Pasaulio gamtosaugininkų kongresas Tailande

2004-11-24
Lapkričio 17-25 d. Tailando sostinėse Bankoke vyksta III Pasaulio gamtosaugininkų kongresas. Kongresą organizuoja Pasaulio gamtosaugos sąjunga - IUCN. Kongreso metu yra aptariamos aktualios gamtosaugos problemos, vyksta įvairių IUCN komisijų ir darbo grupių pasitarimai, seminarai ir kiti renginiai. Kongresas išrinko naują IUCN prezidentą, komisijų pirmininkus, regioninius koordinatorius. Be to, kongreso metu yra tvirtinami IUCN statuto pakeitimai, priimamos įvairios rezoliucijos gamtosaugos klausimais. Kongrese dalyvauja per penkis tūkstančius dalyvių.

Lietuvą kongrese atstovauja Lietuvos gamtos fondo direktorius Pranas Mierauskas ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė.

Plačiau apie kongreso naujienas:

http://www.iucn.org/congress/index.cfm