Baltiją tausojantys ūkininkai – tausojančio žemės ūkio ambasadoriai

2016-01-15 | Temos: Baltiją tausojantis ūkininkas, Baltijos jūra

Konkurso „Baltiją tausojantis ūkininkas ” nugalėtojai, pelnę tarptautinį pripažinimą, nesiliauja gilinti savo žinių apie tausojantį žemės ūkį ir toliau dalijasi savo gerąja patirtimi. Jie tampa tikrais tausojančio žemės ūkio ambasadoriais, plačiai skleidžiančiais žinią apie tausojančio žemės ūkio svarbą ir naudą. Ūkininkė Vilma Živatkauskienė, kartu su vyru Valdu konkursą laimėjusi 2015 metais, aktyviai dalyvauja švietimo veiklose ir plečia savo kompetencijas ne tik kaip Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistė, bet ir kaip tausojančio žemės ūkio propoguotoja.

Praėjusių metų pabaigoje Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio srityje organizuotame seminare „Kūrybiškumo ir mokymosi per žemės ūkio žinių perdavimo sistemas ir interaktyvias inovacijas skatinimas“ V. Živatkauskienė sutvirtino savo žinias apie švietimo bei inovacijų svarbą – taip pat ir skatinant tausojantį žemės ūkį. Ūkininkė taip pat nepraleido progos pristatyti konkurso „Baltiją tausojantis ūkininkas“ (Baltic Farmer of The Year Award) iniciatyvą.

Seminare pastebėta, kad, deja, dažnai ūkininkai pasitelkia ne pačius patikimiausius informacijos šaltinius – dažniausiai internetą, ir taip rizikuoja padaryti esminių klaidų tvarkydamiesi savo ūkyje, taip pat ir tvarumo srityje. Taip pat nemaža reikšmė tenka žiniasklaidoje pateikiamai informacijai, o į profesionalius konsultantus pagalbos kreipiasi mažesnė dalis ūkininkų. Šios išvados, pasak V. Živatkauskienės, suneramino ją ir kitus seminaro dalyvius – akivaizdu, kad pernelyg dažnai pasikliaunama paviršutiniškais, neišsamiais ir moksliniais tyrimais nepagrįstais interneto duomenimis. 

Diskusijų sesijoje V. Živatkauskienė dalyvavo grupėje „Ūkininkų inicijuojamos interaktyvios inovacijos ir mokymasis”, kurioje patirtimi dalijosi Jungtinės Karalystės dirvožemio asociacijos vadovė, konsultantė ir ūkininkė, turinti avininkystės ūkį, Liz Bowles.  Jos pristatytai inovatyvaus ūkininkavimo programai idėjas pateikia patys ūkininkai. Į prieš trejus metus pradėtos programos kūrimą aktyviai yra įsitraukę mokslininkai, kurie ieško inovatyvių ūkiuose kylančių problemų sprendimų būdų. Mokslininkų pagalba skatinamas ir racionalus išteklių naudojimas, poveikio aplinkai mažinimas bei kiti tausojančio ūkininkavimo metodai, o šių metodų praktinis taikymas demonstruojamas vadinamose „lauko laboratorijose“.  Per trejus metus šioje programoje dalyvavo ir jos dėka savo žinias sutvirtino daugiau kaip 750 ūkininkų.

Didelį įspūdį ūkininkei paliko kito pranešimo autorius - mokslininkas konsultantas  Dr. Heiko Georg iš Vokietijos. Jis pristatė Vokietijos biodinaminiuose ūkiuose vykdomą programą „Ūkio mokykla“, skirtą biodinaminiams ožkininkystės ūkiams. Vokietijoje yra 2000 ožkų ūkių, 750 iš jų yra biodinaminiai ūkiai. „Ūkio mokyklos“ dalyviai savo žinias apie biodinaminį ūkį gilina bendraudami su specializuotais konsultantais ir lankydami ūkius, bendraudami su biodinaminį ūkį propaguojančiais ūkininkais.

Ilgamečiai tausotojai ieško būdų gilinti savo žinias, domisi galimybe tausoti gamtą pasitelkus inovatyvias technologijas bei naujausius mokslinius pasiekimus, dalijasi savo patirtimi ir spinduliuoja meile gamtai, taip savo pavyzdžiu įkvėpdami vis daugiau Lietuvos ir viso Baltijos regiono ūkininkų.

Lietuvos gamtos fondo informacija. V. Živatkauskienės nuotrauka