Įvykdyti projektai

Saugomų augalų rūšių buveinių tvarkymas (2013 - 2015) Plačiau »
Projekto vadovas: Danas Augutis (danas.a@glis.lt)

 

Projekto tikslas – pagerinti saugomų augalų rūšių buveines ir įgyvendinti saugomų rūšių apsaugos veiksmų planus.

Įgyvendinant projektą tvarkomos penkių raudonosios knygos rūšių buveinės:  plačialapės klumpaitės, vėjalandės šilagėlės, pelkinė uolaskėlės, melisalapės medumėlės ir pūslėtosios aldrūnės.  Darbai organizuojami visoje Lietuvoje ir apima 18 teritorijų, kurių bendras plotas daugiau nei 400 ha.  Projekto metu bus vykdomi  pelkių ir pievų atkūrimo ir tvarkymo darbai, biologinės įvairovės palaikymo kirtimai, augalų populiacijų gausinimo darbai ir kitos priemonės, kurios reikalingos tam, kad užtikrinti gerą rūšių apsaugos būklę tvarkomose teritorijose.  Papildoma informacija apie pilotines teritorijas ir jose planuojamus darbus pateikiama interaktyviame žemėlapyje.

Projektas įgyvendinamas kartu su VŠĮ Gamtos paveldo fondu. Užsakovas - LR Aplinkos ministerija.  Saugomų augalų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimo paslaugos teikiamos pagal LR Aplinkos ministerijos vykdomą projektą „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.