Pažintis su Šveicarijos mėsinių galvijų ūkiais

2013-09-04

Šveicarija išsiskiria dideliu jautienos suvartojimu – 40 kg per metus vienam vartotojui, kuomet Lietuvoje – viso labo tik 4 kg. Šalies vartotojai išskirtinį dėmesį rodo kokybiškai ir ekologiškai užaugintai jautienai.  Todėl beveik visi ūkiai – ekstensyvūs, auginantys gyvulius ant žalienų aukštikalnėse. Šalies žemės ūkyje dirba tik 5% visų gyventojų, o jų užauginamos jautienos nepakanka patenkinti viso šalies jautienos vartojimo. Tad dalis produkcijos yra įvežama iš trečiųjų šalių (Pietų Amerikos). Tačiau stengiamasi didinti įvežamos produkcijos dalį iš ES šalių mažinant CO2 emisijas, tad vystomi bendri projektai su Pabaltijo valstybėmis, kurios Šveicarijoje žinomos kaip pasižyminčios natūraliomis pievomis.

2013 m. rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 d. Lietuvos gamtos fondo projektų vadovas Nerijus Zableckis dalyvavo pažintinėje išvykoje į Šveicarijos karvių žindenių ūkius ir Meilino mieste vykusią mėsinių galvijų parodą. Į renginį vyko didelis būrys Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos narių, norinčių  pasikeisti mėsinių galvijų auginimo patirtimi su Šveicarijos ūkininkais.

Mėsinių galvijų paroda kas tris metus organizuojama Meilino mieste, esančiame netoli Ciuricho miesto. Tai didžiulė paroda, kurioje eksponuojama virš 30 galvijų veislių, o taip pat pristatomos avių, ožkų, kiaulių bei kitų naminių gyvulių veislės, gyvuliai laikomi lauke įrengtuose aptvaruose. Didelę dalį parodos ploto užima paviljonai, kuriuose galima paskanauti steikų ir kitų iš ūkininkų užaugintos produkcijos pagamintų patiekalų. Parodoje didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugai ir aplinką tausojančiais metodais užaugintų galvijų produkcijos ženklinimui bei informacijos apie tokią produkciją skleidimui.