Nėgės

2018-aisiais Lietuva su Latvija pradėjo bendrą projektą „Nėgių išteklių tarpsieninis vertinimas ir valdymas Lietuvoje ir Latvijoje“.  Projekto poreikį padiktavo tai, jog Latvijoje upinės nėgės yra laikomos delikatesu ir gausiai žvejojamos, jų ištekliams, mokslininkų nuomone, jau yra iškilusi grėsmė. 

Trejų metų trukmės projekte jėgas sujungė Klaipėdos universiteto mokslininkai, Latvijos aplinkosaugos, maisto saugos ir gyvūnų gerovės instituto „BIOR“ atstovai ir Lietuvos gamtos fondas. Pagrindinis mokslininkų tikslas – valdyti upinių nėgių išteklius, pirmiausia parengiant standartizuotą upinių nėgių išteklių metodiką. 

Pirmiausia imtasi genetinių tyrimų, kurie turėtų atsakyti į klausimą, ar Latvijos ir Lietuvos nėgių populiacija yra bendra. 

Tikimasi, jog projekto metu bus pašalintos įvairios upinių nėgių migracijai sukurtos kliūtys, o pabaigoje užbaigta nėgių išteklių vertinimo strategija, suderinta su abiejų šalių atsakingomis institucijomis.