Keičiasi Lietuvos gamtos fondo vadovas

2012-07-02

Nuo š.m. liepos pradžios keičiasi Lietuvos gamtos fondo (LGF) vykdomasis direktorius. Vietoj Nerijaus Zableckio organizacijai vadovaus Edmundas Greimas. Fondo vykdomasis direktorius, vadovaujantis organizacijos įstatais, renkamas kas ketverius metus. Direktorių renka organizacijos valdyba.

Nerijus Zableckis ir toliau lieka dirbti organizacijoje projektų vadovu. Vykdomojo direktoriaus pareigas organizacijoje jis ėjo nuo 2008 m. Jam vadovaujant fondas praplėtė savo veiklą ir čia dirbančių specialistų skaičiumi tapo viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Organizacija tapo reikšmingu biologinės įvairovės apsaugai svarbių sričių – žemės ūkio, miškų, žuvininkystės – politikos formuotoju, taip pat aktyviu visuomenės švietėju.

Edmundas Greimas gimė 1967 m. lapkričio 16 d. Vilkaviškio r., Paežerių k. 1992 m. Vilniaus universitete baigė biologijos specialybę, o 1994 m. įgijo Aplinkos vadybos magistro laipsnį Amsterdamo universitete. 1991 m. kuriant Lietuvos gamtos fondą, Edmundas Greimas buvo vienas iš jo steigėjų, o vėliau nuo 1992 iki 1993 m. pirmasis LGF samdomas darbuotojas – vykdomasis sekretorius.

Nuo 1994 m. iki šiol Edmundas Greimas vadovavo arba įgyvendino daugiau kaip 20 aplinkosauginių projektų. 1994 – 1999 m. jis dirbo Pasaulio gamtos fondo (World Wide Fund for Nature, WWF) projektuose, susijusiuose su Kuršių marių ir Nemuno deltos apsauga. 1999 – 2004 m. vykdė projektus, susijusius su Europos Sąjungos gamtos apsaugos teisės perkėlimu ir įgyvendinimu Lietuvoje, steigė Natura 2000 teritorijas, dalyvavo Lietuvos stojimo į ES derybiniame procese. Nuo 2004 m. iki 2009 m. dirbo kaip laisvai samdomas tarptautinis gamtosaugos ekspertas įvairiose užsienio šalyse: Kosove, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Kipre, Moldovoje. Nuo 2010 m. vėl pradėjo dirbti LGF kaip gamtotvarkos planų projekto vadovas.

Edmundas Greimas vedęs. Žmona Rima taip pat dirba aplinkosaugos srityje. Augina dukrą Agnę (10 metų). Edmundo hobis artimas jo darbui – gamtos pažinimas ir fotografavimas, paukščių stebėjimas, žvejyba.