaron;okuoja dar tuntai labai skubančių jos giminaičių.</p> <p style="text-align: justify;">Jei pastebėjote varliagyvių migraciją netoli savo gyvenamosios vietos, labiausiai jiems padėtumėte įrengę apsauginę tvorelę ir uoliai ją prižiūrėdami. I&scaron; varliagyvių migravimo pusės i&scaron;ilgai viso kelio ruožo pastatykite laikiną 45 &ndash; 60 cm auk&scaron;čio tvorelę. Tvorelės apačia kelis centimetrus įkasama į gruntą, kad varliagyviai nepralįstų per apačią. I&scaron; tos pusės, i&scaron; kurios migruoja varliagyviai, kas 15 &ndash; 20 m i&scaron;kasamos kibiro dydžio duobės stačiais &scaron;laitais &ndash; varliagyvių gaudyklės. Du kartus per dieną &ndash; ryte ir vakare &ndash; varliagyvius būtina i&scaron;imti i&scaron; gaudyklių ir perne&scaron;ti į kitą kelio pusę. Pasibaigus migracijai tvorelę būtina nuimti, o duobes - gaudykles užkasti.</p> <p style="text-align: justify;">Lietuvos gamtos fondo informacija ir nuotraukos</p> Mon, 13 Mar 2017 11:41:42 GMT Prašome nesėti invazinių augalų http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=557 <p style="text-align: justify;">Įsibėgėjant pavasariui, dažnam pabunda žemės &scaron;auksmas, kviečiantis sėti ir akėti. Arimuose, gėlių darželiuose ar ant palangės &ndash; visa sėja turėtų vykti atsakingai, prisiimant atsakomybę už grėsmes, kurias Jūsų pasėtas augalas gali sukelti. Kiekvieną pavasarį primename apie invazinių augalų sukeliamas grėsmes, tačiau, deja, to nepaisydami, prekybininkai &scaron;ių augalų sėklomis prekiauti nesiliauja. Todėl visos mūsų viltys &ndash; į Jus, atsakingi sėjėjai. Labai pra&scaron;ome nepirkti tokių augalų sėklų ir kreiptis į prekybininkus el. ry&scaron;io priemonėmis su pra&scaron;ymu liautis prekiavus grėsmę Lietuvos gamtai keliančių augalų sėklomis.</p> <p style="text-align: justify;">Svetimžemių rū&scaron;ių įsigalėjimas yra vienas i&scaron; svarbiausių gamtos degradavimą lemiančių veiksnių visame pasaulyje. Svetimžemės rū&scaron;ys &ndash; tai augalai ir gyvūnai, tikslingai ar atsitiktinai įvežti į vietovę, kurioje jie niekada anksčiau neaugo, negyveno. Ypač agresyvios svetimžemės rū&scaron;ys yra vadinamos invazinėmis. Jos geba įsikurti didelėje teritorijoje ir pakeisti ekosistemų savybes, būklę, tipą, i&scaron;vaizdą.</p> <p style="text-align: justify;">Gausialapis lubinas, kurį dažnai mėgstama sodinti gėlių darželiuose, yra vienas pavojingiausių Lietuvoje i&scaron;plitusių invazinių augalų. Dėl gebėjimo kaupti azotą jis naudingas žemės ūkiui, tačiau natūraliose teritorijose patrę&scaron;damas natūralias pievas jas sunaikina, ilgainiui paverčia beverčiais dilgėlynais. Gausialapis lubinas i&scaron; &Scaron;iaurės Amerikos į Lietuvą atvežtas XX a. pradžioje, sėtas mi&scaron;kuose ir pami&scaron;kėse žvėrių pa&scaron;arui, dirvožemiui pagerinti, i&scaron; jo formuotos prie&scaron;gaisrinės juostos. &Scaron;ie augalai greitai plinta ir tankiai suželia, taip sunaikina buvusias augalų bendrijas, vietinę pievų ir laukymių augaliją, pakeičia kra&scaron;tovaizdį.</p> <p style="text-align: justify;">Nepaisant &scaron;io invazinio augalo keliamų grėsmių ir didžiulių gamtosaugininkų pastangų kovai su jo plitimu, Lietuvoje vis dar galima įsigyti &scaron;io augalo sėklų. Gausialapis lubinas, kaip dekoratyvinis ir žemės ūkio tikslais auginamas augalas puikuojasi daugelio sėklomis prekiaujančių prekybos tinklų lentynose, informaciniuose bukletuose ir interneto parduotuvėse. Invazinių rū&scaron;ių kontrolę ir naikinimą Lietuvoje nustato Invazinių rū&scaron;ių kontrolės ir naikinimo tvarkos apra&scaron;as, kuriuo numatoma, kad &bdquo;gyvybingų invazinių rū&scaron;ių įvežimas, perkėlimas, prekyba ar kitoks jų platinimas yra draudžiamas&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Pernai susisiekėme su &scaron;io augalo sėklomis prekiaujančiais prekybininkais ir informavome juos apie grėsmę gamtai, tačiau, deja, &scaron;io augalo sėklų vis dar gali įsigyti:</p> <table style="width: 479px; height: 339px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <colgroup><col width="34"></col><col width="304"></col><col width="556"></col></colgroup> <tbody> <tr height="40"> <td class="xl69" height="40"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong></td> <td class="xl70"><strong>Augalo pavadinimas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong></td> <td class="xl71" width="556"><strong>Nuoroda į prekybos vietą</strong></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">1</td> <td class="xl73" width="304">Lupinus polyphyllus</td> <td class="xl68" width="556"><a href="http://www.aseja.lt/lt/seklos/geliu-seklos/daugiametes/gausialapis-lubinas/">http://www.aseja.lt/lt/seklos/geliu-seklos/daugiametes/gausialapis-lubinas/</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">2</td> <td class="xl73" width="304">Lupinus polyphyllus Lulu mi&scaron;inys&nbsp;</td> <td class="xl68" width="556"><a