Aplinkai draugiškiausio Baltijos regiono ūkininko rinkimai

2009-07-17
TARPTAUTINIS KONKURSAS

Švedijos gamtos fondas (WWF) ir Lietuvos gamtos fondas skelbia konkursą išrinkti aplinkai draugiškiausią veiklą vystantį ūkininką Baltijos regione. Rezultatams įvertinti yra sudaroma komisija iš žemės ūkio ir aplinkos apsaugos organizacijų, kurį įvertins pateiktas paraiškas. Konkursas vyks dviems etapais. Pirmame etape bus išrinktas labiausiai šiuos kriterijus atitinkantis šalies ūkininkas. Jam bus įteiktas diplomas bei piniginė premija. Antrame etape šis ūkininkas drauge su kitų Baltijos jūros regiono šalių - Švedijos, Danijos, Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Rusijos ūkininkais varžysis dėl Didžiojo prizo. Iš devynių atrinktųjų šalių ūkininkų bus išrinktas labiausiai aplinkai draugiškas Baltijos regiono ūkininkas. Jam bus įteiktas Didysis apdovanojimas ir piniginė premija.

Visi šalių nugalėtojai bus pakviesti į konferenciją, kuri vyks 2009 metų rudenį. Esant pageidavimui į konferenciją bus kviečiama ir ūkininko šeima. Konferencijos išlaidas apmokės organizatoriai.

Aplinkai draugiškiausio ūkininko kriterijai:

Ekonominiai kriterijai:

• Žemės ūkis turi būti pagrindinė veikla;

• Gali būti vykdoma augalininkystės, gyvulininkystės arba mišrios veiklos;

• Turi būti vykdoma ekologinė arba tradicinės žemdirbystės veiklos.

Aplinkosauginiai kriterijai:

• Ūkininkas turi taikyti priemones, mažinančias maisto medžiagų (azoto, fosforo) patekimą iš ūkio į vandenį, taip pat amoniako išgaravimą iš mėšlidžių;

• Maisto medžiagų sulaikymo priemonės turi būti netradicinės, inovatoriškos, taip pat gali būti neįprastos ar kažkuo išsiskiriančios. Taikomos priemonės turi akivaizdžiai parodyti, kad jų pagalba yra sumažinama vandens telkinių eutrofikacija (vandens „žydėjimas“);

• Taikomos priemonės gali būti ūkininko sukurtos, bet poveikis turi išmatuojamas;

• Gali būti taikomos tradicinės priemonės, bet naudojamos dideliame plote;

• Taip pat gali būti taikomos bandomosios (pilotinės) priemonės, kurių efektą šiuo metu yra sunku nustatyti, bet turinčios perspektyvų ateityje;

• Priemonės gali neatitikti išvardintų kriterijų, bet yra vertingos įvairiais švietimo aspektais.

Kiti kriterijai:

• Ūkyje nenaudojami pesticidai;

• Taikomos biologinę įvairovę gausinančios priemonės (vandens telkinių apsauginės zonos, dirbamų laukų žaliosios juostos, ariamos žemės konvertavimas į pievas ar apsodinimas mišku, vandens telkinių įrengimas žemės ūkio paskirties žemėje);

• Ūkinėje veikloje dalyvauja visi šeimos nariai;

• Ūkinė veikla neturi pažeisti aplinkos apsaugos, gyvulių laikymo ir kitų standartų susietų su ūkine veikla.

Ūkininkai, atitinkantys šiuos kriterijus, gali patys kreiptis arba juos gali siūlyti įvairios

organizacijos. Kreipiantis reikia užpildyti pridedamą dalyvauti konkurse anketą. Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Lietuvos gamtos fondą (atsakingas asmuo Pranas Mierauskas), tel. (8-5) 2310700, el.p. pranas.m@glis.lt arba faksu: (8-5) 2310441.
Renginio informacinis rėmėjas

Konkurso dalyvio anketa:

http://www.glis.lt/?pid=25&lang=lt

Dalyvio anketa pateikiama adresu: Lietuvos gamtos fondas, Algirdo 22-3, LT-03218 Vilnius

arba faksu: (8-5) 2310441, el. pašto adresu: pranas.m@glis.lt

Anketą prašome pateikti iki 2009-08-15