Turizmas kaime 2015-2020 m. = gamta + verslas + rinkodara

2015-04-03

Kaip turizmui kaime įkvėpti gyvybės? Kaip skatinti turizmo verslą vertingose gamtinėse teritorijose, kaip didinti paslaugų įvairovę, ką įdomaus galima pasiūlyti kaime poilsiaujančiam miestiečiui ar užsienio svečiui? Atsakymų į šiuos klausimus balandžio 1 d. atvirame seminare - diskusijoje „Turizmas kaime 2015-2020 m. laikotarpiu = gamta + verslas + rinkodara“ ieškojo turizmo verslo, rinkodaros bei gamtosaugos specialistai ir strategai. Renginio metu jie siekė identifikuoti turizmo kaime vystymosi trukdžius bei ieškojo efektyviausių metodų, kaip bendromis pastangomis vystyti turizmą kaime.

Turizmas gali padėti spręsti socialines bei gamtosaugos problemas, suteikti alternatyvų pragyvenimo šaltinį kaimo gyventojams bei padėti išsaugoti gamtos vertybes. Renginio metu aptarta, kokios pastangos siekiant šios turizmo vizijos buvo sutelktos per praėjusį 2007-2013 m. periodą ir kaip naujuoju ES paramos periodu būtų galima efektyviau siekti šio tikslo. Renginio idėja kilo ir poreikis sukviesti kartu visus susijusių sektorių atstovus išryškėjo renginio apie tausojantį turizmą Baltijos jūros regione, organizuoto iniciatyvos „Race for the Baltic“, metu (http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=393). Lietuvos kaimo turizmo asociacijos, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedros ir Lietuvos gamtos fondo atstovai ėmėsi iniciatyvos sukviesti bendrai diskusijai susijusių sričių atstovus.

Institucijų ir verslo bendradarbiavimo stoka – viena esminių problemų, kurios sprendimo ieškota šiame renginyje. Tikėtina, kad dažnas kaimo turizmo sodybos šeimininkas gali išvardinti jo apylinkėse esančius vertingus gamtos objektus, tačiau retas kuris gali pasiūlyti plačią pramogų paletę turistui per ilgą savaitgalį. Analogiškai gamtinių vertybių puoselėtojai neretai gūžčioja pečiais paklausti, kodėl tiek mažai informacijos apie jų vykdomus pažintinio, kultūrinio turizmo ir kitokius renginius ir organizuojamas veiklas yra pasiekiama turistui. O turizmo informacijos centrai ir lankytojų centrai mėgina rasti kompromisus kasdieninėje veikloje, atsakydami į vis augančius atvykstančio turisto reikalavimus. Verslas, rinkodara ir gamta – šias tris esmines augančio ir tausojančio turizmo kaime dedamąsias renginio organizatoriai išskyrė kaip svarbiausias.

Kokie gamtos pažinimo objektai ar renginiai galėtų tapti turistų traukos centru pristatė Lietuvos gamtos fondo direktorius Edmundas Greimas. Į Kurtuvėnų regioninį parką kaip į sėkmingo turizmo verslo vystymo saugomoje teritorijoje pavyzdį žvalgosi ne vienos saugomos teritorijos vadovas ir turizmo verslo atstovas. Turizmo fenomeną Kurtuvėnų regioniniame parke pristatė parko vadovas Rimvydas Tamulaitis.

Atviroje diskusijoje apie turizmą kaime praėjusiu ES paramos laikotarpiu ir perspektyvas iki 2020 m. pečius surėmė Žemės ūkio, Aplinkos bei Ūkio ministerijų atstovai, Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos verslo paramos agentūros, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lietuvos kaimo turizmo ir Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijų atstovai.

Popietinėje sesijoje seminaro dalyviai darbo grupėse ieškojo priežasčių, kodėl turizmas kaime vystosi vangiai, kokios pastangos dedamos jam išjudinti ir kodėl jų nepakanka ir ieškojo būdų, kaip turizmui kaime įkvėpti gyvybės. Metas diskusijai itin tinkamas, nes šiuo metu kaip tik derinamos konkrečios su kaimo turizmu susijusios Kaimo plėtros programos paramos priemonės. Diskusijos metu išryškėjusios idėjos ir pasiūlymai bus panaudoti rengiant gaires ir pasiūlymus dėl paramos kaimo turizmui naujajame 2014-2020 m. ES paramos periode.

Lietuvos gamtos fondo informacija ir nuotraukos