href="http://www.sodinu.lt/lupinus-polyphyllus-lulu-mix-garden-lupine-20.html?search=lubinas">http://www.sodinu.lt/lupinus-polyphyllus-lulu-mix-garden-lupine-20.html?search=lubinas</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">3</td> <td class="xl73" width="304">Gausialapis lubinas Russell's hybrids</td> <td class="xl68" width="556"><a href="http://www.a11.lt/lt/parduotuve/sodo-ir-darzo-prekes/geliu-seklos/gausialapis-lubinas-russell-s-hybrids-aseja-1g-54200-5-.htm">http://www.a11.lt/lt/parduotuve/sodo-ir-darzo-prekes/geliu-seklos/gausialapis-lubinas-russell-s-hybrids-aseja-1g-54200-5-.htm</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">4</td> <td class="xl73" width="304">Gausialapis lubinas&nbsp; Russell's hybrids</td> <td class="xl68" width="556"><a href="http://pigu.lt/sodo-prekes-gyvunams/seklos/geliu-seklos/gausialapis-lubinas-lupin-russells-hybrids-aseja-1g?id=6955741">http://pigu.lt/sodo-prekes-gyvunams/seklos/geliu-seklos/gausialapis-lubinas-lupin-russells-hybrids-aseja-1g?id=6955741</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">5</td> <td class="xl73" width="304">Lubinas gausialapis Chandelier</td> <td class="xl74"><a href="http://www.emolus.lt/lt/musu_prekes/geliu_seklos/lubinas_gausialapis_chandelier?p=2">http://www.emolus.lt/lt/musu_prekes/geliu_seklos/lubinas_gausialapis_chandelier?p=2</a></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Invazinės rū&scaron;ys kenkia ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai, žemės ūkiui, kitoms ekonomikos &scaron;akoms. &Scaron;iuo metu Europoje yra įvertinta tik 10 proc. invazinių rū&scaron;ių daromos žalos, tačiau ir &scaron;ie nuostoliai skaičiuojami 12 milijardų eurų. Europoje aptinkama apie 11 000 svetimžemių rū&scaron;ių ir &scaron;is skaičius didėja neįtikėtinai sparčiai. Lietuvoje &scaron;iuo metu yra žinoma apie 550 svetimžemių augalų rū&scaron;ių, i&scaron; jų apie 19 rū&scaron;ių yra invazinės ir dar apie 60 &ndash; potencialiai invazinės, ateityje galinčios kelti rimtų ekologinių problemų.</p> <table style="width: 485px; height: 796px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <colgroup><col width="34"></col> <col width="304"></col> <col width="556"></col> </colgroup> <tbody> <tr height="40"> <td class="xl75" colspan="3" width="894" height="40"><strong>Kitų invazinių rū&scaron;ių sėklos (2017)</strong></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl82" colspan="3" height="40"><em>&nbsp;I&scaron; 17 augalų esančių Invazinių Lietuvoje augalų sąra&scaron;o parduotuvėse bei medelynuose galima nusipirkti 8 i&scaron; jų.</em></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl71" height="40"><br /></td> <td class="xl72"><strong>Augalo rū&scaron;is</strong></td> <td class="xl73" width="556"><strong>Nuoroda į prekybos vietą</strong></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl79" rowspan="3" height="120"><br /></td> <td class="xl76" rowspan="3">Baltažiedė robinija (<em>Robinia pseudoacacia L.</em>)</td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.sodinu.lt/lt/robinia-pseudoacacia-black-locust-30.html">http://www.sodinu.lt/lt/robinia-pseudoacacia-black-locust-30.html</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="http://medeinesparkai.lt/parduotuve/index.php?route=product/product&amp;product_id=69&amp;search=robinija">http://medeinesparkai.lt/parduotuve/index.php?route=product/product&amp;product_id=69&amp;search=robinija</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://www.vitaflora.lt/pre-order/gr-didmena/robinia-pseudoacacia-1-1-100-140-cm-x-25-71818-detail">http://www.vitaflora.lt/pre-order/gr-didmena/robinia-pseudoacacia-1-1-100-140-cm-x-25-71818-detail</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl79" rowspan="2" height="80"><br /></td> <td class="xl91" rowspan="2" width="304">Rauk&scaron;lėtalapis er&scaron;kėtis (<em>Rosa rugosa Thunb.</em>)</td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.vitaflora.lt/gentis/rosa-rozes/rosa-r-jens-munk-detail">http://www.vitaflora.lt/gentis/rosa-rozes/rosa-r-jens-munk-detail</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://www.sodinu.lt/rosa-rugosa-rubra-red-rugosa-rose-30.html">http://www.sodinu.lt/rosa-rugosa-rubra-red-rugosa-rose-30.html</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl79" rowspan="5" height="200"><br /></td> <td class="xl76" rowspan="5">Muilinė guboja (<em>Gypsophila paniculata L.