LIFE globoja mūsų saugomus gyvūnus

2012-05-09 | Temos: renginys

Vilniaus miesto gyventojai ir jo svečiai gegužės 12 dieną, 12 - 17 val. kviečiami į pramogų ir laisvalaikio centrą „Panorama”, kur nevyriausybinės organizacijos Lietuvos ornitologų draugija (LOD), Lietuvos gamtos fondas bei VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas" supažindins su savo įgyvendinamais gamtosauginiais projektais, kurių veiklas, kartu su Aplinkos ministerija, finansuoja Europos Komisijos sukurta „LIFE+“ programa. Lietuvos gamtos fondas pristatys pietinėje Lietuvoje išlikusio balinio vėžlio bei pamario užliejamų pievų gyvūnijos išsaugojimui skirtus projektus.

„LIFE+“ programa šiemet mini 20-ties metų sukaktį. Per šį laikotarpį Europoje ji finansavo kelis tūkstančius gamtosauginių projektų, iš kurių vienuolika vyko ar tebevyksta Lietuvoje. Ir šiuo metu tai yra svarbiausia Europos Sąjungos gamtinių vertybių apsaugai skirta programa.

PLC „Panorama“ organizuojamas renginys skirtas supažindinti plačiąją visuomenę, kaip saugomos nykstančios šalyje ir Europoje rūšys, jų buveinės, kokiomis priemonėmis siekiama sudaryti palankias sąlygas joms išlikti stipriai besikeičiančioje aplinkoje, ir kaip suderinti žmogaus vartotojiškus poreikius su gamtinių vertybių apsauga. Demonstruojant daugeliui kasdien nematomą gyvūnų gyvenimą, bus siekiama priartinti žmogų prie gamtos, atskleisti jam paslaptingai atrodančio gyvojo pasaulio ypatumus. Jauniesiems žiūrovams bus parengta priimtimesnė, dažnai žaidybinės formos programa. Visų šventės dalyvių lauks linksmi žaidimai, jaunųjų atlikėjų pasirodymai, kūrybiniai užsiėmimai, konkursai, piešinių bei fotografijų parodos, gyvūnų balsai, prizai, įvairios vaišės.

Žymi programos dalis bus skirta Lietuvos nacionaliniam paukščiui – baltajam gandrui. Renginio metu Lietuvos ornitologų draugija supažindins su šio paukščio tarmiškais vardais, jo svarba lietuvių kasdieninio gyvenimo papročiuose. Nebus pamiršti ir mūsų šalyje dar nereti, bet kitur nykstantys mažieji ereliai rėksniai. Su jų gyvenimu supažindins įspūdinga fotografijos paroda. Taip pat transliuosime ne tik gandro ar kitų paukščių, bet ir varlių balsus. Pačių aktyviausių mažųjų šventės dalyvių lauks dovana – nuostabi ekskursija į Rambyno regioninį parką, Bitėnų kaime esančią baltųjų gandrų koloniją. Šią ekskursiją dovanoja Lietuvos ornitologų draugija.