Kvietimas teikti pasiūlymą supaprastinto projekto parengimo paslaugos pirkimo konkursui

2018-07-10

Lietuvos gamtos fondas skelbia konkursą dėl Plinkšių pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto parengimo paslaugų, projekto vykdymo ir statinio priežiūros paslaugų pirkimo.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (Valstybės žinios, 2010-09-18, Nr. 110-5648).

Pirkimo dokumentus galima gauti nuo šios paskelbimo dienos iki 2018 07 05 d. adresu Algirdo g. 22-3, LT-03218 Vilnius. Kontaktinis asmuo Nerijus Zableckis, tel. (8-5) 2310700, faks. (8-5) 2310441, el. p. nerijus.z@glis.lt.

Pasiūlymai turi būti pateikti raštu – paštu, per kurjerį, asmeniškai, faksu ar elektroniniu paštu Lietuvos gamtos fondui, Algirdo g. 22-3, LT-03218, Vilnius, faksas (8-5) 2310441, el.p. nerijus.z@glis.lt .

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2018 07 13 10.00 val. Lietuvos laiku.

Pasiūlymas turi būti parengtas pagal konkurso sąlygas. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra nebus taikoma, pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas bus vykdomas nedalyvaujant tiekėjų atstovams.