Projektai

Dviejų Lietuvos griežtai saugomų rūšių (skersnukio ir liekninės viksvos) buveinių inventorizacija ir apsaugos veiksmų planų parengimas (2013 - 2014)
Projekto vadovas: Edmundas Greimas (edmundas.g@glis.lt)

Šiuo projektu siekiama atlikti Lietuvoje spėjamai išnykusių rūšių - skersnukio ir liekninės viksvos paiešką, buveinių inventorizaciją ir parengti apsaugos ir veiksmų planus.