Projektai

Baltijos jūros pakrančių lagūnų buveinių kompleksų atkūrimas (2005 - 2012)
Projekto vadovas: Nerijus Zableckis (nerijus.z@glis.lt)

Lietuvos gamtos fondas 2005-2012 metais dalyvauja jungtiniame tarptautiniame projekte „Baltijos jūros pakrančių lagūnų buveinių kompleksų atkūrimas“. Projekte dalyvauja penkios Baltijos jūros šalys: Estija, Lietuva, Vokietija, Danija ir Švedija. Pagrindinis šio projekto rėmėjas – Europos Komisijos Life-Nature fondas.

Bendras projekto tikslas – ženkliai prisidėti prie geros aplinkosaugos būklės palaikymo tiek Baltijos jūros priekrantės lagūnose, tiek ir jas supančiuose gamtiniuose kompleksuose. Keletas rūšių, susijusių su lagūnų kompleksais, yra nykstančios ar jų populiacijos mažėja. Tai pelkių paukščiai – juodkrūčiai bėgikai (Calidris alpina schinzii), gaidukai (Philomachus pugnax) ir avocetės (Recurvirostra avocetta), varliagyviai: žaliosios rupūžės (Bufo viridis) ir nendrinės rupūžės (Bufo calamita). Daugiau informacijos oficialiame projekto tinklalapyje http://www.life-baltcoast.de/ .

Šio projekto tikslai Lietuvoje – sukurti palankų natūralių buveinių kompleksą nykstančiom paukščių rūšims Calidris alpina schinzii ir Philomachus pugnax Nemuno deltos projekto vietovėje. Lietuvos gamtosaugos specialistai dar stokoja informacijos apie Calidris alpina schinzii ir Philomachus pugnax buveinių tvarkymą ir atkūrimą naudojant ganymą ir šienavimą. Po penkių metų periodo, derinant šienavimo ir ganymo veiksmus, Lietuva galės pateikti naudingą patirtį ir socialiniuose, ir rūšių apsaugos klausimuose. Tai pasitarnaus rengiant geriausių gamtotvarkos pavyzdžių vadovą, kuris pademonstruos, kaip tinkamai atlikti pelkių paukščių gamtotvarkos darbus agrarinėse vietovėse rytinėje Baltijos jūros dalyje.

Lietuvos teritorijoje projekto metu bus vykdomas aplinkai palankus pievų šienavimas ir teritorijų ganymas mėsiniais galvijais apie 90 ha teritorijoje, esančioje Nemuno deltos regioniniame parke, Rusnės saloje, Uostadvario polderyje. Projekto partneriai (Lietuvos dalis): Lietuvos gamtos fondas, Nemuno deltos regioninio parko direkcija, ūkininkas Ramūnas Palekas, JTVP PAF Mažųjų projektų programa.