Valdyba

Fondo valdybą sudaro 11 asmenų, ją renka steigėjų susirinkimas. Valdyba vadovauja fondo veiklai tarp steigėjų susirinkimų, tvirtina paramos programas, projektus, renka administracijos vadovą ir finansininką. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kuris išrenkamas posėdyje slaptu balsavimu.

Valdybos nariai: Tomas Bitinaitis, Edmundas Greimas, Tadas Kastanauskas, Julius Taminskas, Almantas Kulbis, Alius Ulevičius, Pranas Mierauskas, Petras Lengvinas, Danas Augutis, Jurga Motiejūnaitė.

Valdybos pirmininkas - Pranas Mierauskas.