Konkurso nugalėtojai 2010 metais

„APLINKAI DRAUGIŠKIAUSIAS BALTIJOS ŪKININKAS 2010“

2010 m. Pasaulio gamtos fondo kartu su Lietuvos gamtos fondu ir banku „Swedbank“ skelbtą konkursą laimėjo ir aplinkai draugiškiausiu ūkininku Lietuvoje pripažintas Jonas Sidaravičius iš Paterų kaimo, Veisiejų seniūnijos (Lazdijų r.). Nugalėtojui lapkričio mėnesį Helsinkyje vykusioje konferencijoje „Žalesnis žemės ūkis – mėlynesnė Baltijos jūra“ įteiktas 1000 eurų prizas.

Renkant nugalėtoją vadovautasi šiais vertinimo kriterijais: aplinkosaugos priemonių taikymas ūkyje, taikomų priemonių efektyvumas, kitos aplinkosaugos priemonės.

Konkurso vertinimo komisiją sudarė: komisijos pirmininkas – Pranas Mierauskas, Lietuvos gamtos fondo valdybos narys, komisijos nariai Rovena Budrevičiūtė, LR Žemės ūkio ministerijos Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėja, Kristina Narvidienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnioji specialistė, Alvydas Grigaliūnas, LR Žemės ūkio rūmų vicedirektorius savivaldai ir ryšiams su visuomene ir Edita Mikašauskienė (Lietuvos ūkininkų sąjunga).

Pagrindiniais konkurso laimėtojais paskelbti švedai Teri ir Hakanas Eriksonai (Teri ir Håkan Lee Eriksson). Jų ūkyje Wiggebyje nuo 1994m. vedamas itin tikslus metraštis apie ūkinę veiklą visuose laukuose, kada sėta, tręšta, pjauta ir pan., tad sukaupta didžiulė duomenų bazė, leidžianti daryti analizes ir išvadas, pvz.: sumažinus tręšimą, išlaikomas gausus derlius. Taip pat pasitelkiamos naujos technologijos, pvz., traktoriuje, barstančiame trąšas, įmontuotas azoto sensorius, kuris pagal biomasę ir spalvą nustato pasėliuose esančio azoto kiekį realiu laiku. Pagal gaunamus duomenis sensorius atitinkamai nustato reikalingą azoto trąšų kiekį tam tikroje lauko vietoje. Taip sutaupoma trąšų, sumažinama dirvos tarša ir išlaikomas norimas derlius.

Žemiau pateikiamas interviu su konkurso nugalėtoju Lietuvoje, ūkininku Jonu Sidaravičiumi.

 

APLINKAI DRAUGIŠKIAUSIAS ŪKININKAS: „SVARBU TIKĖTI TUO, KĄ DARAI“

 

Konkurso "Aplinkai draugiškiausias Baltijos ūkininkas 2010“ nugalėtojas Lietuvoje - ūkininkas Jonas Sidaravičius

Kaip jaučiatės laimėjęs šį apdovanojimą? Ką šis apdovanojimas jums reiškia?

Aš labai džiaugiuosi, kad mano ūkininkavimo metodai pripažinti kaip palankūs gamtai. Veikti aplinkai palankiu būdu yra mano pagrindinis tikslas. Ši premija skatina ir toliau dirbti, išlaikyti harmoniją tarp laukinės gamtos ir žemės ūkio veiklos.

Apibūdinkite būdus, kuriuos naudojate vandens taršai/eutrofikacijai mažinti, taip pat biologinei įvairovei saugoti.

Ūkyje nenaudoju pesticidų, siekdamas sumažinti vėjo ir kritulių poveikį dirvožemiui, sodinu medžių, krūmų ir medžių grupių apsaugos juostas. Gyvulių mėšlas ūkyje dengiamas plastiko plėvele – šitaip sumažinamas į aplinką išgaruojančio amoniako kiekis. Per žiemą mėšlas laikomas tvarte, taip apsaugant nuo jame esančių medžiagų išsiskyrimo į aplinką. Organinės atliekos kompostuojamos ir kaupiamos dėžėse su sliekais, kurie savo ruožtu sugrąžina viską atgal į dirvą. Palaikant ežero pakrantėse natūralias ir užsėtas ganyklas, mažinamas kenksmingų medžiagų patekimas į ežerą. Bioįvairovė išsaugoma palaikant švaresnę aplinką, gausią žalumą ir visiškai atsisakant pesticidų naudojimo.

Kodėl jūs pradėjote taikyti šiuos būdus? Kada?

Tai vidinis poreikis gyventi gražioje ir sveikoje aplinkoje su pakankamai vietos laukinei gamtai: varlėms ir bitėms, paukščiams, gyvūnams ir asmeninė nauda auginant sveiką maistą savo šeimai ir kitiems žmonėms. Tokios mano ūkininkavimo priežastys nuo pat pradžių.

Avys Jono Sidaravičiaus ūkyje Paterų kaime

Kas jus privertė susidomėti aplinkosauga?

Aš turiu gamtos mokslų išsilavinimą (miškų inžinierius), taip pat sveikos gyvensenos, aplinkos apsaugos ir ekologijos žinių.

Ar jūs džiaugiatės taikydami šias priemones? Kodėl?

Žinoma, kad džiaugiuosi. Gyvendamas laukinėje ir nepažeistoje aplinkoje aš galiu stebėti ir girdėti dešimtis paukščių rūšių, tam nereikia niekur specialiai keliauti ir jų ieškoti.

Ar gaunate kokią kitą naudą taikydamas šias priemones?

Gaunu emocinį pasitenkinimą, kurio nenusipirksi.

Ar finansiškai naudinga šitaip ūkininkauti?

Be kai kurių papildomų subsidijų būtų labai sunku ar net neįmanoma tokį ūkį išlaikyti.

Kokie yra kitų ūkininkų atsiliepimai apie jūsų taikomas priemones?

 Kiti ūkininkai reaguoja labai teigiamai. Aš dalinuosi su kitais savo patirtimi ir kokią naudą iš to gaunu, kad tai būtų pritaikyta kuo daugiau ūkių.

Kaip šis konkursas gali padrąsinti kitus? Labai svarbu tikėti visu tuo, ką tu darai.

Dėkui už interviu