Įvykdyti projektai

Baltijos jūros akmenuoto dugno biologinės įvairovės ir apsauginės vertės tyrimai (1992 - 1994)
Projekto vadovas: Pranas Mierauskas (pranas.m@glis.lt)

Projekto tikslas buvo ištirti Baltijos jūros akmenuoto dugno biologinę įvairovę ir įvertinti gamtosauginiu atžvilgiu svarbias teritorijas. Parengta projekto ataskaita ir pasiūlytos saugoti vertingos jūros teritorijos. Dalis jų įtraukta į Pajūrio regioninio parko sudėtį.

Projekto vykdymo partneris - Klaipėdos universitetas.