Pavojus gamtai: ketinimas susilpninti svarbiausius gamtosaugos įstatymus

2015-05-21

Daugiau nei 100 visuomeninių gamtosaugos organizacijų visoje Europoje susivienijo bendrai kampanijai, kurios metu siekia apsaugoti Europos gamtą nuo Europos Komisijos pirmininko Žano Klodo Junkerio ketinimų panaikinti kai kuriuos gamtos apsaugą reglamentuojančius ES teisės aktus.

Internetu vykdoma kampanija „Pavojus gamtai” (“Nature Alert”) suteikia galimybę 28 ES šalių piliečiams dalyvauti EK rengiamose viešose konsultacijose ir tokiu būdu pareikšti savo valią, kad Europos gamtą saugantys įstatymai liktų galioti. Kampaniją rengia šios tarptautinės visuomeninės organizacijos:  BirdLife, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe ir WWF (Pasaulio gamtos fondas).
Ši kampanija žymi kasmet Europoje vykdomos akcijos, kuria skatinama geresnio ES gamtosaugos įstatymų įgyvendinimo siekiant sumažinti gyvajai gamtai kylančias grėsmes, pradžią. Daugiau nei 100 nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų suvienijo jėgas, kad mobilizuotų savo narius, rėmėjus ir visuomenę bei išsakytų Komisijai savo valią dėl geresnio esamų gamtosaugos įstatymų įgyvendinimo ir jų stiprinimo.  
Europos gamtosaugą reglamentuojantys įstatymai – Paukščių ir Buveinių direktyvos – pripažįstami kaip vieni iš efektyviausiai veikiančių gamtosaugos įstatymų pasaulyje, nes užtikrina gyvūnų, augalų ir jiems svarbių gamtinių buveinių išsaugojimą. Šių teisės aktų dėka Europa turi didžiausią pasaulyje saugomų gamtinių teritorijų tinklą Natura 2000, kuris dengia apie penktadalį Europos žemyno ir apie 4 procentus Europos valstybėms priklausančių jūrinių teritorijų ploto.

Europos Komisija nusprendė atlikti išsamų Paukščių ir Buveinių direktyvų įvertinimą, siekiant nustatyti jų tinkamumą gyvosios gamtos apsaugai. Kampanijoje dalyvaujančių organizacijų įsitikinimu, šis procesas vyksta gamtosaugai atvirai priešiškame kontekste, kurį iliustruoja prezidento Ž. K. Junkerio retorika apie „verslui palankius“ įstatymus ir „žaliosios politikos“ netęsimą.“

Nevyriausybinių organizacijų rengiama kampanija suteikia vienintelę galimybę piliečiams išreikšti savo valią viešose konsultacijose dėl Direktyvų tinkamumo. Tai padaryti bus galima iki 2015 m. liepos 24 dienos.
Pasaulio gamtos fondo (WWF) Europos politikos biuro vadovas Tonis Longas sako: „Pasaulio gamtos fondas daugiau nei 30 metų kovoja už tai, kad Europa turėtų pasaulinius standartus atitinkančius gamtosaugos įstatymus. Mes negalime likti nuošalyje ir leisti, kad šios pastangos būtų iššvaistytos. Europos gamtosaugos laikrodį atsukus atgal, naudos nepatirs nei gamta, nei mes, žmonės, visiškai priklausantys nuo gamtos. Šiandien visi turime suvienyti savo pastangas gamtos vardan.“
Pasak Jeremy Wates, Europos aplinkosaugos biuro („European Environmental Bureau“), vadovo, „Dabartinis Europos Komisijos susitelkimas į teisinių suvaržymų mažinimą neleidžia net galvoti apie nykstančių rūšių ir buveinių apsaugai būtinus priimti sprendimus. Vietoj to, kad keltų klausimą dėl šių įstatymų ateities, EK ir šalys narės turėtų siekti geresnio Direktyvų įgyvendinimo, ir neabejoti jų teikiama nauda gamtai, mums ir mūsų ekonomikos gyvavimui.”

Lietuvoje kampaniją vykdo Lietuvos ornitologų draugija, kuri kviečia piliečius, neabejingus Europos gamtos likimui, išreikšti savo pilietinę valią: http://birdlife.lt/pavojus-gamtai-veikti-dabar

Informacija apie Europos komisijos rengiamas viešas konsultacijas dėl Paukščių ir Buveinių direktyvų: http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm

Lietuvos ornitologų draugijos informacija