Ekologinio tinklo projektui – tarptautinis pripažinimas

2014-12-11

Tarptautinė organizacija „CEEWEB for Biodiversity“, vienijanti visuomenines gamtosaugos organizacijas centrinėje ir rytų Europoje biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvarios plėtros vardan, kasmet apdovanoja labiausiai prie biologinės įvairovės išsaugojimo prisidėjusius projektus. Lietuvos gamtos fondo projektas „Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas“ apdovanotas už buveinių retoms vertingos rūšims atkūrimą bei visuomenės gamtosauginio sąmoningumo ugdymą. Šiuo apdovanojimu siekiama atskleisti ir perteikti kitiems gerąją patirtį, kaip pilietinė visuomenė kartu su kitais sprendimų priėmėjais gali prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo.

Įgyvendinant projektą  „Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas“ :

  • Pietų Lietuvoje sustiprintos retų roplių ir varliayvių populiacijos, retoms rūšims išsaugoti sukurtas ekologinis tinklas.
  • Atkurta/sukurta 216 vandens buveinių baliniams vėžliams ir retiems varliagyviams.
  • 26 šlapynėse pastatant užtvankas pakeltas vandens lygis.
  • Sukurta 40 naujų kiaušinių dėjimo vietų baliniams vėžliams ir vikriesiems driežams.
  • 86 balinių vėžlių kiaušinių dėtys apsaugotos nuo plėšrūnų.
  • 128 balinių vėžlių jaunikliai išperinti surinkus netinkamose vietose sudėtus kiaušinius.
  • 2788 europinių medvarlių jaunikliai išauginti ir paleisti į atkurtas buveines.
  • Siekiant atkurti ir išsaugoti tradicinį kraštovaizdį, sukurtas demonstracinis mėsinių galvijų ūkis – ekstensyviai ganomi galvijai padeda išsaugoti vertingas buveines.
  • Apie retų rūšių išsaugojimo svarbą pasakota vietos bendruomenėms, projekto teritorijoje esančių mokyklų mokiniams, pažintinių ekskursijų retų roplių ir varliagyvių buveinėse dalyviams. Organizuotų visuomeninių akcijų bei renginių metu visuomenė sužinojo apie retas roplių ir varliagyvių rūšis bei galimybes prisidėti prie jų išsaugojimo.

 Išsamią informaciją apie projekto veiklas galite rasti projekto interneto svetainėje adresu: www.glis.lt/ekotinklas

Kartu su šiuo projektu organizacijos „CEEWEB for Biodiversity“ apdovanojimus pelnė organizacija „ADEPT Foundation” iš Rumunijos už buveinių išsaugojimą įtraukiant vietines bendruomenes.  Už retų rūšių apsaugą ir visuomenės sąmoningumo ugdymą taip pat apdovanota organizacija „BROZ” (Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development) iš Slovakijos. Organizacija „BED” (Croatian Brod Ecological Society) iš Kroatijos apdovanota už tai, kad pasitelkusi galvijus ėmėsi stabdyti agresyvų invazinių rūšių plitimą apleistose vietovėse. Išsami informacija apie „CEEWEB for Biodiversity“ apdovanojimus: http://www.ceeweb.org/12471/ceeweb-award-2014-winners-announced/

Lietuvos gamtos fondo informacija