Plačialapes klumpaites nuo piktavalių sergsti ir išmaniosios technologijos

2014-07-01 | Temos: Saugomos rūšys, plačialapė klumpaitė

Piktavaliai poilsiautojai – viena didžiausių grėsmių Žaliųjų ežerų pakrantėse augančioms plačialapėms klumpaitėms. Siekiant apsaugoti nuo jų retus augalus, jautriausios buveinės vietos aptvertos aukšta tvora, o labiausiai poilsiautojų lankomose vietose įrengtos stebėjimo kameros. Remiantis vaizdo įrašais atpažinti ir nubausti reto augalo buveinę niokoję jaunuoliai, toks pats likimas laukia ir kitų piktavalių.

Prie buveinės naikinimo prisideda poilsiautojai: dažnai lankosi augavietėse, numindo augalus, užteršia vietovę šiukšlėmis, ištisus plotus sunaikina savavališkai įrengdami nelegalias laužavietes. Tai stipriai kenkia plačialapės klumpaitės populiacijos gausumui ir gyvybingumui. Poilsiautojai ne tik sudarko augalo buveinės sąlygas, bet ir tiesiogiai naikina plačialapes klumpaites: užuot pasidžiaugę įstabaus augalo grožiu, skina jo žiedus ar net iškasa visą augalą su šaknimis.

Siekiant sumažinti lankytojų poveikį retos rūšies buveinei, teritorija aptverta apsaugine tinklo tvora, kurios ilgis 750 m. Aktyviai poilsiautojų naudoti takai ežero šlaituose panaikinti – padaryti neįžengiamais. Taip pat pastatyti vaikščioti vietovėje draudžiantys ženklai. Deja, jie užkliuvo vandališkai nusiteikusiems jaunuoliams – kone kas savaitę ženklai dingdavo. Siekiant sudrausminti niekadėjus, teritorijoje įrengtos vaizdo kameros. Netrukus buvo užfiksuota stendus niokojančių nepilnamečių kompanija. Dėl šio incidento buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, pagal vaizdo kamerų įrašus nustatyti 3 nepilnamečiai įtariamieji. Su jų tėvais susitarta, kad žala bus atlyginta atstatant suniokotus stendus. Praėjusią savaitę nepilnamečiai kartu su tėvais atstatė ne tik savo suniokotus stendus, bet ir tuos, kuriuos anksčiau buvo suniokoję jų „bendraminčiai“ – iš viso 8. Tikimasi, kad šių jaunuolių patirtis įkvėps jų bendraminčius nekartoti panašių vandališkų „žygių“.

Lietuvos gamtos fondo informacija ir nuotraukos.

Plačialapė klumpaitė – nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu saugomas augalas, LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše priskiriamas pažeidžiamų rūšių kategorijai. Ši rūšis įrašyta į Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos I priedą ir į Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos II ir IV priedus.