Įvykdyti projektai

Atsakingos miškininkystės skatinimas Lietuvoje (2008 - 2014) Plačiau »
Projekto vadovas: Danas Augutis (danas.a@glis.lt)

Miškai - vieni pagrindinių gamtos išteklių Lietuvoje. Jie užima per 2 milijonus hektarų arba apie 33% šalies teritorijos. Atkūrus nepriklausomybę 1990 m., šalies miškuose prasidėjo ženklūs pokyčiai. Vienas reikšmingiausių – privačios nuosavybės atkūrimas miškuose. 2007 m. pradžioje privatūs miškai sudarė 35 proc. šalies miškų. Jie priklausė daugiau kaip 200 000 savininkų. Šis skaičius kasmet didėja, nes miškų restitucija ir privatizacija dar nebaigta. 2007 m. pradžioje 16 proc. valstybinių miškų buvo rezervuoti nuosavybės teisių atkūrimui ar privatizavimui. Baigus šiuos darbus, privatūs miškai turėtų sudaryti apytiksliai 50 proc. visų Lietuvos miškų.

Labiausiai pastebimas pokytis miškuose – jų naudojimo intensyvumo išaugimas. Tai iš dalies lėmė privatūs miškai. Dauguma privačių miško valdų yra labai mažos. Vidutinis valdos dydis - 4,6 ha (2007 m. duomenys). Nepaisant to, per pastaruosius 10 metų didėjo medienos ruoša privačiuose miškuose. Šiuo metu jie tiekia daugiau kaip 40% Lietuvoje paruošiamos apvalios medienos. Prognozuojama, kad didėjant privačių miškų plotui, iš privačių valdų tiekiamos medienos dalis ir toliau didės.

Dauguma dabartinių miško savininkų neturi net elementarių miškininkystės žinių ir gebėjimų vykdyti miško naudojimą. Jiems prieinami mokymai nesuteikia jokių žinių, kaip užtikrinti ilgalaikį savo miško naudojimą.

Privačių miško savininkų švietimui labai svarbūs praktiniai pavyzdžiai ir apsikeitimas patirtimi su kitais savininkais. Naudojant demonstracinių miškų koncepciją, gerų rezultatų šioje srityje pasiekta Latvijoje. Demonstraciniai miškai – tai privačios miškų valdos, kurios pritaikytos lankymui ir tvarkomos pagal atsakingos miškininkystės principus. Jose miško savininkai gali pamatyti atsakingos miškininkystės rezultatus, aptarti miško naudojimo ir tvarkymo darbus, apsikeisti patirtimi.

Įgyvendinant ankstesnius projektus Lietuvos gamtos fondas (LGF) kartu su valdų savininkais įkūrė du demonstracinius privačius miškus. Jie naudojami miško savininkų mokymams ir visuomenės švietimui apie miškus ir atsakingą miškininkystę. Siekiant didinti atsakingos miškininkystės sklaidą bus plėtojama pažintinių takų infrastruktūra, leidžiami lediniai, o demonstracinių miškų savininkai bus skatinami tęsti pradėtą veiklą.

Tikslai:

1. Skatinti atsakingą miškininkystę privačiose valdose.

2. Demonstraciniuose miškuose užtikrinti LGF įrengtų pažintinių takų priežiūrą, plėtrą ir naudojimą švietimui apie atsakingą miškininkystę mažose miško valdose.

3. Užtikrinti patirties, įgytos naudojant demonstracinius miškus, sklaidą.

4. Skatinti FSC sertifikavimo plėtrą Lietuvos medienos perdirbimo sektoriuje.

 

Šis projektas - WWF (Pasaulio gamtos fondas) ir IKEA bendradarbiavimo miškų projektų srityje dalis.