Lietuvos gamtos fondas kviečia sodinti kiminų Aukštumalos durpyne

2019-08-30

Kiminų sodinimo talka Latvijoje 2018-aisiais. Lietuvos gamtos fondo nuotr.

Rugsėjo 13–14 dienomis Lietuvos gamtos fondas kviečia savanorius dalyvauti kiminų sodinimo talkoje Aukštumalos durpyne (Šilutės r.). Talkos metu numatyta surinkti kiminų dangos medžiagą ir paskleisti ją 2 hektarų ploto jau įrengtame  eksperimentiniame lauke.

Lietuvos gamtos fondo inicijuotas kiminų sodinimas ir pelkių augalinės dangos atkūrimas išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje yra tarptautinio projekto „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumoje“ dalis (daugiau apie projektą rasite ČIA). Projekto metu numatyta taikyti inovatyvius pelkių ekosistemų atkūrimo metodus. Vienas iš jų – durpes formuojančių augalų – durpojų (daugiausia – kiminų) pradmenų įkurdinimas išeksploatuotoje durpyno dalyje. Nusausintame durpyne savaiminis pelkinės augalinės dangos atsikūrimas yra neįmanomas arba labai itin lėtas.

Kiminai. Lietuvos gamtos fondo nuotr. 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos Klimato politikos paprogramės Klimato kaitos švelninimo prioritetinės srities ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Iš šios programos remiami projektai, ieškantys ir plėtojantys sprendimus, kurie galėtų išspręsti klimato kaitos problemas Europoje.

Lietuvos gamtos fondo iniciatyva išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje jau baigiama įrengti kiminų ir kitų aukštapelkinių augalų pradmenų eksperimentinį lauką. Bendrovės „J. Jonyno Ecofirma“ specialistai ištyrė eksperimentinio lauko durpių savybes ir suprojektavo kiminų auginimo lauko schemą. Kvalifikuoti Klasmann-Deilmann Šilutės įmonės specialistai performavo lauko reljefą, užlygino sausinamuosiu griovius, suformavo drėkinimo griovelių tinklą, iškasė ir įrengė vandens, skirto kiminų lauko drėkinimui, kaupimo rezervuarus. Tačiau kiminų medžiagos rinkimui ir jos paskleidimo darbams labai reikalinga talkininkų pagalba. Visus norinčius ir galinčius prisijungti prie talkos kviečiame registruotis iki rugsėjo 9 d. Registracijos anketą užpildykite spustelėję ČIA. 

Kiminų sodinimo talkos Aukštumalos durpyne p r o g r a m a:

Rugsėjo 13 d. (penktadienis) 9.00 – 17.00 Kiminų pradmenų rinkimas. Susitinkimo vieta prie „Klasmann-Deilmann“ Šilutė įmonės, Šilojų g. 2, Šilutė. Geografinės koordinatės 55.368249, 21.466154 (WGS).

Rugsėjo 14 d. (šeštadienis) 9.00 – 17.00 Kiminų pradmenų skleidimas eksperimentiniame sklype.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Lietuvos gamtos fondo specialistę Jūratę Sendžikaitę, telelfonu 8 611 53582, el. paštu – jursend@gmail.com