Life+

2004-10-01
Nuo 2007 metų pradės veikti naujas ES finansinis instrumentas LIFE+, remsiantis aplinkosauginius projektus. Planuojamas biudžetas sieks 2,19 milijardo eurų 2007-2013 m. periodui, arba maždaug 300 milijonų eurų per metus. Finansuojami projektai turės atitikti Šeštosios Aplinkosaugos Veiksmų Programos prioritetus.

Europos Komisija kelia 2 pagrindinius tikslus naujai LIFE+ programai. Pirma, LIFE+ turi orientuotis į aplinkosauginės politikos įgyvendinimą ir valdymą, kad ES valstybės narės efektyviau įgyvendintų ES aplinkosaugos politiką. Antra, LIFE+ turi suteikti galimybes ES valstybėms pasidalinti turima patirtimi aplinkos apsaugos srityje bei kelti aplinkosauginių žinių lygį.

Procedūros, norint gauti finansavimą, bus supaprastintos, lyginant su dabar veikiančia LIFE programa. Paramą galės gauti įvairių lygmenų administracinės struktūros, nevyriausybinės ir kitos organizacijos.

Daugiau informacijos apie tai galite rasti tinklalapiuose: www.europa.eu.int ir www.euractiv.com