Įvykdyti projektai

Gamtotvarkos planų rengimas (I etapas) (2010 - 2011) (2010 - 2011)
Projekto vadovas: Edmundas Greimas (edmundas.g@glis.lt)

Rytų ir Vakarų Lietuvoje esančių 40 ”Natura 2000” tinklo teritorijų saugomų teritorijų gamtotvarkos planų rengimo paslauga teikiama vykdant projektą ”Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (I etapas)” Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-002, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis. Paslauga teikiama Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Gamtotvarkos planai rengiami bendradarbiaujant su VšĮ Gamtos paveldo fondu.

Darbų pradžia - 2010-04-01, numatoma pabaiga 2011-10-31.

Rengiamų gamtotvarkos planų sąrašą galite parsisiųsti čia.