Pamesti tinklai

Lietuvos gamtos fondas kartu su Pasaulio gamtos fondu Lenkijoje (toliau WWF Lenkija) įgyvendina projektą, kurio metu iš šalims priklausančių teritorinių vandenų Baltijos jūroje traukiami paskendę žvejų tinklai.

Tinklų traukimas iš Baltijos jūros Lenkijoje vykdomas jau antrus metus iš eilės. Lietuvoje tokia jūros valymo akcija, remiantis WWF Lenkija patirtimi, įgyvendinama pirmąkart.

Pamesta žvejybinė įranga renkama nuo jūros dugno, taip pat nuo nuskendusių laivų liekanų. Planuojama nurinkti tinklus nuo dviejų nuskendusių laivų Lenkijoje ir dviejų Lietuvoje. Projekto metu iš viso ketinama ištraukti 20 tonų paskendusių tinklų: 14 tonų Lenkijoje ir 6 tonas Lietuvoje. Mokslininkai tinklus išmatuos, nustatys, iš kokių medžiagų jie padaryti, jei įmanoma, įvertins, kada jie buvo prarasti, kiek ir kokios žuvies į juos yra įkliuvę. Galiausiai visus tinklus planuojama atiduoti perdirbti. Be šių veiklų taip pat numatyta sukurti specialią duomenų bazę internete, kur žvejai galėtų pranešti apie prarastus tinklus.

Tinklai jūroje lieka dėl įvairių priežasčių. Dažnai jie audrų metu nunešami vandens srovių arba yra tyčia išmetami žvejų, kai susidėvi. Neretai jie užkabinami bei supjaustomi laivų sraigtų ir vėliau taip pat nuskęsta. Baltijos jūroje kasmet prarandama nuo 5500 iki 10000 žiauninių tinklų ir tralų.

Jūros dugne ar ant laivų liekanų nuskendę tinklai ilgainiui apauga dumbliais ir tampa savotiškomis „šmėklomis“. Šie tinklai netiesiogine prasme ir toliau žvejoja. Į juos įkliūva žuvys (daugiausia jaunos menkės), paukščiai, jūrų žinduoliai. Remiantis mokslinėmis studijomis, pamestų tinklų gaudymo efektyvumas per pirmus tris mėnesius sumažėja iki 20 proc., po 27 mėnesių jis vis dar sieka apie 6 proc.

Įdomu ir tai, kad skaičiuojant žuvų mirtingumą į tinklų „šmėklų“ sugautą žuvį neatsižvelgiama. Dėl šios priežasties išteklių vertinimas tampa mažiau tikslus, o nuo paskaičiuotų mirtingumo verčių vėliau priklauso šalims ir žvejams skiriamos kvotos.

Projektą finansuoja Švedijoje įsteigtas fondas „Baltic Sea 2020“. Bendra projekto Lenkijoje ir Lietuvoje vertė – 1287 tūkst. litų. Baltijos jūros valymo darbai Lietuvai priklausančiuose teritoriniuose vandenyse kainuos 517 tūkst. litų. Projektas vykdomas iki 2013 m. kovo.