LIFE Peat Restore seminaras apie kiminų auginimą durpių įmonių specialistams

2021-11-22

Lapkričio 11 d. projekto LIFE Peat Restore vykdytojai Lietuvoje sukvietė šalies durpių pramonės įmonių specialistus, eksploatuojamų ir apleistų durpių karjerų savininkus, pažeistų durpynų ateitimi besirūpinančių saugomų teritorijų specialistus dalyvauti mokomajame seminare „Kiminų ir kitų aukštapelkėms būdingų augalų įkurdinimas išeksploatuotų durpynų rekultivavimui“. Seminaras vyko hibridiniu būdu: tiesiogiai Šilutėje (UAB Klasmann-Deilmann Šilutė įmonės patalpose) ir ekskursijoje į eksperimentinį kiminų auginimo lauką Aukštumalos durpyne (Šilutės r.) bei nuotoliniu būdu.

Seminare dalyvavo durpių įmonių asociacijos “Lietuviškos durpės” bei durpių įmonių UAB Klasmann-Deilmann Šilutė, UAB Klasmann-Deilmann GmbH, UAB Rėkyva, UAB Tytuvėnų durpės atstovai, Žemaitijos nacionalinio parko, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato, Valstybinės saugomų teritorijų direkcijos Metodinio-analitinio centro, Lietuvos geologijos tarnybos, UAB GJ Magma, UAB Transjuda ir kt. įstaigų specialistai.

Seminaro programa 2021 - https://life-peat-restore.eu/lt/wp-content/uploads/sites/10/2021/11/seminaro-programa-2021.pdf

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su projekto LIFE Peat Restore įgyvendintomis veiklomis Aukštumalos durpyne (Šilutės r.), pelkių svarba klimato kaitos švelninimui, Lietuvos durpių pramonės atstovų mintimis apie durpininkystės ateitį Paryžiaus susitarimo kontekste ir pasidžiaugta naujausiu projekto leidiniu „Durpynai ir klimato kaita. Atkuriame pelkes siekdami švelninti klimato kaitą“ (2021).

Atkreiptas dėmesys į kiminų ir kitų aukštapelkinių augalų auginimo patirtį Vokietijoje: išeksploatuotuose durpių karjeruose (Klasmann-Deilmann GmbH) bei nusausintuose aukštapelkiniuose durpynuose buvusių kultūrinių pievų ir ganyklų vietoje (Greifsvaldo universitetasGreifsvaldo pelkių centras). Pristatyti ir projekto LIFE Peat Restore partnerių Gamtininkų klubo (Klub Przyrodników) Lenkijoje eksperimentai įrengiant plūduriuojančias salas užtvindytame durpių karjere. Pristatyta glausta apžvalga apie kiminų auginimo patirtį Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kt. šalyse.

Greifsvaldo pelkių centro (Vokietija) mokslininkų grupės patirtį, susijusią su kiminų auginimu aukštapelkiniuose durpynuose buvusių kultūrinių pievų ir ganyklų vietoje, į žaismingai rimtą video filmą sulipdė Swantje Furtak ir dr. Greta Gaudig. Šis video filmas – viena iš RRR 2021 konferencijos virtualių ekskursijų – „Auginkime durpių samanas“, skirtas unikaliam kiminų auginimo eksperimentui Hankhauzeno pelkėje (ŠV Vokietija). Džiugu, kad į virtualią ekskursiją Greifsvaldo mokslininkai kviečia ir Jus:

Renginio pabaigoje įvyko išvyka į kiminų ir kitų aukštapelkinių augalų auginimo lauką Aukštumalos durpyne, aptarti iškilę iššūkiai (sklypo suformavimas, pastovaus vandens lygio kiminų auginimo lauke išlaikymo užtikrinimas, donorinės kiminų medžiagos surinkimas ir paskleidimas, eksperimentinio lauko priežiūra ir kt.) ir sprendimai, kuriuos pasitelkė projekto LIFE Peat Restore komanda Lietuvoje kartu su UAB Klasmann-Deilmann Šilutė specialistais.

Organizatoriai:
Lietuvos gamtos fondas
Durpių įmonių asociacija Lietuviškos durpės
UAB Klasmann-Deilmann Šilutė

Naujausias projekto LIFE Peat Restore informacinis leidinys „Durpynai ir klimato kaita. Atkuriame pelkes siekdami švelninti klimato kaitą“ (2021)

Seminaras organizuojamas Europos Sąjungos LIFE programos Klimato politikos paprogramės (Klimato kaitos švelninimas) projekto “CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose“ LIFE Peat Restore LIFE15 CCM/DE/000138 lėšomis.

Jūratės Sendžikaitės nuotraukos