Seminaras apie biologinės įvairovės aspektus poveikio aplinkai vertinimo procese

2013-04-16

Balandžio 16-17 dienomis Lazdijų rajone vyksta Lietuvos gamtos fondo organizuojamas seminaras apie biologinės įvairovės aspektus poveikio aplinkai vertinimo procese. Seminaras rengiamas remiantis patirtimi vykdant saugomų roplių ir varliagyvių apsaugą, įgyta Lietuvos gamtos fondui įgyvendinant projektą „Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas“.

Ši tema itin aktuali regioninių aplinkos apsaugos departamentų ir saugomų teritorijų, kuriose gyvena šios retos rūšys specialistams, todėl daugelis seminaro dalyvių atvyko iš šių institucijų. Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistė Dalia Bastytė pristatė bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje kūrimo veiklas. Apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimą seminaro dalyviams pasakojo Remigijus Uzdras iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos. Rokas Radvilavičius iš bendrovės „Infraplanas“ supažindino su Lietuvos automobilių keliuose ir geležinkeliuose vykdoma varliagyvių apsauga. Stefan Oblakowski iš organizacijos „FPP Consulting“ pristatė Lenkijos ir Europos Sąjungos reikalavimus dėl varliagyvių inventorizacijos vykdant PAV infrastruktūros projektams ir pastangas sumažinti varliagyvių žūtį statybų metu. Marzenna Rasmussen iš konsultavimo kompanijos „AmphiConsult“ pasakojo apie galimybes sumažinti kelių infrastruktūros poveikį varliagyvių populiacijoms ir kompensuoti patirtą žalą. Jos kolega iš šios kompanijos Lars Briggs supažindino su galimybėmis varliagyvių apsaugai pasitelkti melioracijos sistemų renovaciją.

Balandžio 17 diena seminaro dalyviai turės galimybę praktiškai susipažinti su varliagyvių apsaugos pavyzdžiais: atkurtomis balinių vėžlių ir varliagyvių buveinėmis Lietuvoje ir priemonėmis biologinei įvairovei nuo kelių infrastruktūros apsaugoti, taikomomis Lenkijos šiaurinėje dalyje.