Konkursas Aukštumalos pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto parengimo paslaugoms pirkti

2014-01-06

Kvietimas teikti pasiūlymus supaprastinto projekto parengimo paslaugų pirkimo konkursui

Lietuvos gamtos fondas vykdydamas projektą LIFEAukstumala LIFE12 NAT/LT/000965 “Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke” skelbia konkursą pirkti Aukštumalos pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto parengimo paslaugas. Projektą iš dalies finansuoja Europos bendrijos LIFE+ finansinė priemonė, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (Valstybės žinios, 2010-09-18, Nr. 110-5648).

Pirkimo dokumentus galima gauti nuo šios paskelbimo dienos iki 2014 01 15 adresu Algirdo g.22-3, LT-03218 Vilnius. Kontaktinis asmuo Nerijus Zableckis, tel. (8-5) 2310700, faks. (8-5) 2310441, el. p. nerijus.z@glis.lt.

Pasiūlymai turi būti pateikti raštu – paštu, per kurjerį, asmeniškai, faksu ar elektroniniu paštu Lietuvos gamtos fondui, Algirdo g. 22-3, LT-03218, Vilnius, faksas (8-5) 2310441, el.p. nerijus.z@glis.lt .

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-01-17 15.00 val. Lietuvos laiku.

Pasiūlymas turi būti parengtas pagal konkurso sąlygas. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra nebus taikoma, pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas bus vykdomas nedalyvaujant tiekėjų atstovams.