Paremkite!

Lietuvos gamtos fondas ( LGF) rūpinasi retųjų ir nykstančių rūšių bei jų buveinių išsaugojimu, gamtinių buveinių tvarkymu ir atkūrimu, vandenų ir juose esančių išteklių apsauga, vykdo aplinkosauginį švietimą. Jūs taip pat galite prisidėti prie šių darbų įgyvendinimo pervesdami 2 proc. savo pajamų mokesčio į fondo sąskaitą.

Norėdami per pajamų mokestį suteikti paramą fondui, Jūs turite užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje nuolat gyvenate, nustatytos FR0512 (02 versija) formos prašymą. Tą galite atlikti pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 1 dienos. Prašymą apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms ar jų teritoriniams skyriams (toliau - AVMI) galima pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui, atsiųsti paštu (adresu: Neravų 8, Druskininkai).  Jei privalote mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas pateikiamas kartu su deklaracija.

Prašymus išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai. Ranka užpildyti galima iš AVMI gautus spaustuviniu būdu pagamintus prašymo blankus. Kompiuteriniu būdu pildyti skirta prašymo forma skelbiama VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt. Prašymo formą ir pildymo instrukciją galite parsisiųsti čia.

Daugiau informacijos apie pajamų mokesčio skyrimą paramai rasite čia.

Lietuvos gamtos fondo duomenys:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris: 190776346

Paramos gavėjo pavadinimas: Lietuvos gamtos fondas

Buveinės adresas: Algirdo g. 22 – 3, LT-03218 Vilnius

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT31 7044 0600 0106 8286