Ekologinio atkūrimo projektai pristatyti Suomijoje

2014-08-25

Rugpjūčio pradžioje Suomijoje (Oulu) vykusioje IX Europinėje Ekologinio atkūrimo draugijos (The Society for Ecological Restoration (SER) ) organizuotoje konferencijoje buvo pristatyti du Lietuvos gamtos fondo įgyvendinami „Life“ projektai: Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke (2013 - 2016) ir Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas (2010 - 2014).

Ekologinio atkūrimo draugija Europoje (SER Europe) – tai ekspertų tinklas, kurio siekis – informacijos ir žinių apie ekologinį atkūrimą sklaida. Šis tinklas vienija įvairių sričių ekspertus, užsiimančius ekologiniu atkūrimu: mokslininkus, „praktikus“, politikus.

Konferencija buvo skirta ekologinio atkūrimo, ekosistemų paslaugų ir žemėnaudos politikos temoms. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 400 dalyvių iš visų pasaulio žemynų, kurie pristatė daugiau nei 200 pranešimų. Žodiniais ir stendiniais pranešimais aptartos ne tik pagrindinės konferencijos temos, bet ir kur kas platesnis jų spektras. Atskiros pranešimų sesijos buvo skirtos tokioms specialioms temoms kaip ganymo poveikis atkuriant ir palaikant buveines, šlapžemių atkūrimas ir jų funkcijos, vadinama žalioji infrastruktūra, Europos Sąjungos „LIFE“ programos finansuojamų projektų rezultatams, ir kitoms aktualioms temoms.

Konferencijoje pagrindiniai pranešimai buvo skirti apžvelgti esminėms aplinkosaugos tendencijoms ir iššūkiams. Pristatyti Biologinės įvairovės konvencijos AICHI tikslai – iki 2020 metų 15 proc. sumažinti ekosistemų degradavimą. Pristatyti pranešimai apie ekosistemų teikiamas paslaugas ir jų įvertinimą finansine išraiška. Pavyzdžiui, pagal atliktą vertinimą (De Groot, et al., 2012) paskaičiuotas ekosistemų paslaugų dydis JAV: įvertinta, jog 1 ha vandenyno suteikia 49 dolerių vertės ekosistemų paslaugų per metus, švelnindamas klimato kaitą ir suteikdamas žuvies gėrybių; 1 ha mangroviu miškų, mažindami vandens taršą ir suteikdami prieglobstį žmonėms, suteikia 46 239 dolerių vertės ekologinių paslaugų per metus, o kiekvienas ha koralinių rifų, apsaugodami nuo audrų ir dėl vertės turizmui, per metus suteikia 92775 dolerių vertės paslaugų. Lėšos, investuotos į ekosistemų atkūrimą, atsiperka su kaupu: didelę naudą suteikia atkurtos gamtinės vertybės, teikiančios naudą dėl turizmo, biologinės įvairovės išsaugojimo, maisto gamybos ir kitų paslaugų.

Nuotraukoje: dirbtiniai kontroliuojami gaisrai Suomijos miškuose sukeliami siekiant atkurti gyvastį komercinio naudojimo suniokotuose miškuose.

Lietuvos gamtos fondo informacija ir nuotraukos