Viešieji pirkimai

Perkama paslauga “Aukštumalos eksperimentinio kiminų auginimo sklypo hidrologinio režimo būklės tyrimų su hidrotechniniais pasiūlymais hidrologinio režimo optimizavimui”

2017 04 03

Lietuvos gamtos fondas, vykdydamas ES LIFE programos finansuojamą projektą LIFE PEAT restore LIFE15 CCM/DE/000138 “CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose” planuoja atlikti eksperimentinio kiminų auginimo sklypo Aukštumalos durpyne, esančio Šilutės rajone, hidrologinio režimo būklės tyrimus su hidrotechniniais pasiūlymais hidrologinio režimo optimizavimui.

Šiai paslaugai įsigyti bus vykdoma tiekėjų apklausa raštu. Pirkimo dokumentus galima atsisiųsti čia.

Suinteresuoti tiekėjai gali kreiptis į projekto vadovą Nerijų Zableckį, el.p.nerijus.z@glis.lt, tel. 8 656 20426.