Nerimaujame dėl Paukščių ir Buveinių direktyvų tinkamumo vertinimo

2016-12-07

Lietuvos gamtos fondas, kartu su kitomis Lietuvos ir Europos visuomeninėmis gamtosaugos organizacijomis kreipiasi į Europos Komisijos ir Europos Parlamento narius, prašydamas pritarti pozicijai, kad Paukščių ir Buveinių direktyvų turinio keisti nereikia, tačiau būtina užtikrinti geresnį jų įgyvendinimą.

ES Paukščių ir Buveinių direktyvos pasaulio gamtosaugos specialistų pripažįstamos kaip Europos Sąjungos sėkmės istorija. Šios direktyvos yra teisinis pagrindas, užtikrinantis, kad biologinės įvairovės nykimas Europoje būtų sustabdytas. Natura 2000 teritorijų tinklas, kuris sukurtas įgyvendinant šias direktyvas, yra didžiausia pasaulyje saugomų gamtinių teritorijų sistema, leidžianti efektyviai saugoti retąsias ir nykstančias Europos rūšis.

Mokslininkai nustatė, kad Natura 2000 saugomos gamtinės teritorijos per metus suteikia ekosistemų paslaugų už 200-300 mlrd. eurų. Su Natura 2000 saugomomis teritorijomis susijęs turizmas ir kitos rekrecinės veiklos sukuria nuo 4,5 iki 8 mln. darbo vietų („Bio Intelligence Service, 2011“).

Geresniam šių direktyvų įgyvendinimui pritaria didelė visuomenės dalis ir dauguma politikų:

  • Daugiau kaip pusė milijono ES piliečių praėjusiais metais dalyvavo ES surengtose konsultacijose su visuomene dėl Paukščių ir Buveinių direktyvų įgyvendinimo. Tai buvo didžiausias kada nors ES viešose konsultacijose dalyvavusių žmonių skaičius. Daugiau kaip 94 proc. respondentų pasisakė už tai, kad gamtos apsaugą reglamentuojančios direktyvos liktų galioti tokios formos ir apimties, kokios yra dabar.
  • 2015 m. gruodį šalys narės pritarė Europos Tarybos išvadoms, kuriose buvo pabrėžta „gamtos apsaugos standartų nemažinimo“ ir „lygių galimybių suinteresuotoms pusėms užtikrinimo“ svarba įgyvendinant Paukščių ir Buveinių direktyvas. Taip pat buvo patvirtinta, jog šių teisės aktų efektyvumas priklauso nuo nuoseklaus įgyvendinimo ir adekvačių finansavimo išteklių, taip pat nuo bioįvairovės apsaugos integravimo į tarpsektorinį valdymą. Dauguma ES šalių narių atstovų, tarp jų ir atsakinga Lietuvos institucija – LR Aplinkos ministerija, tiesiogiai kreipėsi į Europos Komisiją, pasisakydamos už tai, kad esama teisinė bazė būtų išsaugota nepakitusi ir būtų kreipiama daugiau dėmesio į kokybiškesnį gamtosaugos reikalavimų įgyvendinimą.
  • Europos Parlamentas didele balsų persvara balsavo prieš direktyvų peržiūrėjimą.

 

Ne mažiau svarbu ir tai, kad neseniai parengtoje „Paukščių ir Buveinių direktyvų tinkamumo vertinimo studijoje“ (angl. “Evaluation study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives”, Service Contract: ENV.B.3/ETU2014/0014) konstatuota, jog „direktyvos atitinka joms keliamus tikslus ir Europos Sąjungai kuria akivaizdžią pridėtinę vertę“.

Kaip ir dauguma ES piliečių, mes manome, kad ateityje didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas žemės ūkio ir infrastuktūros plėtros neigiamam poveikiui biologinei įvairovei mažinti. Taip būtų įgyvendinami teisėti ES piliečių lūkesčiai, nes net 67 proc. jų nori aktyvesnės aplinkos apsaugos („Eurobarometer 1/7/2016“) ir tikisi, kad Europos Komisija įsiklausys į visuomenės nuomonę ir, rodydama pagarbą mūsų gamtos paveldo vertybėms, užtikrins darnią aplinkos plėtrą.

Šio kreipimosi tekstas kartu su prašymu aktyviai palaikyti poziciją, kad ES Paukščių ir Buveinių direktyvų turinio peržiūra nereikalinga, tačiau išlieka poreikis šias gamtosaugines Europos direktyvas įgyvendinti efektyviau, išsiųstas visiems Lietuvos atstovams Europos Parlamente ir Europos Komisijos nariui Vyteniui Andriukaičiui.

Lietuvos gamtos fondo informacija