Tarptautinis seminaras „Ekologinio tinklo sukūrimas Lietuvoje – patirtis ir perspektyvos“

2011-02-07 | Temos: balinis vėžlys, life, renginys

Maloniai kviečiame į tarptautinį seminarą „Ekologinio tinklo sukūrimas  Lietuvoje – patirtis ir perspektyvos“, kuris organizuojamas įgyvendinant LIFE+ Gamta „Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas” LIFE09NAT/LT/00581 projektą. Seminare bus nagrinėjami įvairiose Europos Sąjungos šalyse nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu sukurti ekologiniai tinklai bei koridoriai, dalijamasi patirtimi apsvarstant galimybes pilotinio ekologinio tinklo sukūrimui Lazdijų ir Varėnos rajonuose.

 

Seminaro tikslai:

  • Aptarti mokslinius ir teisinius ekologinio tinklo įsteigimo kriterijus Lietuvoje;
  • Išvystyti metodiką ekologinio tinklo integravimui į gamtinį karkasą;
  • Aptarti ekologinio tinklo kriterijus projekto tikslinėms rūšims (balinio vėžlio, europinės medvarlės, raudonpilvės kūmutės, skiauterėtojo tritono, nendrinės rupūžės, žaliosios rupūžės, paprastosios česnakės, smailiasnukės varlės, mažosios kūdrinės varlės ir vikriojo driežo).

 

Renginys vyks š.m. vasario 23-24 dienomis “Gilės” viešbutyje, T. Ševčenkos 16, Vilniuje. Norinčius dalyvauti prašome registruotis el.paštu dalia.b@glis.lt arba tel 866365616 iki vasario 14 d. Seminaras vyks anglų kalba, svarbiausi  teiginiai bus išverčiama į lietuvių kalbą.

Vasario 23

 

Laikas

Pranešimas

Pranešėjas

9:00 

Projekto pristatymas

Nerijus Zableckis, Lietuvos gamtos fondas

9:20

Ekologinio tinklo sukūrimo kriterijai ir metodika: Lietuvoje įgyta patirtis ir poreikiai

Dr. Pranas Mierauskas, Mykolo Riomerio universitetas

10:00 

Gamtinio karkaso teisinis reguliavimas ir ekologinio tinklo  integravimo į gamtinį karkasą galimybės

Giedrė Godienė ir Algirdas Klimavičius, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

10:30

Didelės gamtinės vertės agrarinės teritorijos ir ekologinio tinklo kūrimas (Lietuvos pavyzdžiu)

Dr. Petras Kurlavičius, Lietuvos ornitologų draugija

11:00

Kava/arbata

 

11:20

Ekologinių tinklų išskyrimas.  Flamandų regiono pavyzdys (Belgija)

Dr. Eckhart Kuijken, Flamandijos Gamtos ir miškų tyrimų institutas

11:50

Čekijos teritorinės sistemos ekologiniam stabilumui palaikyti – realybė ar fikcija?

Dr. Petr Roth, Čarlzo universitetas Prahoje

12:20

Laukinės gyvūnijos ir augalijos tinklas Lenkijoje, teorija ir praktika

Marcin Górny, Žinduolių tyrimų institutas, Lenkijos mokslų akademija Beloveže

12:40

Klausimai

 

13:00

Pietūs

 

14:00

Ekologinio tinklo kriterijai, projektavimas ir  atvaizdavimo žemėlapiuose patirtis Estijoje

Dr. Mart Kulvik, Estijos gamtos mokslų universitetas

14:30

Ekologinio tinklo planavimo patirtis Baltarusijoje

Dr. Alena Shushkova, Baltarusijos Nacionalinės mokslų akademijos Mokslinis – praktinis bioresursų centras

15: 00

Ekologinio tinklo vystymo metodika ir kriterijai Makedonijoje

Kristijan Civic, Europos gamtosaugos centras

15:30

Galimybės integruoti ekologinį tinklą į regiono vystymąsi –  Serbijos žemės ūkio regiono praktinis pavyzdys

Klara Szabados, Serbojos gamtosaugos intitutas

16:00

Praktiniai pavyzdžiai – buveinių tvarkymas ir ekologinių koridorių atkūrimas Saksonijoje (Vokietija)

Richard Podloucky, Saksonijos vandentvarkos, pakrantės apsaugos ir gamtosaugos valstybinė agentūra 

16:30

Kava/arbata

 

16: 45 - 18:00

Diskusija:

  1. Geroji praktika: kurie ekologinių tinklų ir koridorių steigimo metodai geriausiai tiktų Lietuvoje?
  2. Ar įmanoma sukurti vieną ekologinį tinklą kelioms tikslinėms rūšims?
  3. Kokie kriterijai turi būti pasirinkti?

 

19:00

Vakarienė

 

 

Vasario 24

 

Laikas

 

 

8:30

Išvyka į Neries regioninį parką, vietovės panaudojimo ekologinio tinklo sukūrimui galimybių aptarimas

Ekskursija į Neries regioninio parko lankytojų centrą

Rita Palčiauskaitė, VĮ Valstybės žemės fondas

Saulius Pupininkas, Neries regioninis parkas

12:00

Pietūs vietinėje valgykloje

 

13:00 -14:00

Grįžimas iš ekskursijos

 

Nuo 14:00

Užsienio ekspertų išvykimas