Lietuvos gamtos fondas skelbia mažųjų projektų konkursą

2009-02-03 | Temos: parama, rinkimai
Mažųjų projektų konkurso tema „Sustabdykime biologinės įvairovės nykimą“.

Pareiškėjai: mokykliniai aplinkosaugos klubai, būreliai. Finansuojama švietėjiška, gamtotvarkinė veikla.

Dalyvaujantys konkurse turi pateikti iki 2 puslapių apimties projekto aprašymą, jame nurodant pavadinimą, pagrindimą, tikslus, uždavinius, siekiamus rezultatus, biudžetą ir įgyvendinimo planą.

Nurodomi projektą pateikusios organizacijos rekvizitai, kontaktinis asmuo.

Pasiūlymą pateikti iki 2009 m. vasario 28 dienos adresu:

Projektų konkursui

Lietuvos gamtos fondas

Algirdo 22-3, LT-03012 Vilnius

el. paštu nerijus.z@glis.lt

Tel. pasiteiravimui 8-5- 2310700

1 projektui bus suteikiama iki 600 Lt paramos.

*Projektai bus finansuojami iš sukauptos gyventojų skirtų 2% pajamų mokesčio paramos.