Išrinkti mažųjų projektų konkurso nugalėtojai

2009-03-24
2009 metų vasario 3 d. paskelbtam Mažųjų projektų konkursui atsiųstos 24 paraiškos. Projektus kūrė ir atsiuntė aplinkosauginiai, gamtos mylėtojų būreliai, veikiantys mokyklose, regioniniuose parkuose.

Projektus vertino 2008 m. kovo 3 d. vykdomojo direktoriaus įsakymu Nr.3 sudaryta mažųjų projektų vertinimo komisija, kurią sudarė Nerijus Zableckis – komisijos pirmininkas, Miglė Simanavičienė - komisijos sekretorė, nariai: Pranas Mierauskas, Almantas Kulbis. Fondo einamojoje sąskaitoje sukaupta 3400 litų iš gyventojų pajamų mokesčio pervestų 2 % paramos. Ši parama Lietuvos gamtos fondo valdybos 2008 gegužės 26 d. susirinkimo nutarimu buvo paskirta paremti mažiesiems projektams.

Esminiai projektų vertinimo kriterijai- projekto turinys ir numatomas lėšų panaudojimas. Vadovaujantis šiais kriterijais buvo atmesta 18 projektų, kurie buvo blogai parengti ir/arba biudžetas buvo neadekvatus numatytoms veikloms. 8 atrinktiems projektams padalinta 3400 litų, sumažinant bei pakoreguojant pagal komisijos pastabas pateiktus biudžetus.

Šis mažųjų projektų konkursas skirtas sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, tačiau daugumos projektų praktinė veikla buvo skirta atliekų rinkimo akcijoms. Nors graži aplinka svarbi daugeliui, vis gi norėtųsi, jog gamtosauginius užsiėmimus vedantys mokytojai,būrelių vadovai būtų išrankesni ir į savo veiklą įtrauktų daugiau gamtotvarkos ir gamtinių vertybių apsaugos. O apšiukšlintos ežerų ir upelių pakrantės turėtų rūpėti ne tik vaikams, bet ir mums visiems. o gal mūsų visuomenė vis dar nesubrendusi?

Projektai dalyvavę mažųjų projektų konkurse: