Kvietimas teikti pasiūlymus supaprastinto projekto parengimo ir natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbų pirkimo konkursams

2018-06-25

Lietuvos gamtos fondas skelbia konkursą dėl Plinkšių pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto parengimo paslaugų bei natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbų Amalvos ir Sacharos pelkėse bei Pūsčios telmologiniame draustinyje pirkimo. Pirkimas skaidomas į 4 dalis. Pasiūlymus galima pateikti kiekvienai daliai atskirai.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (Valstybės žinios, 2010-09-18, Nr. 110-5648).

Pirkimo dokumentus galima gauti nuo šios paskelbimo dienos iki 2018 07 03 d. adresu Algirdo g. 22-3, LT-03218 Vilnius. Kontaktinis asmuo Nerijus Zableckis, tel. (8-5) 2310700, faks. (8-5) 2310441, el. p. nerijus.z@glis.lt.

Pasiūlymai turi būti pateikti raštu – paštu, per kurjerį, asmeniškai, faksu ar elektroniniu paštu Lietuvos gamtos fondui, Algirdo g. 22-3, LT-03218, Vilnius, faksas (8-5) 2310441, el.p. nerijus.z@glis.lt .

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2018 07 10 10.00 val. Lietuvos laiku.

Pasiūlymas turi būti parengtas pagal konkurso sąlygas. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra nebus taikoma, pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas bus vykdomas nedalyvaujant tiekėjų atstovams.