Projektai

Natura 2000 tinklo teritorijų gamtotvarkos planų parengimas (III dalis) (2012 - 2013)
Projekto vadovas: Edmundas Greimas (edmundas.g@glis.lt)

Projekto metu parengti gamtotvarkos planai 11-ai „Natura 2000“ teritorijų (kartu su VšĮ "Gamtos paveldo fondas").