Baltijos jūroje nelegalių naftos išleidimų mažėja

2004-09-02
Jokių nelegalių naftos produktų išleidimų neaptikta per Helsinkio komisijos vykdomus apžvalginius skrydžius Baltijos jūros pietuose rugpjūčio 25-26 dienomis.

Lėktuvai iš Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lenkijos ir Švedijos daugiau nei trisdešimt valandų be perstojo skaidė virš teritorijų, kur labiausiai tikėtina tarša nafta. Dauguma lėktuvu, kurie pakilo iš Vokietijos, buvo apginkluoti standartine tolimo jutimo įranga tokia kaip šonus apžvelgiantys oro transportu gabenami radarai, infraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių kameros.

Tiktai trys mažos žuvų aliejaus dėmės, kuriose aliejaus kiekis buvo iki 23 litrų, rastos per operaciją.

“Tai yra labai geros žinios” pasakė HELCOM apžvalgininkas Tadas Navickas. “ Tai rodo, kad nelegalių išleidimų skaičius Baltijos juros pietuose, teritorijoje, kurioje yra didžiausias jūros transportas, mažėją kiekvienais metais.” Jis dar pridėjo, kad “ tai, tai pat reiškia, kad priemonės įgyvendintos Helsinkio komisijos sustabdyti nelegalius naftos išleidimus ir šiukšles į Baltijos jūrą atneša rezultatus.

Prieš tris metus per tokią pačią operaciją buvo aptiktą 25 nelegalūs išleidimai, 2002 m - du, 2003 m – keturi.
Šaltinis: HELCOM (http://www.helcom.fi/helcom/news/430.html).