</em>)</td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.nojus.lt/guboja-muiline-daugiamete">http://www.nojus.lt/guboja-muiline-daugiamete</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="http://www.e-seklos.lt/lt/asortimentas/geles/muiline_guboja">http://www.e-seklos.lt/lt/asortimentas/geles/muiline_guboja</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="https://www.senukai.lt/p/seklos-geliu-muiline-guboja/53nb">https://www.senukai.lt/p/seklos-geliu-muiline-guboja/53nb</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="http://zaliastotele.lt/geliu-seklos/gubojos/gtg-gubojos-muilines">http://zaliastotele.lt/geliu-seklos/gubojos/gtg-gubojos-muilines</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://www.originaliosseklos.lt/lt/asortimentas/geles/muiline_guboja?p=27">http://www.originaliosseklos.lt/lt/asortimentas/geles/muiline_guboja?p=27</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl71" height="40"><br /></td> <td class="xl74" width="304">&Scaron;luotinis sausakrūmis (<em>Cytisus scoparius</em>)</td> <td class="xl69" width="556"><a href="http://www.sodinu.lt/lt/cytisus-scoparius-scotch-broom-50.html">http://www.sodinu.lt/lt/cytisus-scoparius-scotch-broom-50.html</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl71" height="40"><br /></td> <td class="xl70">Kanadinė ryk&scaron;tenė (<em>Solidago canadensis L.</em>)</td> <td class="xl69" width="556"><a href="http://www.e-seklos.lt/lt/asortimentas/geles/kanadine_rykstene">http://www.e-seklos.lt/lt/asortimentas/geles/kanadine_rykstene</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl86" rowspan="3" height="120"><br /></td> <td class="xl83" rowspan="3">Uosialapis klevas (<em>Acer negundo L</em>.)</td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.zeldiniaitikjums.lt/produktas/uosialapis-klevas-flamingo-aukstis-110-cm/">http://www.zeldiniaitikjums.lt/produktas/uosialapis-klevas-flamingo-aukstis-110-cm/</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="https://www.juragiumedelynas.lt/klevai/klevas-uosialapis-flamingo">https://www.juragiumedelynas.lt/klevai/klevas-uosialapis-flamingo</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://botanika.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/04/2016-medelyno-kainorastis.pdf">http://botanika.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/04/2016-medelyno-kainorastis.pdf</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl86" rowspan="2" height="80"><br /></td> <td class="xl89" rowspan="2" width="304">Varpinė medlieva (<em>Amelanchier spicata<br /> (Lam.) K. Koch</em>)<br /></td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.vitaflora.lt/tipas/medziai/varpine-medlieva-detail">http://www.vitaflora.lt/tipas/medziai/varpine-medlieva-detail</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://www.zeldiniaitikjums.lt/produktas/varpine-medlieva-aukstis-90-cm-kaina/">http://www.zeldiniaitikjums.lt/produktas/varpine-medlieva-aukstis-90-cm-kaina/</a></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.glis.lt">Lietuos gamtos fondo</a>&nbsp;informacija</p> Fri, 10 Mar 2017 10:49:51 GMT „Rūšių ralis" šiemet kvies atrasti Dzūkijos gamtą! http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=556 <p style="text-align: justify;">&Scaron;iemet &bdquo;Rū&scaron;ių ralis&ldquo; kvies pažinti Dzūkijos gamtą. Turėsite i&scaron;skirtinę progą patys atrasti, kokiomis gamtinėmis vertybėmis turtingas Veisiejų regioninis parkas. Skelbiame preliminarią Ralio programą ir kviečiame jau dabar kalendoriuose pasižymėti paskutinį gegužės savaitgalį. O jei be &bdquo;Rū&scaron;ių ralio&ldquo; jau tiesiog neįsivaizduojate savo pavasario ir jau dabar žinote savo komandą &ndash; labai kviečiame registruotis: <a href="mailto:julija.p@glis.lt">julija.p@glis.lt</a> Paeksperimentavę su komandos narių skaičiumi vėl grįžtame prie įprasto &ndash; &scaron;iemet komandą gali sudaryti 5 asmenys. Neturite komandos, tačiau labai norite dalyvauti? Ra&scaron;ykite &ndash; surasime Jums naujų bičiulių. Iki pasimatymo jau penktajame &bdquo;Rū&scaron;ių ralyje&ldquo;!</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">&bdquo;RŪ&Scaron;IŲ RALIO 2017"</span>&nbsp;PROGRAMA</p> <div> <table class="MsoNormalTable" style="width: 482px; height: 705px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; height: 16.15pt;"> <td style="width: 432.75pt; border: solid black 1.0pt; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 16.15pt;" colspan="2" width="577"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span>2017 m. gegužės 26 d. (penktadienis)</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 14.35pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 14.35pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><strong><span>Laikas</span></strong></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 14.35pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><strong><span>Veikla</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 2; height: 22.7pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 22.7pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>20:</span>00<span>&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 22.7pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Ralio dalyvių atvykimas į kaimo turizmo sodybą &bdquo;Vytautų dvaras&ldquo; (Vytautų k., Veisiejų sen., Lazdijų r.&nbsp;; http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vytautu-dvaras), registracija, įsikūrimas.