Projektai

Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke (2013 - 2016) Plačiau »
Projekto vadovas: Nerijus Zableckis (nerijus.z@glis.lt)

Lietuvos gamtos fondas, bendradarbiaudamas su Nemuno deltos regioniniu parku, ėmėsi atkurti Aukštumalės hidrologinį režimą ir tokiu būdu išsaugoti aukštapelkėje išlikusias saugomas gamtines buveines ir atkurti sunaikintas. Aukštumalė – viena didžiausių ir vertingiausių aukštapelkių ne tik Lietuvoje, bet ir visame rytų Baltijos regione. Tačiau šimtmetį čia vykdoma durpių eksploatacija sutrikdė šios ekosistemos hidrologinį režimą ir taip suardė vertingas pelkių buveines.

Kaip ir daugelis kitų Vakarų ir Vidurio Europos aukštapelkių, per tūkstantmečius sukaupusių didžiulius durpių klodus, Aukštumalės pelkinis kompleksas yra stipriai paveiktas durpių kasybos ir su ja susijusių sausinimo darbų. XX a. pr. Mažoji Lietuva (Klaipėdos kraštas) priklausė Vokietijai, kurios verslininkų iniciatyva Aukštumalės aukštapelkėje buvo pradėta durpių eksploatacija, kuri tęsiasi jau visą šimtmetį. Siekiant atkurti ir išsaugoti Aukštumalės pelkines ekosistemas, pasižyminčias ežerokšnių kompleksais, savitomis biocenozėmis, retų ir nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija, 1992 m. išlikusi gana natūrali neeksploatuojama aukštapelkės dalis (1017 ha) buvo paskelbta Aukštumalės telmologiniu draustiniu.

Tačiau nesant natūralių kliūčių, galinčių sulaikyti vandenį pelkės ekosistemoje, aukštapelkėje žemėja gruntinių vandenų lygis, o pati pelkė, ypač jos pakraščiai, sausėja ar net degraduoja: vyksta gana sparti durpių klodo mineralizacija, pradeda augti aukštapelkėms nebūdinga augmenija, stipriai pažeistos pelkės vietos užauga mišku. Kad būtų išsaugotas šis vertingas aukštapelkių kompleksas, būtina mažinti vandens nutekėjimą iš visos telmologinio draustinio teritorijos.

Lietuvos gamtos fondas, įgyvendindamas projektą „Aukštumalės aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“, vadovaus darbams, kurių metu bus tvenkiami magistraliniai kanalai ir bareliniai grioviai ir tokiu būdu bus atstatytas pelkėdarai palankus gruntinio vandens lygis – viena reikšmingiausių aukštapelkės gyvybingumo ir išlikimo sąlygų. Telmologinio draustinio teritorijoje numatoma pastatyti apie 500 užtvankų (užtūrų), patvenkiant apie 70 kilometrų senųjų barelinių ir apie 10 kilometrų didžiųjų (magistralinių) griovių, iškertant pelkėms nebūdingą sumedėjusią augmeniją 100 ha teritorijoje.

Kartu su atkūrimo darbais vyks vietovės biologinės įvairovės tyrimai, bus stebimi vandens lygių svyravimai, kurie suteiks daugiau informacijos apie šioje unikalioje vietovėje vykstančius gamtinius procesus bei darbų, atliekamų siekiant ją išsaugoti, poveikį. Aukštumalės pelkė, kaip ir visa Nemuno deltos regioninio parko teritorija, yra įrašyta į Ramsaro konvencijos tarptautinės svarbos teritorijų sąrašus.

Siekiant supažindinti visuomenę su pelkių ekosistemų reikšme ir Aukštumalės gamtinėmis vertybėmis, bendradarbiaujant su Nemuno deltos regioniniu parku bus sukurta ekspozicija apie aukštapelkę, rengiami gamtos gidai, kurie galės vesti ekskursijas po aukštapelkę, leidžiami informaciniai leidiniai, patobulintas ir praplėstas pažintinis takas. Taip visuomenė geriau supras pelkių išsaugojimo svarbą, o vietos bendruomenė sužinos daugiau apie šalia esančias gamtines vertybes ir galės džiaugtis pagerinta regiono infrastruktūra bei išaugusiu patrauklumu turistams.

Projekto bendradarbiavimo partneriai: „Amphi Consult“ , VĮ „Šilutės miškų urėdija“, UAB „Klassman-Deilmann Šilutė“. 

Projekto vertė – 2 531 168 LTL. Europos Komisija remia projektą skirdama 1.896.834 LTL finansavimą, LR Aplinkos ministerija – 497 145 LTL, projekto partneriai – 137 189 LTL.

Išsamesnė informacija apie projekto veiklas – interneto svetainėje www.aukstumala.lt