Įvykdyti projektai

Invazinių augalų rūšių gausos reguliavimas (2013 - 2015) Plačiau »
Projekto vadovas: Danas Augutis (danas.a@glis.lt)

 

Invazinės rūšys yra viena iš didžiausių grėsmių įvairių pasaulio regionų, taip pat ir Europos biologinei įvairovei. Tokiomis rūšimis laikomos tos faunos ar floros rūšys, kurios sparčiai plinta už savo natūralaus arealo ribų ir daro žalą vietinėms ekosistemoms, žemės ūkiui, kraštovaizdžiui ir t. t. Papildomą informaciją apie invazinių rūšių žalą rasite čia.

Projekto tikslas – atlikti pilotinius invazinių rūšių gausos reguliavimo darbus saugomose teritorijose ir įgyvendinti invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planus.

Projekto metu bus įgyvendinamos uosialapio klevo ir gausialapio lubino gausos reguliavimo priemonės. Darbai bus vykdomi 31 teritorijoje, kurias antrinko mokslininkai.  Bendras teritorijų plotas daugiau nei 600 ha.  Papildoma informacija apie pilotines teritorijas ir jose planuojamus darbus pateikiama interaktyviame žemėlapyje.

Projektas įgyvendinamas kartu su VŠĮ Gamtos paveldo fondu. Užsakovas - LR Aplinkos ministerija.  Invazinių augalų rūšių (gausialapio lubino ir uosialapio klevo) gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo paslaugos teikiamos pagal LR Aplinkos ministerijos vykdomą projektą „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.