Projektai

Pamestų tinklų iš Baltijos jūros surinkimas (2012 - 2013)

Projekto metu buvo renkami pamesti ir paskendę žvejų tinklai Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje.