Įpusėjo balinių vėžlių projektas

2008-01-15 | Temos: balinis vėžlys, projektai
Gruodžio 7 d. įvyko išvažiuojamasis seminaras į Žuvinto biosferos rezervatą, Metelių ir Veisiejų regioninius parkus. Seminaro metu buvo pristatyti tarpiniai projekto “Balinių vėžlių ir varliagyvių išsaugojimas Šiaurės Europos lygumose“ rezultatai, aptariamos gamtotvarkinės priemonės. Seminaro metu apžiūrėtos per dvejus projekto vykdymo metus iškastos bei atkurtos kūdros baliniams vėžliams bei retiesiems varliagyviams: skiauterėtiesiems tritonams bei raudonpilvėms kūmutėms.

dalyviai

Seminaro dalyviai ant apžvalgos platformos Žuvintų kaime

Lankytasi Kuciuliškės herpetologiniame draustinyje, apžiūrėtos atkurtos lizdavietės. Dalyviai lankėsi abiejuose projekto metu įkurtuose mėsinių galvijų veisles laikančiuose ūkiuose pas Stasę ir Tachyrą Chadijevus Krikštonyse bei Rimą Bakšienę Petroškose.


dalyviai

Ūkininkų Stasės ir Tachyro Chadijevų ūkyje

Seminare dalyvavo Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos atstovė iš Gyvosios gamtos skyriaus, Alytaus regioninio aplinkos apsaugos departamento, Lazdijų rajono savivaldybės Investicijų bei Švietimo skyrių atstovai, renginiu susidomėję atvyko specialistė iš Lazdijų turizmo informacinio centro. Taip pat buco nevyriausybinių organizacijų - Gamtos paveldo fondo ir Aplinkosaugos informacijos centro atstovų.

dalyviai

Prie balų


dalyviai

atkurta kūdra baliniams vėžliams su saulėkaitai tinkamais rąstais