Projektai

Atsakingo ūkininkavimo skatinimo projektas "Meatball" (2011 - 2013)

 „Meatball“ projektas

Atsakingo ūkininkavimo skatinimas, siekiant sumažinti žemės ūkio sektoriaus įtaką Baltijos jūros eutrofikacijai

Didžiausia grėsmė Baltijos jūrai yra eutrofikacija, kurią sukelia padidėjęs maistinių medžiagų (fosforo ir azoto) kiekis vandenyje. Dėl šios priežasties Baltijos jūroje suintensyvėja dumblių žydėjimas ir vyrauja mažesnis ištirpusio deguonies kiekis. Lietuvos gamtos fondas bendradarbiaudamas kartu su Pasaulio gamtos fondu (World Wildlife Fund, WWF) 2011 – 2013 metais vykdo projektą „Meatball“, kurio metu ūkininkai ir įpareigota organizacija (Lietuvoje – Lietuvos gamtos fondas) sukurs demonstracinius ūkius, kurie bus eutrofikacijos mažinimo, biologinės įvairovės didinimo pavyzdžiai kitiems ūkiams, o tuo pačiu ši veikla bus ekonomiškai naudinga ir patiems ūkininkams.

Intensyvus pelkių nusausinimas, upių vagų tiesinimas Baltijos jūros baseine žymiai prisidėjo prie eutrofikacijos suvešėjimo, tačiau didžiausias kiekis maistinių medžiagų į Baltijos jūrą patenka iš žemės ūkio sektoriaus. Vienas iš galimų sprendimų – ūkiuose taikyti labiau aplinkai draugiškus ūkininkavimo metodus, kurie lemtų mažesnį šių medžiagų patekimą į Baltijos jūrą. Kitas būdas, numatytas HELCOM Baltijos jūros veiksmų plane, yra pelkių atkūrimas, kadangi jos yra multifunkcinės ekosistemos, kurios savyje ne tik sulaiko maistines medžiagas, bet taip pat jose klesti ir gausi biologinė įvairovė. Pasaulio gamtos fondas kartu su partnerėmis iš Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos gamtos fondu, susitelks ties draugišku aplinkai žemės ūkio vystymusi ir pelkių atkūrimu.

Projekte dalyvaujančiuose ūkiuose eutrofikacijos procesų mažinimui bus taikomi trys pagrindiniai metodai:

  1. Jaunojo ūkininko ūkyje, kuris įsikūręs Metelių regioniniame parke, Juodabalės zoologiniame – herpetologiniame draustinyje numatoma ariamus laukus keisti į pusiau natūralias pievas, kuriose bus auginami mėsiniai galvijai, o biomasė bus vartojama gyvulių pašarui bei pakratui. Sudarius verslo planą, aplinkai draugišku būdu užaugintų galvijų aukštos kokybės mėsa bus sertifikuojama ir parduodama kaip išskirtinės kokybės produktas. Ūkio teritorijoje taip pat numatytas pelkių tvarkymas – ganymas, šienavimas, medžių ir krūmų iškirtimas.
  2. Viena didžiausių Lietuvos aukštapelkių yra Žuvintas, kurios teritorijoje gausu daug nepanaudotos biomasės. Bendradarbiaujant kartu su Žuvinto biosferos rezervatu bus įvertintas biomasės naudojimo potencialas energijai gauti bei kitos biomasės panaudojimo alternatyvos.
  3. Išpjaunant krūmus, nendres ir išėmus biomasę Nemuno deltoje bus įvykdytas pievų atkūrimas. Projekto metu bus atliekamas vandens reguliavimas Uostadvario polderio pievose. Vanduo pavasario sezonu bus ilgiau užlaikomas pievose, todėl taip bus sulaikomos maistinės medžiagos, o pačios pievos taps derlingesnės. Taip pat šioje „Natura 2000“ teritorijoje bus auginami ir Herefordų veislės mėsiniai galvijai, kurių mėsa bus parduota kaip „žalioji mėsa“ (galvijai auginami aplinkai draugiškomis sąlygomis).

Šiuo projektu siekiama sukurti tokį modelį žemės ūkio sektoriuje, kuris ekonomiškai ir ekologiškai būtų išvystytas bei naudingas, bei komunikuoti su ūkininkais ir kitais tarpininkais apie gerąsias ūkininkavimo praktikas, kurios konkrečiai atskleidžia, kaip siūlomi metodai gali būti panaudoti konkrečiame ūkyje. Taip pat pranešti projekto metu įgytas žinias ir patirtį bei galimus sprendimus šalies vyriausybei bei kitoms atsakingoms institucijoms. Pavyzdiniai projektai bus sukurti Švedijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.