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 3; height: 67.35pt;"> <td style="width: 66.6pt; border: none; border-left: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 67.35pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>20:30&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: none; border-right: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 67.35pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Rū&scaron;ių ralio 2017 organizatorių&nbsp; sveikinimo žodis. Rū&scaron;ių ralių 2013 &ndash; 2016 įspūdžiai. Rū&scaron;ių ralio 2016 teritorijos žemėlapio, renginio taisyklių pristatymas.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 4; height: 16.15pt;"> <td style="width: 66.6pt; border: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 16.15pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>21:10</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 16.15pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Ralyje dalyvaujančių komandų prisistatymas</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 5; height: 15.2pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 15.2pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>21:30</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 15.2pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Vakarienė prie laužo</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 6; height: 15.2pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 15.2pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>Nuo 22:00&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 15.2pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Naktinis rū&scaron;ių registravimas&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 7; height: 6.7pt;"> <td style="width: 432.75pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 6.7pt;" colspan="2" width="577"> <p class="MsoNormal"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2017 m. gegužės 27 d. (&scaron;e&scaron;tadienis)</strong></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 8; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>7:00-17:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Rū&scaron;ių stebėjimo varžybos. Komandos individualiai keliauja po renginio teritoriją ir fiksuoja pastebėtas rū&scaron;is&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 9; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>17:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Varžybų fini&scaron;as kaimo turizmo sodyboje &bdquo;Vytautų dvaras&ldquo;. </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Rū&scaron;ių stebėjimo suvestinių pateikimas ekspertų komisijai&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 10; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>17:30</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Ankstyva vakarienė</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 11; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>17:30 &ndash; 19:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Ekspertų komisija vertina stebėjimų duomenis ir jų patikimumą</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 12; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>19:00 &ndash; </span>21:00</p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Rū&scaron;ių stebėjimo rezultatų apibendrinimas, nugalėtojų apdovanojimas</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 13; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>21:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>&Scaron;ventinė programa</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 14; height: 17.0pt;"> <td style="width: 432.75pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" colspan="2" width="577"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span>2017 m. gegužės 28 d. (sekmadienis)</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 15; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>09:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Bendri pusryčiai</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 16; height: 48.15pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 48.15pt;" width="89"> <p class="MsoNormal">10<span>:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 48.15pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Roplių ir varliagyvių gamtinė įvairovė Lietuvoje, atpažinimo metodai.</span></p> <p class="MsoNormal">Irma Maciulevičienė, Veisiejų regioninio parko direkcija;</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 17; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>11:30 &ndash; </span>12:30</p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Lietuvoje gyvenančių vorų įvairovė ir jų identifikavimo pradžiamokslis.