Tęsiamas konkursas „Baltiją tausojantis ūkininkas“, kurio tikslas – išrinkti Lietuvos ūkininką, taikantį pažangiausius maisto medžiagų (azoto ir fosforo) patekimo į aplinką mažinimo metodus

2024-01-19

Ūkininkus ir (ar) suinteresuotas žemės ūkio organizacijas kviečiame apsilankyti konkurso „Baltiją tausojantis ūkininkas“ interneto svetainėje https://www.baltijosukininkas.com/kurioje rasite daugiau informacijos apie konkursą. Taip pat  kviečiame užpildyti svetainėje pateiktą dalyvių anketą ir ją atsiųsti Lietuvos gamtos fondui adresu info@glis.lt

Šis konkursas organizuojamas kartu su Pasaulio gamtos fondu (World Wild Fund for Nature - WWF). Juo siekiama išaiškinti ūkininkus, taikančius pažangias maisto medžiagų kontrolės ir sklaidos į aplinką mažinimo priemones ir populiarinti tas Baltijos šalių ūkininkų iniciatyvas, kurios efektyviai prisideda prie azoto ir fosforo kontrolės ir nuotėkio į vandens telkinius sumažinimo.  

Konkurse kviečiame dalyvauti ūkininkus taikančius vieną ar daugiau šių priemonių:

1. Maistinių medžiagų valdymo planavimas. Yra parengtas ir įgyvendinamas išsamus maistinių medžiagų valdymo planas, į kurį įtraukiami tikslūs maistinių medžiagų poreikio skaičiavimais

2. Dengiamieji ir tarpiniai augalai. Laikomas pusiau užimtas pūdymas arba sėjami tarpiniai augalai, nuėmus derlių, kad būtų lengviau įsisavinti maistinių medžiagų perteklių, sumažinti dirvožemio eroziją ir pagerinti dirvožemio sveikatą.

3. Sėjomaina. Taikomos įvairios sėjomainos sistemos, apimančios azotą kaupiančius augalus, giliai įsišaknijusius augalus ir skirtingus maistinių medžiagų poreikius turinčius augalus.

4. Tiksliosios žemės ūkio technologijos. Naudojant tikslias žemdirbystės technologijas, tokias kaip GPS valdoma įranga ar kintamos normos paskleidimo sistemos.

5. Apsauginis žemės dirbimas. Taikomi tausojantys žemės dirbimo metodai, pvz., bearimas arba sumažintas žemės dirbimas.

6. Pakrantės buferinės zonos. Kuriamos ir palaikomos augalinių buferinės zonos prie upelių, upių ar kitų vandens telkinių.

7. Kontroliuojamos drenažo sistemos. Įrengtos ir veikia kontroliuojamos drenažo sistemos arba drenažo vandens valdymo struktūros.

8. Integruotasis kenkėjų valdymas (IKK). Vykdoma IKK strategija, kuri apima biologinės kontrolės, sėjomainos, kenkėjų stebėjimo ir tikslinio pesticidų naudojimo įgyvendinimą.

9. Integruotos augalų ir gyvulių sistemos. Integruotų pasėlių ir gyvulininkystės sistemų diegimas, kai gyvūnų atliekos (mėšlas, srutos) naudojamos kaip trąšos pasėliams, sumažinant sintetinių trąšų poreikį ir sumažinant maistinių medžiagų nuotėkį.

10. Šlapžemių ir pakrančių zonų apsauga. Palaikomi ar atkuriami šlapžemiai ir pakrančių zonos, siekiant užtikrinti natūralų filtravimą ir maistinių medžiagų pasisavinimą.

11. Vandens naudojimo valdymas. Įgyvendinamos tinkamos vandens valdymo praktikos, tokios kaip nuotėkio valdymas, erozijos kontrolė ir vandens švaistymo mažinimas.

12. Mėšlo tvarkymas. Pasirengti mėšlo tvarkymo planą, apimantį tinkamą mėšlo laikymą, tvarkymą ir naudojimą, siekiant sumažinti maistinių medžiagų nuotėkį ir išplovimą. Tai gali apimti tokius metodus kaip mėšlo naudojimas kaip trąša, mėšlo įterpimas atitinkamomis normomis ir laiku bei įterpimas į dirvą, siekiant sumažinti maistinių medžiagų praradimą.

13. Ganyklų tvarkymas. Įgyvendinamos rotacinio ganymo sistemos, siekiant išvengti per didelio ganymo intensyvumo, skatinti sveikesnes ganyklas ir sumažinti maistinių medžiagų nuotėkį.

14. Maistinių medžiagų balansavimas auginant gyvulius. Taikomi subalansuoti gyvūnų pašarų racionai, kad atitiktų gyvūnų mitybos poreikius, sumažinant maistinių medžiagų perteklių jų racione.

15. Tikslus šėrimas. Naudojami tikslaus šėrimo metodai, siekiant optimizuoti gyvūnų pašarų suvartojimą, sumažinti atliekų kiekį ir perteklinį maistinių medžiagų išsiskyrimą.

16. Moksliniai ir praktiniai tyrimai. Ūkininko ūkyje atliekami tyrimai susiję su tvaraus ūkininkavimo praktika, o ypač su maistinių medžiagų valdymu, pesticidų naudojimo mažinimu ir aplinkosaugos priemonių taikymu praktikoje.

17. Mokymas ir švietimas. Ūkininkas dalyvauja mokymuose dalijantis patirtimi apie geriausias ūkyje naudojamas praktikas susijusias su maistinių medžiagų valdymu ir kitais aplinkos aspektais.

Lietuvos gamtos fondo vadovo video kvietimas dalyvauti konkurse yra čia:

https://youtu.be/SwCeiPVCx6E?si=sdRM43A_ccJ9vKxX