Projektai

Natura 2000 tinklo teritorijų gamtotvarkos planų parengimas (II dalis) (2011 - 2012)

Parengti gamtotvarkos planus 22 „Natura 2000“ teritorijoms (kartu su VšĮ Gamtos paveldo fondu)

inklus Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje.