Apie LGF

Lietuvos gamtos fondas (LGF) – visuomeninė gamtosaugos organizacija, kurios veikla susijusi su gyvosios gamtos išsaugojimu. Įkurtas 1991 metais, iškart po šalies Nepriklausomybės atkūrimo, LGF yra viena pirmųjų aplinkosauginių organizacijų Lietuvoje.

LGF veikla apima bendradarbiavimą su valstybės, savivaldos, mokslo, nevyriausybinėmis ir privačiomis institucijomis šiose srityse:

  • retų ir nykstančių rūšių bei jų buveinių išsaugojimas;
  • gamtinių buveinių tvarkymas ir atkūrimas;
  • vandens telkinių ir juose esančių išteklių apsauga;
  • aplinkosauginis švietimas. 

Lietuvos gamtos fondas veikia kaip paramos ir labdaros fondas. Aukščiausias fondo valdymo organas yra steigėjų susirinkimas, kuris kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Jis renka fondo valdybą iš 11 asmenų, ši valdyba ir vadovauja fondo veiklai. Ji tvirtina paramos programas, projektus, renka administracijos vadovą (vykdomąjį direktorių) ir finansininką. Direktorius vadovauja fondo administracijai, atstovauja fondui kitose organizacijose, koordinuoja įvairias programas ir projektus.

Lietuvos gamtos fondo įstatai (*.pdf, 6.14Mb)