Misija ir vizija

Lietuvos gamtos fondo (LGF) misija – rūpintis Lietuvos gamtos įvairovės išsaugojimu ir atkūrimu bei siekti tvaraus gamtos turtų naudojimo.

LGF veikla apima bendradarbiavimą su valstybės, savivaldos, mokslo, nevyriausybinėmis ir privačiomis institucijomis šiose srityse:

  • retų ir nykstančių rūšių bei jų buveinių išsaugojimas;
  • gamtinių buveinių tvarkymas ir atkūrimas;
  • vandens ir juose esančių išteklių apsauga;
  • aplinkosauginis švietimas.

Fondo vizija yra Lietuvos gamtos vertybių išsaugojimas ateities kartoms, nesunaikinus jų įvairovės ir nepažeidus ekologinės pusiausvyros.