PROJEKTO LIFE PEAT RESTORE BAIGIAMOJI KONFERENCIJA „ATKURIAME DURPYNUS KLIMATUI“

2021-10-19

Kviečiame dalyvauti projekto LIFE Peat Restore baigiamojoje konferencijoje „Atkuriame durpynus klimatui“ (“Restoring Peatlands for Climate)”, kuri vyks 2021 m. spalio 20–21 d. (virtualiu formatu, anglų kalba).

Konferencija skirta pažeistų durpynų atkūrimui ir klimato apsaugai. Konferenciją organizuoja Latvijos universitetas ir Gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo draugija (NABU, Vokietija) Europos Sąjungos LIFE programos Klimato kaitos paprogramės projekto „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumoje“ (LIFE Peat Restore, LIFE15 CCM/DE/000138) iniciatyva.

Konferencijos tikslas – suburti durpynų politikus, ekosistemų atkūrimo specialistus bei tyrėjus kartu pasidalyti žiniomis ir įgyta patirtimi bei aptarti tolesnius durpynų apsaugos ir jų atkūrimo žingsnius.

Konferencijos temos:

     • Durpynų vaidmuo mažinant klimato kaitą.

     • Tiesioginiai ŠESD matavimai ir netiesioginio vertinimo metodai bei jų kūrimas, ypatingą dėmesį skiriant GEST metodui.

     • Durpynų atkūrimas klimatui ir biologinei įvairovei.

     • Įvairių šalių patirtis.

     • Atkūrimo sėkmės monitoringas.

     • Durpynų politika, ypatingą dėmesį skiriant durpynų atkūrimo strategijoms.

Konferencijoje bus įrengtos virtualios patalpos stendiniams pranešimams.

Tiesioginių sesijų metu auditorijos nariai galės pateikti klausimus pranešėjams.

Kviečiame peržiūrėti du trumpus filmus apie durpynų atkūrimo metodus ir durpynų vaidmenį švelninant klimato kaitą.

Dalyviai kviečiami apsilankyti virtualią nuotraukų parodą „Durpynai ir klimatas“.

Pirmoji konferencijos diena skirta durpynų atkūrimo praktikų, monitoringo specialistų, finansų ir politikos sričių ekspertų pranešimams. Konferencijos dalyviai pranešėjams galės užduoti rūpimus klausimus ir įvertinti atsakymus.

Pirmosios dienos pabaigoje (nuo 18:30 Vilniaus laiku) tarptautinė LIFE Peat Restore komanda (iš visų penkių projekto šalių – Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos) kartu su kitais pranešėjais susirinks Durpynų salėje tam, kad visi kartu galėtų diskutuoti su konferencijos dalyviais ir svečiais.

Antrąją dieną pagrindinius pranešimus pristatys Dianna Kopansky iš “Pasaulinės durpynų iniciatyvos” („Global Peatlands Initiative“), Tom Kirschey iš “Gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo draugijos” (NABU, Vokietija) ir Jan Peters iš Michaelio Zukovo fondo (Michal Succow Foundation). Pagrindiniai pranešimai bus pristatomi dvejose grupėse, kuriose bus aptartos durpynų atkūrimo strategijos, įskaitant iškylančias kliūtis ir galimybes išplėsti pažeistų durpynų atkūrimo mastus, taip pat bus aptartos pelkių atkūrimo perspektyvos.

Registracija (Pastaba: dešinėje pusėje paspausti trikampį, kad atsivertų registracijos lapas). Dalyviams, užsiregistravusiems iki spalio 19 d., prisijungimo informacija bus nusiųsta į registracijos metu nurodytą elektroninį paštą).

Konferencijos programa (anglų kalba).

Renginio laikas:    1 diena: nuo 10:30 iki 18:30 (Vilniaus laiku)

                                2 diena: nuo 10:30 iki 14:30 (Vilniaus laiku)

 

Laukiame Jūsų renginyje!