</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Marija Biteniekytė, Lietuvos entomologų draugija</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 18; mso-yfti-lastrow: yes; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>20:00 &ndash; 22:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Balinių vėžlių kiau&scaron;inių dėčių dengimas, siekiant apsaugoti nuo plė&scaron;rūnų (mažomis grupelėmis; apie pageidavimą dalyvauti &scaron;ioje dalyje organizatoriams prane&scaron;ti i&scaron; anksto).</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: left;">Lietuvos gamtos fondo informacija. Juliaus Kalinsko nuotraukoje -&nbsp;<span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">&bdquo;Rū&scaron;ių ralio 2016" nugalėtojai</span></div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">RENGINIO PROGRAMA</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">2017 m. gegužės 26 d. (penktadienis)</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Laikas Veikla</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">20:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Ralio dalyvių atvykimas į kaimo turizmo sodybą &bdquo;Vytautų dvaras&ldquo; (Vytautų k.,</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Veisiejų sen., Lazdijų r. ; http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vytautu-</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">dvaras), registracija, įsikūrimas.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">20:30 &nbsp;Rū&scaron;ių ralio 2017 organizatorių sveikinimo žodis. Rū&scaron;ių ralių 2013 &ndash; 2016</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">įspūdžiai. Rū&scaron;ių ralio 2016 teritorijos žemėlapio, renginio taisyklių pristatymas.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">21:10 Ralyje dalyvaujančių komandų prisistatymas</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">21:30 Vakarienė prie laužo</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Nuo 22:00 &nbsp;Naktinis rū&scaron;ių registravimas (pageidaujantiems)&nbsp;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2017 m. gegužės 27 d. (&scaron;e&scaron;tadienis)</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">7:00-17:00 Rū&scaron;ių stebėjimo varžybos. Komandos individualiai keliauja po renginio teritoriją</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">ir fiksuoja pastebėtas rū&scaron;is&nbsp;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">17:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Varžybų fini&scaron;as kaimo turizmo sodyboje &bdquo;Vytautų dvaras&ldquo;.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Rū&scaron;ių stebėjimo suvestinių pateikimas ekspertų komisijai&nbsp;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">17:30 Ankstyva vakarienė</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">17:30 &ndash;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">19:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Ekspertų komisija vertina stebėjimų duomenis ir jų patikimumą</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">19:00 &ndash;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">21:00 Rū&scaron;ių stebėjimo rezultatų apibendrinimas, nugalėtojų apdovanojimas</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">21:00 &Scaron;ventinė programa</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">2017 m. gegužės 28 d. (sekmadienis)</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">09:00 Bendri pusryčiai</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">10:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Roplių ir varliagyvių gamtinė įvairovė Lietuvoje, atpažinimo metodai.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Irma Maciulevičienė, Veisiejų regioninio parko direkcija;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Dalia Bastytė, Lietuvos gamtos fondas (jei dalyvaus);</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">11:30 &ndash;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">12:30</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Lietuvoje gyvenančių vorų įvairovė ir jų identifikavimo pradžiamokslis.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Marija Biteniekytė, Lietuvos entomologų draugija</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">20:00 &ndash;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">22:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Balinių vėžlių kiau&scaron;inių dėčių dengimas, siekiant apsaugoti nuo plė&scaron;rūnų</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">(mažomis grupelėmis; apie pageidavimą dalyvauti &scaron;ioje dalyje organizatoriams</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">prane&scaron;ti i&scaron; anksto)</div> Wed, 01 Mar 2017 22:49:26 GMT Ačiū Jums už ramų šikšnosparnių miegą http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=555 Sat, 18 Feb 2017 13:14:01 GMT Taip kaip Krivėnų sala pavasario galėtų laukti ir daug kitų gamtinių teritorijų http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=554 Sat, 18 Feb 2017 13:13:32 GMT